Ojciec Arnold Chrapkowski

Generał Zakonu

Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra

  1. o. A. Kordeckiego 2

42-225 Częstochowa

 

Wielce Czcigodny Ojcze Generale,

 

W imieniu Zespołu Przedstawicieli Ruchów, Grup i Wspólnot Intronizacyjnych – współpracującego z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych – oraz w imieniu Rady Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, pragniemy wyrazić naszą ogromną radość i wdzięczność, że w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w dniu 19.11.2016 r., miała miejsca Intronizacja Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Pragniemy Ojcu Generałowi i – przez Ojca Generała – wszystkim Ojcom Paulinom, Stróżom Jasnej Góry, serdecznie podziękować za:

  • Bezcenne wydarzenia o wymiarze narodowym jakie miały miejsce na Jasnej Górze – szczególnie zaś te w tym wyjątkowym Roku Łaski – przemieniające, jednoczące i umacniające duchowo nasz Kościół, Naród i Rządzących Polską;
  • Umożliwienie różnym ruchom, grupom i wspólnotom intronizacyjnym odbycie wielu spotkań formacyjnych, czuwań, rekolekcji, zbiorowych modlitw, sprawowania wielu Mszy św. , w intencjach odnowy moralnej Narodu Polskiego, beatyfikacji Sł.B. Rozalii Celakówny i Intronizacji Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana;
  • Krucjatę Różańcową za Ojczyznę koordynowaną przez Ojca Bogumiła Schaba;
  • Współorganizowanie Sympozjum: Królowanie Jezusa w Polsce – zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos magisterium Kościoła, szczególnie zaś za udostępnienie pięknej Sali Różańcowej na obrady Sympozjum; było to wydarzenie przełomowe, gdy chodzi o późniejsze decyzje Episkopatu Polski w sprawach Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce (załączamy księgę sympozjalną).      

Mamy świadomość tego, że Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie kończy, ale jest początkiem dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce i Narodzie Polskim. Z ufnością oczekujemy na to, aby po tak historycznym wydarzeniu rozpoczął się wielki proces odnowy moralnej Narodu Polskiego, któremu przewodzić będą Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce oraz Pan Prezydent i Rządzący Polską. Bardzo liczymy na wsparcie tego procesu przez Ojca Generała i Ojców Paulinów.

Przed nami ogromna praca formacyjna. Chcielibyśmy uczestniczyć w tej pracy w łączności z władzami duchownymi i świeckimi Kościoła i Państwa Polskiego.

    Ojca Generała i wszystkich Ojców Paulinów polecamy w naszych modlitwach Trójjedynemu Bogu przez Matkę Bożą Pośredniczkę łask wszelkich. Życzymy dużo sił i zdrowia, światła i darów Ducha Świętego oraz opieki Maryi Królowej Polski i Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana, w pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

    Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

 

 

Podpisy według załączonej listy