Ojcze nasz w niebie, Prosimy Cię razem z Matką Bożą Królową Polski W imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Jednorodzonego Syna, naszego Pana i Króla, Króla Polski W Duchu Świętym, który nas oświeca, umacnia i pociesza Spraw, by…
Czytaj...