Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /profiles/j/jo/joh/johnnypellegrino/krolujnamchryste.pl/wp-content/themes/mesocolumn/archive.php on line 2

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /profiles/j/jo/joh/johnnypellegrino/krolujnamchryste.pl/wp-content/themes/mesocolumn/lib/templates/headline.php on line 4

Warning: Attempt to read property "name" on null in /profiles/j/jo/joh/johnnypellegrino/krolujnamchryste.pl/wp-content/themes/mesocolumn/lib/templates/headline.php on line 5

kwiecień, 2020

Modlitwa

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika, Archikatedra Lubelska, 24.03.2020

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika, Archikatedra Lubelska, Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Magnificencjo, czcigodny Księże Rektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Spectabilis, Księża Dziekani, Czcigodni Księża i Siostry zakonne, Bracia i Siostry przy…
Czytaj...