"...gdy zaś życie nasze dostosuje się do praw Boskiego Królestwa, staniemy się uczestnikami wiecznej szczęśliwości w Jego Królestwie niebieskim." -----Ojciec Święty PIUS XI - Encyklika "Quas Primas" Trzeba bowiem, ażeby…
Czytaj...