24.11.2019 – Łagiewniki Nabożeństwo do Ducha Świętego

Nabożeństwo do Ducha Świętego – III rocznica zawierzenia Polski Chrystusowi Królowi – Łagiewniki