Odezwa J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda w sprawie Kongresu Chrystusa-Króla Jest już rzeczą, jasną, że bez legitymacji bezbożniczej nikt nie ma i nie będzie miał praw obywatelskich w państwach wcielonego…
Czytaj...