ZMARTWYCHWSTAŁ  PAN  ALLELUJA !!! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ  ALLELUJA !