Jezus Chrystus Król Wszechświata

Kiedy Jezus żył na ziemi, nikt nie uważał Go za króla. Nikt też nie podejrzewał, że może być królem. On sam, gdy kilkakrotnie próbowano obwołać Go królem, nie zgodził się na to. Nigdy też za czasów swej publicznej działalności nie powiedział o sobie, że jest królem. Jezus bardzo wiele mówił o Królestwie Bożym, ale zawsze podkreślał, że jest to zupełnie inne królestwo niż to, o którym myśleli Jego słuchacze. 

Kiedy matka synów Zebedeusza prosiła, aby jej synów umieścił w swym królestwie po swej prawej i lewej stronie, odpowiedział jej bardzo ostro: „Nie wiecie, o co prosicie…” podkreślając po raz kolejny, że nawet Jego najbliżsi nie rozumieli natury Królestwa, które głosił. Tak zresztą jest i do dziś. Nikt nie zna natury tego Królestwa, jeśli go nie oświeci Duch Prawdy

Jezus wyznaje przed Piłatem: Tak, jestem królem

Wyznaje, że jest królem, ale czyni to w najgorszym po ludzku momencie, wtedy, kiedy Jego sprawa jest już przegrana, a zguba postanowiona – w czasie procesu prowadzonego przez Piłata. W tamtych okolicznościach Jego wyznanie mogło być tylko przedmiotem kpin i szyderstwa i tak też się stało. 

Jezus przyjął bez protestu koronę z ciernia, trzcinę zamiast berłastrzęp czerwonego żołnierskiego płaszcza.  

Zamiast korony chwały, przyjął koronę hańby.    

   

Czemu Jezus – nasz Król – tak postąpił?

Królestwo Jezusa to ciągle Królestwo Prawdy, w które nie sposób uwierzyć bez pomocy Ducha Świętego.

Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata

– całego kosmosu, gdyż prawda, którą On sam jest i którą objawia, jest Prawdą Trójcy Świętej.