Kongres Jezusa Chrystusa KrólaOgólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla
odbędzie się w dniach 4-7 listopada w Warszawie.
– Będzie on realizacją Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego proklamacja odbyła się 19 listopada 2016 r. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski – powiedział PAP ks. prof. Marek Chmielewski z KUL. Kongres odbędzie się pod hasłem „W diecezjach i parafiach »Króluj nam, Chryste!« – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”. Jego organizatorem jest Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla wraz z ks. bp. Stanisławem Jamrozkiem, delegatem KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych. Obrady odbędą się w dniach 4-7 listopada w Warszawie w Domu Technika NOT. – Ewangelia zaczyna od proklamacji przez Jezusa – królestwa Bożego, który wołał: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Natomiast dopełniając dzieła odkupienia podczas swej Męki, Chrystus potwierdził, że jest Królem. Ta ewangeliczna prawda jest ideą przewodnią działalności Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Chrystusa Króla, które skupia kilka ruchów intronizacyjnych liczących w sumie kilkanaście tysięcy wiernych – powiedział PAP ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultant ks. bp. Jamrozka. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Chrystusa Króla, podejmuje działania w duchu Kościoła katolickiego i jedności z biskupami. Jak wyjaśnił „podjęliśmy pracę u podstaw, mającą na celu przede wszystkim przypomnienie tego, co jest istotą chrześcijaństwa, czyli budowaniem królestwa Bożego w sobie i wokół siebie. Z tego dopiero ma wypływać nasza postawa w życiu prywatnym, rodzinnym, publicznym, społecznym czy gospodarczym” – wskazał. Powiedział, że Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla miał odbyć w ubiegłym roku z okazji 95. rocznicy wydania przez Piusa XI encykliki „Quas Primas” – ustanawiającej w Kościele – Święto Chrystusa Króla. Z powodu pandemii został przeniesiony na rok obecny i stał się okazją do obchodów piątej rocznicy wspomnianego Aktu. W czasie Kongresu przybliżone zostanie m.in. ujęcie królestwa Bożego w nauczaniu św. Jana Pawła II, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, św. s. Faustyny Kowalskiej oraz Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Na temat zaangażowania świeckich będą mówili prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. dr Andrzej Lubowicki oraz przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk. Podczas sesji zostanie także podjęty temat roli dzieci, młodzieży i rodzin oraz osób chorych w szerzeniu królestwa Bożego. W piątek 5 listopada w bazylice Świętego Krzyża Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, zaś w sobotę o godz. 9.00 – ks. bp Czaja. Kongres zwieńczy w niedzielę 7 listopada Orszak Jezusa Chrystusa Króla, który wyruszy o godz. 12.00 spod bazyliki Świętego Krzyża i przejdzie do archikatedry św. Jana Chrzciciela. Po drodze przewidziane są cztery stacje z przemówieniami. Pierwsza – przy pałacu Stanisława Staszica, druga – obok kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia, trzecia – przy Pałacu Prezydenckim, oraz czwarta – przy kościele akademickim św. Anny. Orszak będzie miał charakter procesji liturgicznej. Na zakończenie kongresu w archikatedrze św. Jana Chrzciciela o godz. 13.30 Mszy św. będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga. Bezpośrednim przygotowaniem do kongresu były dziesięciodniowe rekolekcje, które zakończyły się 24 października odbyły się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Każdego dnia nauki głosił inny biskup. Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został proklamowany w krakowskich Łagiewnikach z udziałem Episkopatu Polski i prezydenta RP Andrzeja Dudy, w dniu 19 listopada 2016 r., na zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia w Polsce i Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Dzień później akt odmawiany był we wszystkich polskich kościołach podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
Artykuł opublikowany na stronie: