16. 10. 2021 - Drugi dzień Rekolekcji Polaków - Łagiewniki -  naukę rekolekcyjną głosił  ks. bp. Stanisław Jamrozrek z Przemyśla . Temat  homilii:  W naszych rodzinach króluj nam, Chryste! Mszę…
Czytaj...