Oto drzewo Krzyża na którym zawisło zbawienie Świata