Katecheza nr 1 – Królowanie Boga w Biblii Prawda o Bogu, który jest Królem należy do podstawowych prawd Pisma Świętego. Idea Bożego królowania nad światem, Izraelem w ST, Kościołem w…
Czytaj...