Modlitwa Św. Małgorzaty Marii Alacoque
Żałuję, że Cię tak mało kochałam

O Najświętsze Serce Jezusa, w najgłębszej pokorze i z sercem skruszonym rzucam się przed Tobą i żałuję, że Cię tak mało kochałam, że niewdzięcznością i niewiernością moją tak ciężko Cię obrażałam. Nie jestem już godna zmiłowania Twego, łask Twoich i miłości. Z lękiem więc i wstydem powtarzam: zgrzeszyłam przeciw Tobie – ulituj się nade mną, choć na Twe miłosierdzie nie zasługuję.
O Boskie Serce, Serce miłości najpełniejsze, nie odpychaj mnie!
Błagam Cię – przez niezmierzoną i nieogarnioną Twą miłość
przebacz mi i zlej łaski swoje na mnie grzeszną,
pogrążoną w przepaści nędzy swojej i nicości.
O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje! Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!