Apel Biskupa Włocławskiego o włączenie się w akcję „Polska pod Krzyżem”

Stańmy wspólnie pod Krzyżem naszego Pana!

Drodzy Bracia w Kapłaństwie !

Po raz kolejny wierni świeccy w naszym kraju wyszli z inicjatywą ogólnopolskiej modlitwy w intencji Ojczyny. Po pięknym świadectwie wiary, jakim była „Wielka Pokuta” oraz „Różaniec do granic”, tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, wspólnie stanąć pod Krzyżem naszego Pana, aby uczynić Go centrum naszego życia osobistego i społecznego

Zwracam się z apelem o włączenie się w to wydarzenie w swoich parafiach!

Niech z całą mocą popłynie z naszych wspólnot błagalne wołanie do Boga o Jego pomoc i obronę w czasie doświadczeń, które nas dotykają! Weźmiemy w ten sposób udział w duchowej walce o rodzinę, Polskę, Kościół i całą chrześcijańską cywilizację, a także wyrazimy sprzeciw wobec mnożących się profanacji, szyderstw i zniewag świętych znaków chrześcijaństwa.

Proszę Księży Proboszczów, aby po Mszy św., w dniu 14 września, udali się wraz
z wiernymi do misyjnego krzyża. Niech zabrzmi tam stosowna pieśń, litania do Krzyża Świętego, Koronka, dziesiątek różańca w intencji Ojczyny.

W miarę możliwości już przed Mszą św. adorujmy – choćby przez pół godziny – Najświętszy Sakrament.

W ten sposób złączymy się z uroczystościami odbywającymi na lotnisku we Włocławku.

Historia naszego narodu, tak bardzo naznaczona cierpieniem, męczeństwem, ale również heroiczną wiarą przynagla nas, aby, tak jak nasi Ojcowie w chwilach próby, wpatrywać się w krzyż Chrystusa, wołając: „Wybaw nas Panie!”.

Przygotujmy naszych parafian do tego wydarzenia podając dużo wcześniej właściwe informacje i zmobilizujmy wiernych do licznego w nim udziału.

14 września bądźmy razem pod krzyżem, „na którym zawisło Zbawienie świata”.

Proszę także, Księży Proboszczów, aby zgłaszali udział swoich parafii w akcji „Polska pod Krzyżem” poprzez stronę internetową  www.polskapodkrzyzem.pl

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski

 

PRZYJDŹMY CAŁYMI RODZINAMI, PRZYNIEŚMY ZE SOBĄ KRZYŻE