Uroczystości rocznicowe proklamacji  AKTU  JUBILEUSZOWEGO PRZYJĘCIA  JEZUSA za KRÓLA  POLSKI –  Kraków,  Łagiewniki –    17-18.11. 2017 roku .                          –  zni