W ramach szerzenia Królestwa Chrystusowego w Polsce postanowiliśmy udostępnić osobom zainteresowanym zgłębianiem wiedzy o naszych działaniach wersje elektroniczne publikacji wydawanych przez ruchy intronizacyjne.
Na chwilę obecną dostępnych jest 8 publikacji:
Króluj nam, Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Wydawca Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Kraków 2020.
Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa. Ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-18 XI 2018, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Wydawca Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Kraków 2019.
Trzeba, aby Chrystus królował. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-19 XI 2017, red. M. Chmielewski, J. Kobienia, A. Flaga, Wydawca Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Kraków 2018.
Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, red. J. Kobienia, A. Flaga, Kraków-Ustroń 2016.
Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 1. Ogólnopolskie Dzieł Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Aby Jezus Chrystus Król był rzeczywiście Królem Narodu i Państwa Polskiego.
Samorządna Polska. Biuletyn nr 15. W całym Narodzie i Państwie Polskim – króluj nam, Chryste!
Samorządna Polska. Biuletyn nr 14. Jezus Chrystus naszym Królem i Panem
Samorządna Polska. Biuletyn nr 13. O Intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski w 1050. rocznicę Chrztu Polski
Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów.
Króluj nam, Chryste!
Ty i Alicja Kondraciuk