Ruch Obrony Rzeczypospolitej
SAMORZĄDNA POLSKA
Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków

Liderzy Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
Andrzej Flaga – prof. dr hab. inż., przewodniczący
Stanisław Kasprzyk – prof. dr hab. inż., wiceprzewodniczący

Rada Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

Czesław Stanisław Bartnik – ks. prałat, prof. dr hab., dr h.c., filozof, teolog, historiolog,
publicysta społeczno-polityczny

Teresa Bloch – dr, historyk, red. „Nowego Przeglądu Wszechpolskiego”,
Przymierze Ludowo-Narodowe

Włodzimierz Bojarski – prof. dr hab. inż., energetyk, ekonomista, analityk systemowy

Stanisław Czarnota – działacz ośrodka polonijnego Yorba Linda w Kalifornii, propagator
Intronizacji Chrystusa Króla w USA, działacz „Solidarności” wśród Polonii

Henryk Glinkowski – prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa
Króla Polski

Jan Golec – dr inż., projektant wielu kościołów, działacz intronizacyjny Lubelszczyzny

Antoni Jarosz – prof. dr hab. inż., dr h.c., ekonomista, zarządzanie zasobami ludzkimi,
gospodarka żywnościowa, ekonomika turystyki

Artur Jasiński – warszawska grupa modlitewna intronizacyjna

Mściwój Jerzy Jeżewski – prezes Fundacji „Fundusz Obrony Narodowej”

Adam Kędzierski – organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla

Bronisław Kosowski – dr inż., działacz ruchu ludowo-narodowego

Ryszard Kozłowski – prof. dr hab. inż., czyste technologie energetyczne, energetyka
zasobów odnawialnych, przewodniczący Powszechnego Przymierza Narodu Polskiego

Anna Krogulska – dr, prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”

Jan Krzanowski – przewodniczący Konwentu Narodowego Polskiego

Ryszard Majewski – przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”

Eugeniusz Miłoś – ks. kanonik, duszpasterz środowisk patriotycznych i intronizacyjnych

Leszek Murzyn – prezes Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego „Ojcowizna”

Wiesława Neuhoff – historyk, wrocławskie wspólnoty intronizacyjne

Jan Andrzej Piątek – prezes Stowarzyszenia „Dom Rodzinny”

Anna Raźny – prof. dr hab., kulturoznawca, rosjoznawca

Sławomir Rozwadowski – prezes Stowarzyszenia Rycerzy Maryi

Piotr Sławiński – Lubelska Inicjatywa na Rzecz Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski

Romuald Starosielec – sekretarz krajowy Ruchu „Jedność Narodu”

Halina Szustak – przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom Ojczysty”

Kazimierz Józef Węgrzyn – poeta, autor kilkudziesięciu zbiorów wierszy patriotycznych
oraz poświęconych Jezusowi Chrystusowi Królowi Polski

Sekretariat Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

Alicja Kondraciuk – sekretarz
e-mail: alicja.kondraciuk@gmail.com, adres pocztowy: Ruch Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”, Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków