Polacy! Macie Boga w sercach?.. Macie krew w żyłach?..
Macie dosyć niewoli i cierpienia?.. Podnieście się! Do powstania!
Musi to być ruch nie krwawy, lecz pobożny, olbrzymi,
nie destruktywny, lecz namiętny, twórczy.
Potrzebny jest najwyższy wysiłek! Trzeba napiąć wszystkie energie i najidealniejsze namiętności! Musimy urządzić ostatnie powstanie, powstanie przeciw sobie, przeciw naszym błędom, swym grzechom!”

” Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem”

„Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki
na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi”

„Polska nie zwycięży bronią ale modlitwą,
pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem”

„Polska ma stanąć na czele Maryjnego Zjednoczenia Narodów”

„Polska będzie Przewodniczką Narodów”

” Zachód oczyszczając się ze zgnilizny,
z podziwem na nas patrzeć będzie”

„Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przyszłość!”

Kard. August Hlond

[zaczerpnięto m.in z:
http://frondalux.pl/kardynal-august-hlond-polska-narodem…/]

***

Słowa ks. prymasa kard. Augusta Hlonda, do niedawna nieznane.
10 stycznia 1948 r. prymas napisał w liście do biskupa Bova Marina (Włochy) Giuseppe Cognaty (1885-1972):

«Dziękuję Ekscelencji za modlitwy w imieniu Polski.
Stoi ona na pierwszej linii walki. Wspaniały jest jej duchowy opór. Proszę o dalszą modlitwę do Nieśmiertelnego Króla wieków
i Jego wszechmogącej Matki, słodkiej Wspomożycielki Chrześcijan. Zobaczymy wydarzenia większe od tych, które miały miejsce pod Lepanto i Wiedniem»

—————————————————————
August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. w Brzęczkowicach (dzisiaj dzielnica Mysłowic). Uczył się w szkole salezjańskiej, skąd w wieku 12 lat został wysłany do Włoch na dalszą naukę. 13 października 1886 r. wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów, a 3 października 1887 r. złożył śluby zakonne. 23 września 1905 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne cztery lata pracował w domach salezjańskich w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu i Lwowie. W 1919 r. stanął na czele prowincji salezjańskiej niemiecko – austriacko – węgierskiej z siedzibą w Wiedniu. 7 lipca 1922 r. papież Pius XI mianował go administratorem apostolskim Górnego Śląska. 14 grudnia 1925 r. został pierwszym biskupem nowej diecezji katowickiej. Zaledwie pół roku później (24 czerwca 1926 r.) powołano go na arcybiskupstwo gnieźnieńsko – poznańskie, co wiązało się z objęciem godności prymasa Polski. 20 czerwca 1927 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Jako duszpasterz i administrator aktywnie działał na rzecz powołania Akcji Katolickiej oraz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zachowywał postawę apolityczną, sprzeciwiając się jednak wprowadzeniu na terenie Polski małżeństw cywilnych i rozwodów. W efekcie wprowadzono je dopiero po drugiej wojnie światowej.
W obliczu najazdu hitlerowskiego, opuścił teren Rzeczypospolitej razem rządem. Rozważano wówczas jego kandydaturę do objęcia najwyższych funkcji państwowych, ale prymas odmówił. Wyjechał do Watykanu, a następnie do Francji. 3 lutego 1944 r. został aresztowany przez gestapo. Internowano go w Paryżu, a później w klasztorach w Bar – le – Duc i Wiedenbrück. Po wyzwoleniu przez Amerykanów wyjechał do Rzymu, skąd 20 lipca 1945 r. wrócił do Poznania. 4 marca 1946 r. na jego prośbę papież Pius XII rozwiązał unię personalną metropolii poznańsko – gnieźnieńskiej i utworzył nową warszawsko – poznańską, oddając ją prymasowi. Kardynał zaangażował się wówczas w odbudowę z gruzów warszawskich kościołów. 8 września 1948 r. w Częstochowie dokonał aktu symbolicznego oddania narodu pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi.
Prymas polski August kardynał Hlond zmarł 22 października 1948 r. w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie. Został pochowany w podziemiach katedry Św. Jana w Warszawie, skąd później przeniesiono je do kaplicy św. Jana Chrzciciela w tej samej świątyni.
W 1936 r. ks. prymas odznaczony został Orderem Orła Białego.

Od 1992 r. trwa proces beatyfikacyjny kard. Hlonda. 21 maja 2018 r. papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót – odtąd kard. Hlondowi przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.