Litania Do Chrystusa Króla

Kyrie elejson , Chryste elejson , Kyrie elejson .
Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas .
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami .
Synu Odkupicielu świata Boże , zmiłuj się nad nami .
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami .
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami .
Chryste Królu , Boże z Boga , Światłości z Światłości , Przyjdź Królestwo Twoje !
Chryste Królu , Obrazie Boga niewidzialnego ,
Chryste Królu , w którym wszystkie rzeczy stworzone są ,
Chryste Królu , przez którego świat jest stworzony ,
Chryste Królu , z Dziewicy zrodzony ,
Chryste Królu , prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu , uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli ,
Chryste Królu , Prawodawco najwyższy ,
Chryste Królu , Źródło i wzorze wszelkiej świętości ,
Chryste Królu , Droga nasza , Prawdo i Żywocie nasz ,
Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami
Chryste Królu , Kapłanie Przedwieczny ,
Chryste Królu rozumu ,
Chryste Królu woli ,
Chryste Królu cierpienia , cierniem ukoronowany ,
Chryste Królu pokory , przez urąganie szkarłatem odziany ,
Chryste Królu , Oblubieńcze Dziewic ,
Chryste Królu , który w Marii Magdalenie uczyniłeś życie pokutne ,
Chryste Królu , którego Królestwo nie jest z tego świata ,
Chryste Królu , przez królewski Dar Twojej Miłości , Eucharystię św.
Chryste Królu ,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu , który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu ,
Chryste Królu , który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej
Chryste Królu , najmilszy Przyjacielu dzieci ,
Chryste Królu , który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu , który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace ,
Chryste Królu , który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim , córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza ,
Chryste Królu , który przebaczyłeś grzesznej niewieście ,
Chryste Królu , przez twoją miłość do Marii i Józefa ,
Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami , Panuj nad narodami !
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny ,
Chryste, Królu chwały wiecznej ,
Chryste, Królu który kierujesz wojnami ,
Chryste Królu , Książe Pokoju ,
Chryste Królu , który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania ,
Chryste Królu , którego Królestwo nie będzie końca ,
Chryste Królu , który zasiadasz nad Cherubinami ,
Chryste Królu , przez miłość , jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom ,
które były Ci wierne , Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi !
Chryste Królu , który „składasz mocarze ze stolicy , a podwyższasz niskich”
Chryste Królu , który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego ,
Chryste Królu , który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś ,
Chryste Królu , który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś ,
Chryste Królu , który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych ,
Chryste Królu , w dniu Twojej potęgi , w chwale Świętych Twoich ,
Chryste Królu , przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu : „Ojcze , odpuść im, bo niewiedzą co czynią”

Baranku Boży , który gładzisz grzech świata , przepuść nam , Panie !
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas , Panie !
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie .
R. A pokój trwać będzie bez końca .

Módlmy się :

Wszechmogący , wiekuisty Boże , który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego , Króla Wszechświata , racz w dobroci Twojej sprawić , aby wszystkie narody , rozdzielone przez grzech , poddały się słodkiej władzy Twojej . Przez tegoż Pana Naszego , Jezusa Chrystusa , który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków . Amen .