Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Narodu i Państwa Polskiego

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu
Synu Jednorodzony Boga Ojca, Stworzyciela wszechświata, od którego wszystko pochodzi
Umocnieni Duchem Świętym, który nas oświeca i pociesza
Razem z Maryją Matką Bożą, Twoją Matką, Królową Narodu Polskiego, Królową Polski
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia
Uznajemy Cię uroczyście naszym Królem, Królem Narodu Polskiego!
Króluj nam Chryste w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, parafiach, w całym Narodzie Polskim!
Prosimy Cię nasz Królu i Panie:
Spraw, aby Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi i Ewangelii
W czasach szczególnego zakłamania i bałamucenia Narodu, w czasach mącicieli i fałszywych
proroków, zlej na nas z niebios w obfitości dary Ducha Świętego, by zagubieni i błądzący Polacy
nawrócili się, pokutowali i przyjęli w swoim życiu Ciebie jako jedynego Pana, Mesjasza i Zbawiciela
Ratuj Polskę, jej niepodległość i suwerenność wywalczoną krwią milionów Polaków
Zwalczaj złe zamiary wrogów Polski chcących doprowadzić nasz Naród do ruiny duchowej, moralnej i
materialnej
Poślij zastępy Aniołów, razem z Michałem Archaniołem i Aniołem Stróżem Polski, by pomogły nam w
walce o Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą
Zachowaj naszą Ojczyznę w pokoju, abyśmy odważnie realizowali Twoje odwieczne plany, które masz
względem Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie
Spraw, byśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę i przebaczali sobie wyrządzone
krzywdy
Broń nas przed zalewem pornografii, narkotyków, zepsuciem moralnym, przed wszelkim złem
płynącym z mediów, przed bezbożnymi i nieludzkimi ideologiami wymierzonymi w męskość i
kobiecość, w małżeństwo, w ojcostwo i macierzyństwo
Spraw, abyśmy Cię nie zasmucali grzechami popełnianymi przez nas współcześnie masowo:
kłamstwem, zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne napomnienia, łapówkarstwem,
dzieciobójstwem, rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, eliminacją Boga w życiu państwowym i
społecznym, liberalizacją norm prawnych, detronizacją Ciebie
Daj nam jak najszybciej wybitnych mężów stanu, szczególnie przywódców duchowych i ojców
Narodu, którzy przewodzić będą w odnowie moralnej Narodu Polskiego
Dopomóż, by wróciły do rąk Polaków zakłady pracy, ziemia i banki, a Polacy czuli się gospodarzami
swojej Ojczyzny
Spraw, by Polacy nie potrzebowali spłacać lichwiarskich procentów od zaciągniętych pożyczek
Daj, abyśmy jak najrychlej dokonali uroczystej Intronizacji Ciebie Panie Jezu na Króla Polski z udziałem
władz kościelnych i państwowych
Uczyń Polaków swoim świętym ludem. Spraw, by wszystkie narody ziemi zobaczyły, że Imię Pana
zostało wezwane nad Polską, a Polacy zostali wybrani przez Pana, aby narodzić się na nowo w Duchu
Świętym, wywyższać w swoim życiu Ciebie jako swojego Króla i ewangelizować inne narody
Jezu Chryste, Królu Narodu Polskiego, razem z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym, błogosław
Polsce, wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie. Błogosław naszemu Państwu i Kościołowi
katolickiemu. Błogosław polskie pola, wioski i miasta, błogosław nas w domu i w drodze, błogosław
naszym poczynaniom i każdej pracy
Bądź uwielbiony nasz Królu i Panie! Przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Matko Boża, Królowo Polski, Pani Jasnogórska! Dziękujemy Ci, że doprowadziłaś nas do
Intronizacji Twojego Jednorodzonego Syna w Narodzie Polskim
Raduj się i wesel Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła, która nigdy nie opuściłaś nas w potrzebie,
która stanęłaś na czele swych dzieci w walce z mocami ciemności o królowanie Jezusa nad każdym
człowiekiem, nad Narodem Polskim i nad wszystkimi narodami świata
Bądź uwielbiona Niewiasto obleczona w słońce królewskiej chwały Syna, która spieszysz nam z
pomocą, by przygotować nas i wszystkie narody ziemi na powtórne przyjście Nieśmiertelnego Króla
Wieków. Jezu nasz Krolu, przyjdź Królestwo Twoje. Amen