Kraków, 30.11.2016 r.

 

 

Sz.P. Jarosław Kaczyński

Prezes „Prawa i Sprawiedliwości”

 

Sz.P. Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Sz.P. Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Sz.P. Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

    W imieniu Zespołu Przedstawicieli Ruchów, Grup i Wspólnot Intronizacyjnych – współpracującego z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych – oraz w imieniu Rady Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, pragniemy wyrazić naszą ogromną radość i wdzięczność, że w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w dniu 19.11.2016 r., miała miejsca Intronizacja Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

    Serdecznie dziękujemy za obecność i uświetnienie tej pięknej uroczystości przez Pana Prezydenta, dwóch Ministrów Rządu oraz część Posłów i Senatorów „Prawa i Sprawiedliwości”.  

    Równocześnie jesteśmy zasmuceni faktem, że w tak historycznym dla naszej Ojczyzny wydarzeniu nie wzięli osobiście udział:  

  • Prezes „Prawa i Sprawiedliwości” Jarosław Kaczyński
  • Marszałek Sejmu Marek Kuchciński
  • Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
  • Premier Rządu Beata Szydło
  • Inni Ministrowie, Posłowie i Senatorowie PiS

Mamy świadomość tego, że Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie kończy, ale jest początkiem dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce i Narodzie Polskim. Z ufnością oczekujemy na to, aby po tak historycznym wydarzeniu rozpoczął się wielki proces odnowy moralnej Narodu Polskiego, któremu przewodzić będą Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce oraz Pan Prezydent i Rządzący Polską.

Przed nami ogromna praca formacyjna. Chcielibyśmy uczestniczyć w tej pracy w łączności z władzami duchownymi i świeckimi Kościoła i Państwa Polskiego.

Wszystkich Parlamentarzystów, Rządzących Polską i sprawujących władzę na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej w Polsce, polecamy w naszych modlitwach Trójjedynemu Bogu przez Matkę Bożą Pośredniczkę łask wszelkich. Życzymy dużo sił i zdrowia, światła i darów Ducha Świętego oraz opieki Maryi Królowej Polski i Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana, w pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

 

Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

      

Podpisy według załączonej listy
P.S. Kopie listu otrzymują wszyscy Posłowie i Senatorowie PiS


 

Podpisy członków Zespołu Przedstawicieli Ruchów, Grup i Wspólnot Intronizacyjnych

i Rady Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

Stowarzyszenie Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski  
Klub Inteligencji Polskiej  
Stowarzyszenie Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”  
Stowarzyszenie „Dom Ojczysty”  
Warszawska Grupa Modlitewna Intronizacyjna  
Grupy Intronizacyjne Polonii  

 

Adres do korespondencji: Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

      Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Krak