CZERWIEC jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

„Dziś widziałam Najświętsze Serce Jezusa na niebie w wielkiej jasności; z rany wychodziły te promienie i rozchodziły się na świat cały.” (Dz.1796)

„Podczas nabożeństwa czerwcowego powiedział Pan: Córko moja, w sercu twoim złożyłem upodobanie swoje. Gdym się zostawiał w Najświętszym Sakramencie w Wielki Czwartek, zaważyłaś bardzo w umyśle moim.” (Dz.1774)

„Boże niezgłębionego miłosierdzia, ogarnij świat cały i wylej się na nas przez litościwe Serce Jezusa.”(Dz.1183)

„O najmiłosierniejsze Serce Jezusa, Oblubieńca mojego, uczyń serce moje podobne do swego.” (Dz.660)

Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Ja N… oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

Modlitwa Św. Małgorzaty Marii Alacoque
Żałuję, że Cię tak mało kochałam

O Najświętsze Serce Jezusa, w najgłębszej pokorze i z sercem skruszonym rzucam się przed Tobą i żałuję, że Cię tak mało kochałam, że niewdzięcznością i niewiernością moją tak ciężko Cię obrażałam. Nie jestem już godna zmiłowania Twego, łask Twoich i miłości. Z lękiem więc i wstydem powtarzam: zgrzeszyłam przeciw Tobie – ulituj się nade mną, choć na Twe miłosierdzie nie zasługuję.
O Boskie Serce, Serce miłości najpełniejsze, nie odpychaj mnie!
Błagam Cię – przez niezmierzoną i nieogarnioną Twą miłość
przebacz mi i zlej łaski swoje na mnie grzeszną,
pogrążoną w przepaści nędzy swojej i nicości.
O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje! Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!

Modlitwa św.o.Pio

Jezu mój, miłości moja, miłości, która mnie podtrzymujesz: kocham Cię. Jak mógłbym bez Ciebie żyć? Przyjdź i weź w wyłączne posiadanie moje serce, czyn je coraz milszym Twojemu Sercu.
Tam, w Twoim Sercu, muszę się ukryć, zaspokoić moje palące pragnienia, przeżyć jeszcze te dni, którymi Opatrzność mnie obdaruje. W Twoim Sercu chce umierać: pociesz mnie w każdym strapieniu.

Modlitwa św. Tereski od Dzieciątka Jezus

Serce Jezusa, skarbnico czułości,
moja radości i jedyna nadziejo,
Ty, które umiesz błogosławić i rozradować moja młodość,
pozostań ze mną aż do mojego ostatniego zmierzchu.
Panie, Tobie jednemu oddalam moje życie
i Ty jeden znasz wszystkie moje pragnienia.
A ja chcę zatracić się, o Serce Jezusa,
w Twej na zawsze nieskończonej dobroci.
Chowam się w Twoim Sercu, o Jezu, i nie drżę: Ty jesteś moją siłą.