Tycjan_Cud_zesłania_Ducha_ŚwiętegoDuchu Święty Boże, prosimy Cię razem z Ojcem Niebieskim, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana i Króla, Króla Polski, przez Matkę Bożą Królową Polski i Twoją Oblubienicę – spraw, by Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi i Ewangelii;

Dawco siedmiorakich darów: mądrości, rozumu i umiejętności, rady i męstwa, pobożności i bojaźni Bożej – obdaruj nas nimi obficie, szczególnie teraz, gdy tracimy suwerenność i niepodległość wywalczoną krwią milionów Polaków, gdy upadliśmy tak nisko moralnie i materialnie;

Obdaruj nas szczodrze swymi darami w czasach szczególnego zakłamania i bałamucenia Narodu, w czasach mącicieli i fałszywych proroków, którzy zniekształcają bądź interpretują opacznie objawienia Pana Jezusa względem Polski i jej współczesnej misji dziejowej, przede wszystkim zaś te, które były przekazane Apostołce Intronizacji Jezusa Chrystusa jako Osoby na Króla Polski – Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie;

Prosimy o Twoje dary dla Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, a szczególnie o dary rozeznania dobra od zła oraz prawdy od fałszu i zakłamania. Daj nam jak najszybciej wybitnych mężów stanu, szczególnie przywódców duchowych i ojców Narodu na miarę Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którzy przez odnowę moralną Narodu Polskiego i Rekolekcje Narodowe doprowadzą nas do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski;

Spraw, abyśmy Cię nie zasmucali grzechami popełnianymi przez nas współcześnie masowo: kłamstwem, zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne napomnienia, łapówkarstwem, dzieciobójstwem, rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, eliminacją Boga w życiu państwowym i społecznym, liberalizacją norm prawnych, detronizacją naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Duchu Święty Boże spraw, abyśmy rozpoznali znaki naszych czasów i niestrudzenie pracowali na rzecz Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie;

Duchu Święty Boże – skrusz nas, stwórz nas, napełń, posłuż się, tchnij siebie w nas. Błogosław Polsce, wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie. Błogosław naszemu Państwu i Kościołowi katolickiemu;

Bądź uwielbiony, Duchu Święty Boże!

Amen.