Św. Augustyn, komentując fragment Ewangelii mówiący o Jezusie, który ukrywał się przed tłumem chcącym obwołać Go królem, sporo uwagi poświęca obecności Królestwa Bożego na ziemi. To ważny temat, bo Jezus wielokrotnie wraca do tej kwestii – w odniesieniu do teraźniejszości, a nie przyszłości. Cykl „Znak jedności” odnosi się do kwestii poruszanych przez św. Augustyna w „Traktatach na 6. rozdział Ewangelii św. Jana”. Ukazały się one nakładem wydawnictwa WAM, a na język polski przełożył je ks. Przemysław Szewczyk.