biuletyn05 (1)biuletyn05 (1)

 

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
Dlatego uwielbiam tę Miłość,
Gdziekolwiek by przebywała.
A, że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
W którym nie ma nic z fali huczącej,
nie opartej o tęczowe pnie,
Ale wiele jest z fali kojącej,
która światło w głębinach odkrywa
I tą świadomością po liściach nie osrebrzonych tchnie.
Więc, w takiej ciszy ukryty ja-liść,
Oswobodzony od wiatru,
Już się nie troskam o żaden z upadających dni,
Gdy wiem, że wszystkie upadną.
—-Miłość mi wszystko wyjaśniła (wiersz klasyka)
Jan Paweł II

ERRATA:  Biuletyn numer 5- strona 46-czwarty akapit od dołu zaczynający się

„uczyń Polaków swoim świętym ludem”. Dwie linijki niżej słowo „Jezu” przenieść linijkę niżej.