10.10.2015 –  Częstochowa

Królowanie Jezusa w Polsce
Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych
i głos Magisterium Kościoła
Sympozjum sprawozdawczo – naukowe
Wykłady