Kraków, 12.12.2016 r.

 

Ojciec Dr Tadeusz Rydzyk

Dyrektor Radia Maryja

Ul. Żwirki i Wigury 80

87-100 Toruń

 

Wielce Czcigodny Ojcze Dyrektorze,

W imieniu Zespołu Przedstawicieli Ruchów, Grup i Wspólnot Intronizacyjnych – współpracującego z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych – oraz w imieniu Rady Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, pragniemy wyrazić naszą ogromną radość i wdzięczność, że w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w dniu 19.11.2016 r., miała miejsca Intronizacja Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Pragniemy Ojcu Dyrektorowi i – przez Ojca Dyrektora – wszystkim Ojcom i Współpracownikom posługującym w Radio Maryja, Telewizji TRWAM i „Naszym Dzienniku”, serdecznie podziękować za audycje, katechezy, informacje radiowe i telewizyjne oraz artykuły prasowe, dotyczące Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce i przygotowujące Polaków do uroczystego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Szczególnie wdzięczni jesteśmy za:

  • Spopularyzowanie Aktu  i klarowne zachęcanie Polaków do jak najliczniejszego wzięcia udziału w uroczystościach w Łagiewnikach
  • Bezcenną pomoc w organizowaniu przejazdów autokarowych licznych grup intronizacyjnych i pielgrzymów z całej Polski (w sumie do Krakowa – Łagiewnik przyjechało prawie 100 autokarów nie licząc busów)
  • Profesjonalną transmisję radiową a szczególnie telewizyjną z uroczystości w Łagiewnikach, włącznie z udostępnieniem do publicznego odtwarzania zapisów tej transmisji.  

Mamy świadomość tego, że Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie kończy, ale jest początkiem dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce i Narodzie Polskim. Z ufnością oczekujemy na to, aby po tak historycznym wydarzeniu rozpoczął się wielki proces odnowy moralnej Narodu Polskiego, któremu przewodzić będą Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce oraz Pan Prezydent i Rządzący Polską. Bardzo liczymy na wsparcie tego procesu przez środki społecznego komunikowania się służące Polsce – z Radiem Maryja, Telewizją TRWAM i „Naszym Dziennikiem” na czele.

Przed nami ogromna praca formacyjna. Chcielibyśmy uczestniczyć w tej pracy w łączności z władzami duchownymi i świeckimi Kościoła i Państwa Polskiego.

    Ojca Dyrektora, Ojców Redemptorystów i Współpracowników, posługujących w Radio Maryja, Telewizji TRWAM i „Naszym Dzienniku”, polecamy w naszych modlitwach Trójjedynemu Bogu przez Matkę Bożą Pośredniczkę łask wszelkich. Życzymy dużo sił i zdrowia, światła i darów Ducha Świętego oraz opieki Maryi Królowej Polski i Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana, w pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

    Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

Podpisy według załączonej listy

P.S. Kopie listu otrzymują: Ojciec Janusz Sok – Prowincjał Redemptorystów, Fundacja Lux Veritatis, Sekretariat TV TRWAM, Ewa Sołowiej – Redaktor Naczelny „Naszego Dziennika”, Ojciec dr Zdzisław Klafka – Rektor WSKSiM w Toruniu.