MODLITWA DO JEZUSA, NASZEGO KRÓLA I PANA

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „Przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twym majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy Twemu panowaniu i Twemu prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej chwały, dziękować za nieskończone miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, by nasze rodziny, wioski i miasta, i cały świat objęło Twe królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen. AKT ODDANIA Jezu Chryste, Królu Miłości mój Najukochańszy, Ciebie wybieram, bo Ty mnie wybrałeś, jako Jedynego Króla mojego, strzeż mnie w wierności swojej i tylko Ty Jeden panuj nade mną teraz i na zawsze. Amen.

MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (kard. Adam Sapieha)

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen. MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA O Panie, nasz Boże, Ty jedynie jesteś najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, Panie, w wielkim oczekiwaniu otrzymania od Ciebie, o Boży Królu, miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i każdego dobra. Miej w swej opiece, o Panie, Królu nasz, nasze rodziny i kraj naszego urodzenia. Ochraniaj nas, prosimy Cię, który jesteś najwierniejszy! Ochraniaj nas przed naszymi nieprzyjaciółmi i ulituj się przed Twoim sprawiedliwym sądem. Przebacz nam, o suwerenny Władco, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem miłosierdzia. Słusznie należy się nam Twój sprawiedliwy sąd. Miej miłosierdzie nad nami, Panie, i przebacz nam. Ufamy Twojemu wielkiemu miłosierdziu. O Królu dający najbardziej wzniosłe natchnienia, kłaniamy się Tobie i modlimy się: niechaj Twoje rządy, Twoje królestwo zostaną uznane na ziemi. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Teraz i zawsze. Amen.