IV-56-04Ojcze nasz w niebie,

Prosimy Cię razem z Matką Bożą Królową Polski

W imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Jednorodzonego Syna, naszego Pana i Króla, Króla Polski

W Duchu Świętym, który nas oświeca, umacnia i pociesza

Spraw, by Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi i Ewangelii;

Daj, aby Jezus Chrystus wywyższony jako Król Polski błogosławił naszą Ojczyznę i Naród;

Zlej na nas z niebios obfitości darów Ducha Świętego, by zagubieni i błądzący Polacy nawrócili się, pokutowali i przyjęli w swoim życiu Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana, Mesjasza i Zbawiciela;

Ratuj Polskę, jej niepodległość i suwerenność wywalczoną krwią milionów Polaków;

Zwalczaj złe zamiary wrogów Polski chcących doprowadzić nasz Naród do ruiny duchowej i materialnej;

Poślij zastępy Aniołów, razem z Michałem Archaniołem i Aniołem Stróżem Polski, by pomogły nam w walce o Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą;

Zachowaj naszą Ojczyznę w pokoju, abyśmy odważnie realizowali Twoje odwieczne plany, które masz względem Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie;

Uczyń Polaków swoim świętym ludem, błogosław polskie pola, wioski i miasta, błogosław nas w domu i w drodze, błogosław naszym poczynaniom i każdej pracy;

Spraw, byśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę i przebaczali sobie wyrządzone krzywdy;

Broń nas przed zalewem pornografii, narkotyków, zepsuciem moralnym, przed wszelkim złem płynącym z mediów, przed wszelkim grzechem, szczególnie grzechem zabijania dzieci nienarodzonych;

Dopomóż, by wróciły do rąk Polaków zakłady pracy, ziemia i banki, a Polacy czuli się gospodarzami swojej Ojczyzny;

Spraw, by Polacy nie potrzebowali spłacać lichwiarskich procentów od zaciągniętych pożyczek;

Spraw, żeby wszystkie narody ziemi zobaczyły, że Imię Pana zostało wezwane nad Polską, a Polacy zostali wybrani przez Pana, aby narodzić się na nowo w Duchu Świętym, wywyższać w swoim życiu Jezusa Chrystusa swojego Króla i ewangelizować inne narody;

Bądź uwielbiony Boże, najlepszy Ojcze nasz i wysłuchaj naszej modlitwy za Polskę

Amen.