OBCHODY DRUGIEJ ROCZNICY JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA
Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dr Stanisław JAMROZEK
oraz Komitet Organizacyjny
zapraszają wszystkich czcicieli Chrystusa Króla na ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 17–18 listopada 2018 roku
Sobota, 17 XI 2018
Ogólnopolskie sympozjum nt. NIEPODLEGŁA POLSKA KRÓLESTWEM CHRYSTUSA
(Aula Jana Pawła II przy Bazylice Miłosierdzia Bożego)
9.00 – Otwarcie – bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl); prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
– przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 9.15 – Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu: „Jezus Chrystus naszym Królem”
– Piotr PIKUŁA, Prezes Stowarzyszenia „Róża”.
I sesja: Od Króla do królów – moderator: dr Anna KROGULSKA
9.30 – Odniesienie do Chrystusa w aktach koronacyjnych polskich władców
– ks. dr hab. Włodzimierz BIELAK, prof. KUL. 9.50 – Koncepcja władzy w „Kazaniach Sejmowych” ks. Piotra Skargi
– ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK (UPJPII). 10.10 – Maryja Królowa u boku Chrystusa Króla – ks. dr hab. Wacław SIWAK (WSD Przemyśl).
10.30 – Przerwa
II sesja: „Wieczne i powszechne Królestwo” a polska rzeczywistość
– moderator: dr Marcin MAJEWSKI
11.00 – Królestwo prawdy i życia – ks. prof. dr hab. Tadeusz GUZ (KUL). 11.20 – Królestwo świętości i łaski – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL). 11.40 – Królestwo sprawiedliwości i pokoju – dr Paweł ROJEK (UPJPII; Redakcja „Pressje”). 12.00 – Pieśni o Chrystusie Królu – występ Chóru „Cantata” Politechniki Krakowskiej
pod dyr. Marty STÓS.
13.00 – Przerwa na obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (przedstawiciele: Stanisław Czarnota, Alicja Kondraciuk,
Adam Kędzierski, Włodzimierz Bojarski, Piotr Pikuła). 15.20 – EUCHARYSTIA (bazylika Miłosierdzia Bożego) – przewodniczy:
bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (Wrocław).
III sesja: Miłość w wymiarze społecznym podstawą polskiej niepodległości, moderator:
Halina NOWINA-KONOPKA
16.30 – Bez prawdy nie ma miłości – ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK SDB (KUL). 17.00 – Służba Chrystusowi Królowi w pracy i środowisku pracy
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz BOJARSKI. 17.30 – Miłość Boga i Ojczyzny – Jan ŁOPUSZAŃSKI. 18.00 – Dyskusja 18.30 – Czas na kolację 19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół klasztorny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia),
Stowarzyszenie „Róża”, Wspólnota św. Klaudiusza. 20.00 – Zakończenie Adoracji. Spoczynek.
Niedziela, 18 XI 2018
10.00 – Nabożeństwo do Ducha Świętego (Ołtarz polowy w ogrodzie Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia) – przewodniczy bp Stanisław JAMROZEK. 10.30 – Pokutna Droga Krzyżowa do bazyliki Miłosierdzia Bożego. Rozważania prowadzi
– ks. dr hab. Wojciech MEDWID (UPJP II). 12.00 – EUCHARYSTIA i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana – przewodniczy abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA (bazylika Miłosierdzia Bożego). Oprawa muzyczna – chór i orkiestra „Nicolaus” z Kraczkowej.
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA – przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
mgr inż. Adam KĘDZIERSKI – organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla
ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI – konsultant Biskupa Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
ks. dr hab. Wojciech MEDWID – duszpasterz wspólnot kultu Jezusa Chrystusa Króla diecezji bielsko-żywieckiej
prof. dr hab. inż. Włodzimierz BOJARSKI – przedstawiciel Stowarzyszenia „Jedność Narodu”
Stanisław CZARNOTA – przedstawiciel grup intronizacyjnych Polonii
mgr inż. Henryk GLINKOWSKI – prezes Stowarzyszenia „Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski”
Zgłoszenie udziału najpóźniej do 10 listopada 2018 r., na adres: wojmed@gmail.com