Film zrealizowano na zlecenie
Ruchu Obrony Rzeczypospolitej
„SAMORZĄDNA POLSKA”
listopad 2017