To królestwo rzeczywiście nie jest z tego świata, bo Ten Król jest całkowicie inny, niż jakikolwiek ziemski monarcha. Niech dzisiejsze Spotkanie ze Słowem w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata pomaga nam oczyszczać się z wyobrażeń o królowaniu w sposób ziemski, ludzki. Ten Król jest gotów oddać życie za swoich wrogów, by ich pozyskać dla Królestwa Prawdy i Wolności, Sprawiedliwości i Pokoju.