Zapraszam na III Sympozjum i uroczystości święta Chrystusa Króla z okazji obchodów:

TRZECIEJ ROCZNICY JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dr Stanisław JAMROZEK, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw
Ruchów Intronizacyjnych oraz Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

zapraszają
wszystkich czcicieli Chrystusa Króla na ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 23–24 listopada 2019 roku
……

Trzy lata temu, 19.11.2016 r., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dokonany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (w skrócie Akt Intronizacyjny), z udziałem licznych biskupów i kapłanów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych przedstawicieli Państwa Polskiego oraz wielkiej rzeszy wiernych. Akt ten powtórzony został następnego dnia w diecezjach i parafiach polskich. To historyczne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w całym procesie Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

Dwukrotnie miały miejsce uroczystości jego odnowienia – w 2017 i 2018 roku – przygotowane przez ruchy intronizacyjne, głównie przez liczne i dynamiczne środowiska krakowskie. Odnowienia te były rzetelne, pełne miłości i uwielbienia dla Chrystusa, a także bogate w treści intelektualne.

Obchody trzeciej rocznicy proklamacji Aktu Intronizacyjnego będą miały miejsce również w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w dniach 23-24.11.2019 r. Załączamy program tych obchodów. Wersję elektroniczną programu i więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych: dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla (ODIJCK); www.krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna polska”; www.intronizacja.pl – prowadzonej przez Fundację Serca Jezusa i Stowarzyszenie „Róża”.

Serdecznie zapraszamy do jak najliczniejszego wzięcia udziału w tych obchodach, szczególnie w uroczystościach niedzielnych 24.11.2019 r. Ze wszech miar mile widziane są zorganizowane grupy pielgrzymkowe, które przybędą na te uroczystości do Łagiewnik. W związku z tym bardzo prosimy o medialne nagłośnienie i rozpowszechnienie zaproszenia wraz z programem obchodów oraz samego wydarzenia. Bóg zapłać za każdą pomoc!

Pan Jezus objawił Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie:

Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. (…). Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, z rządem na czele (Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma).

Jakże aktualne są te słowa dzisiaj w Polsce, w czasach zboczeń seksualnych, masowego zabijania dzieci w łonach matek i niekończących się kłótni polsko-polskich, które celowo rozbijają naszą jedność narodową.

Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. Szerzą się sekty i satanizm. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, sodomii, kultury przemocy i gwałtu, programowego terroryzmu. Postępuje sekularyzacja wśród duchowieństwa i wiernych.

Nieprzyjaciele Boga uczynili wiele zabiegów w przeszłości i czynią je nadal, aby religię i Kościół usunąć z przestrzeni publicznej, która miała być zarezerwowana dla państwa, pojętego jako twór całkowicie zlaicyzowany, areligijny, a nawet ateistyczny.

Całemu Narodowi Polskiemu i Kościołowi katolickiemu w Polsce potrzebna jest odnowa moralna dokonana w zjednoczeniu się Polaków wokół idei Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce, z Maryją Królową Polski. Tylko wówczas jesteśmy w stanie pokonać wszelkich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych naszej Ojczyzny, obronić naszą polskość i chrześcijańską tożsamość, naszą kulturę i nasze narodowe dziedzictwo.

Przyszły rok 2020 jest rokiem bardzo ważnych rocznic i wydarzeń związanych z Kościołem, naszym Narodem i Państwem:

95. rocznica encykliki Piusa XI Quas primas o ustanowieniu święta naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla;
100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, dla którego królowanie Chrystusa w Polsce było sprawą niezwykle ważną;
100. rocznica „Cudu nad Wisłą”, który z uwagi na wielkie modlitewne zaangażowanie całego Narodu za wstawiennictwem Matki Bożej, Królowej Polski, był potwierdzeniem naszego trwania przy Chrystusie i wartościach chrześcijańskich;
Beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Tak więc rok 2020 będzie rokiem szczególnych wydarzeń religijnych i państwowych. Oprócz uroczystych obchodów kościelnych i państwowych związanych z tymi rocznicami i wydarzeniami, cztery jakże ważne sprawy – które są naturalną konsekwencją Intronizacji dokonanej 19.11.2016r. w Krakowie–Łagiewnikach – powinny być pilnie podjęte i zrealizowane, a mianowicie: 1. Przywrócenie godła państwowego z 1919 r. – z krzyżem w koronie bez pięcioramiennych gwiazdek na skrzydłach orła – posiadającego pełną symbolikę Polski katolickiej i suwerennej; 2. Przyjęcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście ustanawiającej Pana Jezusa Królem naszej Ojczyzny; 3. Stosowany wpis w preambule nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o Jezusie Chrystusie naszym Królu i Panu; 4. Upamiętnienie uroczystej proklamacji Aktu Intronizacyjnego z udziałem władz duchownych i świeckich w postaci Pomnika Jezusa Chrystusa Króla na terenie Centrum Jana Pawła II (lub Centrum Bożego Miłosierdzia) w Krakowie-Łagiewnikach, będącego także symbolem odnowy moralnej Narodu Polskiego jako owocu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

W tej sytuacji bardzo potrzebne są wspólne inicjatywy i działania przede wszystkim władz duchownych i świeckich naszej Ojczyzny, parlamentarzystów oraz wszystkich Polaków pragnących odnowy moralnej Narodu Polskiego w duchu Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego.

Zjednoczmy się wokół Jezusa Chrystusa, naszego Króla i Pana, który dla nas Polaków w kraju i na obczyźnie, jest jedynym źródłem jedności, miłości i pokoju oraz jedyną nadzieją dla Polski.

Wypełnijmy ślubowania jasnogórskie:

Przyrzekamy uczynić wszystko (…), aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym i społecznym (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 26.08.1956 r.).

Idea ślubowań jasnogórskich jest w swej treści bardzo czytelna: Polska ma stać się rzeczywistym Królestwem Maryi i Jezusa, co pomoże wyzwolić się Kościołowi w Polsce i w innych państwach świata.

W tym samym duchu objawił się Pan Jezus Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie:

Jasna Góra jest stolicą Maryi, Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbijają się wszelkie ataki nieprzyjacielskie (Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Pisma).

Komitet Organizacyjny:

Bp dr Stanisław JAMROZEK – delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych;
ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI – konsultant delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych;
prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA – przewodniczący Zarządu ODIJCK;
mgr Barbara PASTERNAK – wiceprzewodnicząca Zarządu ODIJCK;
mgr inż. Adam KĘDZIERSKI – wiceprzewodniczący Zarządu ODIJCK;
mgr Piotr PIKUŁA – sekretarz Zarządu ODIJCK;
dr Anna KROGULSKA – skarbnik Zarządu ODIJCK;
mgr inż. Henryk GLINKOWSKI – członek Zarządu ODIJCK;
mgr Alicja KONDRACIUK – członek Zarządu ODIJCK;
mgr Adam GŁODEK – członek Rady ODIJCK;
mgr inż. Artur JASIŃSKI – członek Rady ODIJCK.