Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 23–24 listopada 2019 roku.

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NT. „KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!”
(Aula św. Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzia)

9.00 – Otwarcie – bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl), delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych.
9.15 – Główne cele i zamierzenia oraz aktualna struktura organizacyjna Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla (ODIJCK) – prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

I SESJA

9.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych sercach”. Co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla i Pana?
– bp dr Stanisław JAMROZEK.
9.45 – „Króluj nam, Chryste – w naszych rodzinach” – Jezus Chrystus w centrum życia małżeństwa i rodziny
– Piotr PIKUŁA.
10.00 – „Króluj nam, Chryste – w naszych parafiach” – Parafia jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Słowem
Bożym i miłosierdziem – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL).
10.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych szkołach i uczelniach” – Edukacja i wychowanie przestrzenią
świadectwa o Chrystusie – s. dr hab. Loyola M. OPIELA SBDNP, prof. KUL.

II SESJA

11.00 – „Króluj nam, Chryste – w środkach społecznej komunikacji” – Media w służbie ewangelizacji – red. Małgorzata PABIS (Kraków).

11.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku” – „Potrzeba pracy nad pracą” (św. Jan Paweł II) – dr Anna KROGULSKA.

11.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych miastach i wioskach” – Królestwo Chrystusa a „cywilizacja miłości” – ks. dr hab. Wojciech MEDWID (UPJPII).

11.45 – „Króluj nam, Chryste – w całym Narodzie i Państwie Polskim” – Intronizacja to nie teokracja – Jan ŁOPUSZAŃSKI (Radom).

12.00 – Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu: „Jezus Chrystus naszym Królem” – Piotr PIKUŁA, prezes Stowarzyszenia „Róża”.

12.30 – Występ chóru „Lutnia Krakowska” pod dyrekcją Wiktorii Darmoń.

 

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Bazylika Bożego Miłosierdzia).

15.20 – EUCHARYSTIA (Bazylika Bożego Miłosierdzia) – przewodniczy i homilię wygłosi:
abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA.

III SESJA

16.30 – 18.00 – Dyskusja panelowa prelegentów nt. „Twego królowania nam potrzeba”.

Organizator:
Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla
Komitet Organizacyjny:
Bp dr Stanisław JAMROZEK – delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych;
ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI – konsultant delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych;
prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA – przewodniczący Zarządu ODIJCK;
mgr Barbara PASTERNAK – wiceprzewodnicząca Zarządu ODIJCK;
mgr inż. Adam KĘDZIERSKI – wiceprzewodniczący Zarządu ODIJCK;
mgr Piotr PIKUŁA – sekretarz Zarządu ODIJCK;
dr Anna KROGULSKA – skarbnik Zarządu ODIJCK;
mgr inż. Henryk GLINKOWSKI – członek Zarządu ODIJCK;
mgr Alicja KONDRACIUK – członek Zarządu ODIJCK;
mgr Adam GŁODEK – członek Rady ODIJCK;
mgr inż. Artur JASIŃSKI – członek Rady ODIJCK.

Filmy zrealizowano na zlecenie Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”.