A KRZYŻ STAŁ MU SIĘ TRONEM
Święty Jan Ewangelista przedstawia mękę Jezusa Chrystusa jako intronizację.

Taki jest nasz Król! Krzyż jest tronem miłosierdzia. Zbliżmy się do Jezusa i zaczerpnijmy z Jego zdrojów. On powiedział, że gdy zostanie wywyższony nad ziemię, wszystkich pociągnie do siebie. Wszystkich, którzy pragną zaczerpnąć naczyniem ufności krwi i wody z Jego serca. Z niego także dla nas wypływa dziś krew i woda, które mają moc nas usprawiedliwić i przywrócić nam życie.907109__the-crucification-of-jesus-christ_p