16. 10. 2021 – Drugi dzień Rekolekcji Polaków – Łagiewniki –  naukę rekolekcyjną głosił  ks. bp. Stanisław Jamrozrek z Przemyśla . Temat  homilii:  W naszych rodzinach króluj nam, Chryste!

Mszę świętą poprzedził Różaniec święty,

Ja miałam zaszczyt powiedzieć wiersz „Konklawe” Romana Kołakowskiego

boć to dziś  43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową