„…gdy zaś życie nasze dostosuje się do praw Boskiego Królestwa, staniemy się uczestnikami wiecznej szczęśliwości w Jego Królestwie niebieskim.”
—–Ojciec Święty PIUS XI – Encyklika „Quas Primas”

Trzeba bowiem, ażeby królował! Św. Paweł (1 Kor 15,25)

Ojczyzna potrzebuje królowania Chrystusa!
Przygotujmy się do aktu przyjęcia królowania Chrystusa!
Włączmy się w nabożeństwo w pierwsze piątki miesiąca od 4 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

12801524_1017793428256321_4421487444362938814_n