26 listopada 2023 roku ochodzić będziemy 7. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Informacje o obchodach w Warszawie i Krakowie na załączonych plakatach i stronach internetowych: