Artur Jasiński, Warszawska Intronizacyjna Grupa Modlitewna.
Członek Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

Fot. Władysława Papis z domu Fronczak, której od 3 maja 1943 roku do 1949 roku objawiali się Matka Boża i Jezus Chrystus z autorem przed kaplicą Objawień na Siekierkach.
JEZU CHRYSTE NASZ KRÓLU I PANIE
ODNÓW NAS MORALNIE I RATUJ NAS!
Peregrynacja obrazów i relikwii świętych z intencjami:
O nawrócenie i ustanie epidemii
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020 r.
⦁ II Księga Kornik 7.13-16. Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było Imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni.

⦁ Mt 13. 15 Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.

⦁ WYDARZENIA BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCE PEREGRYNACJĘ

⦁ 15 marca (niedziela) – Metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga pisze List Pasterski ze słowami otuchy na III Niedzielę Wielkiego Postu.
⦁ 17 marca (wtorek) – ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, podjął inicjatywę modlitewną w intencji zakończenia epidemii. Ksiądz Mirosław codziennie wieczorem odbywał procesję z relikwiami św. Antoniego z Padwy – patrona Lublina.
⦁ 19 marca (czwartek) – W święto liturgiczne św. Józefa podczas Mszy Świętej w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Ursusie zrodziła się idea peregrynacji O nawrócenie i ustanie epidemii; po procesji wokół kościoła wszystkie relikwiarze ustawione zostały na ołtarzu. Od razu przyszły na myśl wspomnienia o nieustającej procesji z relikwiami z Wawelu na Skałkę i z powrotem, gdy polskie wojska walczyły pod Wiedniem. Skoro medycyna nie zna leku na epidemię są metody wypróbowane przez stulecia: post, pokuta, modlitwa, święte obrazy i relikwie Świętych. Najlepszym czasem na przeprowadzenie Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii jest zbliżająca się Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia 2020 r. W tym dniu bowiem Zmartwychwstały Odkupiciel wszystko odnowi i uczyni nieskalanym. Nie mamy jeszcze ani jednego obrazu i prawie żadnych relikwii do dyspozycji, ale całą naszą Akcję zawierzamy Chrystusowi Królowi, Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi . Oni wszystko zorganizują i czasu wystarczy. Z powodu surowych zarządzeń epidemicznych wierni nie będą mogli w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przyjść do Jezusa Chrystusa w świątyni. Zatem sam Jezus Chrystus – Król królów i Pan panów – przybędzie do wiernych w swoim dwumetrowym wizerunku, umieszczonym na lawecie i z relikwią swojej Przenajświętszej Krwi, którą przelał na Krzyżu za zbawienie świata.
⦁ 22 marca (wtorek) 2020 r. – W kaplicy biskupiej diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński, ordynariusz, oraz bp Marek Solarczyk, sufragan, zawierzyli mieszkańców Warszawy i wszystkich Polaków opiece Matki Bożej Łaskawej. Kopia Jej obrazu jest właśnie malowana na Wawrze w diecezji warszawsko-praskiej.
⦁ 26 marca (czwartek) – W kaplicy Cudownego Obrazu, metropolita częstochowski abp. Wacław Depo, w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Dudy, generała zakonu paulinów Arnolda Chrapkowskiego, przeora klasztoru na Jasnej Górze Mariana Waligóry i innych paulinów, zawierza w imieniu Prezydenta RP całą Polskę i Polaków w kraju i zagranicą Matce Bożej – Przedziwnej Pomocy i Obronie naszego Narodu.
⦁ 8 kwietnia (Wielka Środa) – Ks. Krzysztof Kucharski z Parafii Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie-Ursusie dokonuje poświęcenia obrazu patrona swojej parafii – św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach – oraz obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Ksiądz Krzysztof odmówił także piękną modlitwę w intencji owoców Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii. Święty Józefie opiekuj się nami ! Zawierzamy Tobie Warszawę i Całą Polskę.

Fot.1. Poświęcenie obrazu św. Józefa przez ks. Krzysztofa Kucharskiego
8 kwietnia (Wielka Środa) – Pasterz duchowej stolicy Polski przed udzieleniem błogosławieństwa po Apelu Jasnogórskim mówi: „W tych dniach Wielkiego Tygodnia doświadczamy prawdy, że w Jezusie Chrystusie można było prawdę ukrzyżować, ale przebiła się ona zmartwychwstaniem. Dlatego wierzymy, wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że każda prawda o: Katyniu, Smoleńsku a nawet korona wirusie przebije się jak źródło! Matko Chrystusa Odkupiciela Módl się za nami!
⦁ 9 kwietnia (Wielki Czwartek) – Ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, dokonuje poświęcenia Obrazu Chrystusa Króla. Na zakończenie wypowiada znamienne słowa: „Od zarazy utraty wiary zachowaj nas Panie”.

Fot.2. Ks. proboszcz Mirosław Matuszny święci obraz Chrystusa Króla

⦁ 10 kwietnia (Wielki Piątek) – Rozpoczyna się montaż Obrazów na Lawecie.
⦁ 11 kwietnia (Wielka Sobota) – Pijar ks. Tadeusz Suślik – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży – dokonuje poświęcenia Obrazu Matki Bożej Łaskawej. W akcie błogosławieństwa przypomina, że „Maryja jest matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie”.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 8.00. Laweta podjeżdża pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Rozpoczyna się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 16.30. Laweta po objechaniu całej Warszawy powraca pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Kończy się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii. Laweta przejechała 168 km a dwa samochody z Pragi ponad 200.

⦁ INTENCJE: O NAWRÓCENIE I USTANIE EPIDEMII
Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej deprawacji. Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016r. do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.
Do porzucenia grzechów i pokuty wzywała ludzkość Matka Boża we wszystkich Objawieniach jakie miały miejsca przez stulecia na całym świecie. Nawrócenie jest warunkiem koniecznym do tego, aby Matka Boża powstrzymała gniew Syna Bożego, który chce nam pomóc, a my gardzimy Jego łaskami i się nie nawracamy. W Objawieniach na Siekierkach 3 sierpnia 1943 r. Matka Boża powiedziała: Módlcie się o powstrzymanie gniewu Syna Mojego. Módlcie się, a otrzymacie łaski. Dokładnie rok później rozpoczęła się „Rzeź Woli”. 31 sierpnia 1943 roku Matka Boża oświadczyła: Nie mogę powstrzymać gniewu Syna Mego bo lud się nie nawraca. Bóg nie chce was karać, Bóg chce was uratować. 27 października 1943 r. Jezus ostrzegał: Wylałem na krzyżu Najświętszą Krew za was. Kochajcie wy Serce Moje tak, jak Ja kocham serca wasze. Przykazuję wam, Syn Boga Żywego, nawróćcie się! Bo jak się nie nawrócicie, będą okropne choroby. Śmierć będzie dla was straszna. Krew będzie płynęła rynsztokami. Nawróćcie się […] Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia. Ale 8 grudnia 1943 r. Jezus pocieszał nastoletnią Władzię Fronczak: Choćby z nieba siarczysty ogień leciał, a ty będziesz pod gołym niebem, jak będziesz ufała Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz.
Nasza Akcja to nawoływanie ludzi aby właśnie powiedzieli: „Jezu Ufam Tobie”, „Strażniczko Polski, módl się za nami”, „Matko nasza ratuj bo giniemy”,
Nie wiemy czy mamy do czynienia tylko z epidemią rzeczywistego wirusa wyprodukowanego w jakimś laboratorium lub laboratoriach, czy też jest to także światowa epidemia kłamstwa, spiskowa hipnoza, mająca na celu doprowadzić do kataklizmu gospodarczego, dramatów ludzkich i wyniszczenia ekonomicznego rodzimych firm i Kościoła katolickiego. Tak czy owak jest to szatańska epidemia, ale i dopust Boży, bowiem mapa zachorowań i zgonów statystycznie odpowiada ilości aborcji w Polsce. Trzeba przede wszystkim wynagradzać i przepraszać Boga Ojca, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa Króla, Matkę Najświętszą i Świętego Józefa za grzechy swoje i innych oraz błagać o zmiłowanie i miłosierdzie. To cel naszej Akcji. To nic, że nasze metody są średniowieczne. Były one skuteczne w średniowieczu i nie widać powodów dlaczego miałyby być nieskuteczne w czasach współczesnych.
Jezu Chryste Królu! Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twoje królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
3. OBRAZY, WIZERUNKI ŚWIĘTYCH I RELIKWIE BIORĄCE UDZIAŁ W PEREGRYNACJI
⦁ Obraz Chrystusa Króla

Fot. 3. Obraz Chrystusa Króla namalowany przez Michała Statkiewicza
Obraz namalowany został w ekspresowym tempie przez artystę Michała Stetkiewicza specjalnie na tę Akcję. Wariant obrazu został wstępnie przedyskutowany w Zespole d/s Ruchów Intronizacyjnych. Chrystus ma na głowie zamkniętą koronę królewską Jana Kazimierza, który zanim został królem Polski był kardynałem Kościoła katolickiego. Obraz namalowany jest do tekstu Dzieje Apostolskie 7.49 „Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich”. Chrystus trzyma w lewej dłoni jabłko królewskie – symbol władzy nad całym światem. Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa i przysięgi, symbolizując że Jego nauka jaką nam pozostawił w Ewangeliach są nieprzemijające. Na piersiach ma skrzyżowany paliusz – symbol najwyższej władzy kapłańskiej. Tron Chrystusa Króla znajduje się na globie ziemskim centralnie nad Polską – bowiem to Polska jako pierwszy kraj na świecie uznał Go za swojego Króla i Pana w 2016 roku.
Obraz ufundował Adam Głodek – prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski oraz Tomasz Koprowski z Piastowa. Obraz został poświęcony przez księdza Mirosława Matusznego z Lublina.

Fot.4. Najświętsza Maria Panna Łaskawa Patronka Warszawy
⦁ Obraz Matki Bożej Łaskawej – Głównej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
Obraz namalowany w bardzo krótkim czasie przez malarkę Izę Malec specjalnie na Akcję. Fundatorami byli moja rodzina oraz Pani Alicja Krosnowska z Wilanowa.
Historia obrazu
Jacek Orselli był pierwszym rektorem pijarskiego kolegium w Warszawie. Sam pochodził z miejscowości Brisighella, która leży w prowincji Ravenna ok. 30 km od miasteczka Faenza. Jak podają źródła historyczne Orselli miał kult do MB Łaskawej z Faenza. To spowodowało, że założone kolegium przy zbiegu ul. Długiej i Miodowej powierzył opiece MB z Faenza.  Nie wszyscy wiedzą, że obecne kolegium pijarów na Siekierkach za patronkę ma Matkę Bożą  Łaskawą, jako kontynuacja pierwszej fundacji ojców pijarów w Warszawie.  Rektor zamówił obraz Najświętszej Maryj Panny Łaskawej, inspirowany freskiem z 1410 r. z kościoła w Faenza, który był otaczany kultem we Włoszech za zatrzymanie zarazy . Nuncjusz papieski arcybiskup Jan de Torres przekazał królowi Janowi Kazimierzowi relikwie Świętych Prima i Felicjana, męczenników, dar od papieża Innocentego X. Król zaś przekazał je ojcom pijarom dla budowanego przez nich kościoła przy ul. Długiej. Rodzina de Torres była znana pijarom a pijarzy jej. Od tej rodziny w 1612 r. Józef Kalasancjusz – założyciel zakonu pijarów – zakupił kamienicę, która do dnia dzisiejszego jest domem generalnym zakonu. Według pijarskich danych o. Jacek Orselli miał być spowiednikiem nuncjusza Jana de Torres. W dniu 24 marca 1651 r. w obecności nuncjusza papieskiego obraz został uroczyście wprowadzony do kościoła ojców pijarów p.w. Świętych Prima i Felicjana przy ul. Długiej (obecnie Katedra Polowa Wojska Polskiego).
Strzały na obrazie symbolizują gniew Boga. Jednak Maryja – Matka Boża, jako Wspomożycielka i Orędowniczka, może uprosić wszelkie łaski u Swojego Syna i powstrzymać Jego gniew, co symbolizują połamane strzały. Jakimś argumentem popierającym tę tezę mogą być słowa pieśni „Serdeczna Matko”:
„Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości;
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna;
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.”
Przed tym obrazem modliły się o zwycięstwo wojska polskie wyruszające na bitwę pod Beresteczkiem w czerwcu 1651 r. Wojska polskie w jednej z największych bitew XVII wieku odniosły spektakularne zwycięstwo, które przypisano wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej i jako votum wysłano do katedry w Faenza sztandar a Matce Bożej Łaskawej nadano tytuł Custos Poloniae – Strażniczki Polski. W 1654 r. nastąpiła inauguracja Konfraterni Matris Gratiarum a w 1663 r. jej papieskie zatwierdzenie i nadanie tytułu patronki od „morowego powietrza, chorób i wszelkiego utrapienia”.
W niespełna rok potem „Bóg pokarał zarazą Rzeczpospolitą” jak pisał Albrycht Stanisław Radziwiłł. Przed tym obrazem wszystkie stany (magistrat Warszawy, rajcy miejscy, duchowieństwo, szlachta i lud Warszawy modliły się o powstrzymanie zarazy dżumy i obeszli z obrazem wokoło murów ówczesnej Warszawy. Ich modlitwy zostały wysłuchane, zaraza nie doszła do Warszawy i ustąpiła w całej Rzeczpospolitej. Magistrat Warszawy obrał Matkę Bożą Łaskawą za patronkę Warszawy.
W 1920 r. zaraza bolszewicka parła na Warszawę i znów modlono się do orędowniczki niezawodnej o cud. Ich modlitwy zostały wysłuchane – Matka Boża Łaskawa dokonała Cudu nad Wisłą, którego 100-lecie będziemy obchodzić w tym roku 15 sierpnia . 7 października 1973 r. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński koronował cieszący się wielowiekowym kultem obraz, a Najświętsza Maryja Panna Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy.
W roku stulecia Cudu nad Wisłą inna zaraza szerzy się w Polsce i na świecie. Garstka wiernych postanowiła więc uciec się raz jeszcze do Matki Bożej Łaskawej. Zlecono namalowanie dwu metrowej kopii obrazu, aby Matka Boża Łaskawa wyruszyła po ulicach Swojego Miasta Warszawy, którego od 1973 r. dzięki Prymasowi Tysiąclecia jest Główną Patronką.
Rano w Wielką Sobotę 11 kwietnia 2020 roku malarka Iza Malec kończy malowanie obrazu. Farby nie wyschły jeszcze. Prosto od malarki udajemy się do Kaplicy Objawień w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Warszawy, aby go poświęcić. Obraz ustawiono dokładnie w świętym miejscu, gdzie rosła wiśnia, w koronie której od 3 maja 1943 r. do 15 września 1949 r. objawiali się kilkunastoletniej Władzi Fronczak Matka Boża i Jezus Chrystus. Podobnie jak w 1651 r. obraz poświęcił pijar ks. Tadeusz Suślik- kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego obraz Matki Bożej Łaskawej będzie peregrynował podobnie jak w 1652 r. wokół całej Warszawy i w podobnej intencji. Matko Boża Łaskawa, patronko stolicy, broń nas przed zarazami! Biskupi diecezji warszawsko – praskiej w tych dniach zawierzyli się Matce Bożej Łaskawej, patronce stolicy. Prosili Maryję o przeprowadzenie wiernych przez trudny czas epidemii, jaka obecnie nawiedziła Polskę i świat. Bp. Romuald Kamiński powiedział: Zawierzmy się Patronce Warszawy i Strażniczce Polski słowami, jakimi uczynił to św. Jan Paweł II przy katedrze praskiej w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1999 r.: „ Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen”. Nasza grupa Modlitewna od długiego czasu zamawia intencję przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej przed Jej obrazem w Kościele Ojców Jezuitów przy ul. Świętojańskiej 10.
Kult Madonny Łaskawej trwa w Warszawie od 1651 roku, a więc blisko 370 lat. Obraz Bożej Matki Łaskawej czczony jest szczególnie jako wizerunek patronki Warszawy od 1664 roku, kiedy stolicę nawiedziła epidemia cholery. Wtedy to lud Warszawy błagał Maryję o ratunek. Matkę Bożą Łaskawą z pijarskiego kościoła na ul.Długiej ogłoszono patronką, by broniła miasta „od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Wizerunek Matki Bożej Łaskawej umieszczono nad Bramą Nowomiejską na rogatkach miasta, prosząc, by Maryja powstrzymała zarazę i zagrodziła jej dostęp do stolicy. Wkrótce epidemia wygasła. Zaraźliwe powietrze atakowało Warszawę wiele razy, m.in. w latach 1656, 1662, 1675, 1677, 1679, 1705, 1770, 1849, 1852, 1872, 1873, 1918.
Mieszkańcy Warszawy uciekali się każdorazowo do wielogodzinnych modlitw w nabożeństwach przed obrazem pijarskiej Matki Bożej Łaskawej na ul. Długiej , a potem na ul. Świętojańskiej oraz przy relikwiach bł. Władysława patrona Warszawy w kościele św. Anny i przy relikwiach św. Rocha w kościele św. Krzyża.
Figurę Matki Boskiej Łaskawej, jak i obraz patrona stolicy, bł. Władysława z Gielniowa wynoszono uroczyście na feretronach z kościołów w procesjach pokutno – błagalnych , śpiewając suplikacje dla uproszenia powstrzymania zarazy, klęsk żywiołowych , ustania wojen.
Po przemianowaniu przez carskiego zaborcę kościoła pijarów na ul. Długiej na cerkiew, w 1834 r. obraz został przeniesiony do kościoła ojców jezuitów przy ul. Świętojańskiej, gdzie znajduje się do dziś.
Gdy w sierpniu 1920 r. na przedpolu Warszawy , w Radzyminie i w Ossowie toczyła się zacięta walka z bolszewickimi wojskami, mieszkańcy Warszawy znowu błagali Matkę Bożą Łaskawą o ratunek. Dniem i nocą warszawiacy modlili się w domach i w kościołach o odparcie bolszewickiej nawałnicy i uratowanie Warszawy i Polski. Tłumy ludzi modliły się do Matki Bożej z połamanymi strzałami w kościele jezuitów na ul. Świętojańskiej, aby ponownie „połamała strzały” nieprzyjaciela i aby Bóg uczynił cud, jak dawniej, kiedy po wielkich modlitwach warszawiaków ustała epidemia cholery. Procesje wiernych szły przy biciu dzwonów Nowym Światem do kościoła św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży śpiewając pieśni maryjne i „Boże , coś Polskę”. Matka Boża Łaskawa obroniła Warszawę przed nawałą bolszewicką, roztaczając swój płaszcz nad stolicą. Przestraszeni bolszewiccy żołnierze , widząc na niebie postać Bogurodzicy, w popłochu uciekali przed Polakami. Był to dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1920 r. Wzięci do niewoli żołnierze rosyjscy opowiadali, że widzieli na niebie ogromną, kobiecą postać , Matkę Boską , ” Bożu Matier” idącą ku nim. Dlatego przestraszyli się i uciekli. Być może dlatego właśnie ta ważąca w dziejach Narodu Polskiego i całej Europy bitwa zyskała nazwę Cudu nad Wisłą, tym bardziej, że siły przeciwników były przeważające, a szansa na zwycięstwo mała.
W miejscu bitwy pod Ossowem znajduje się Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej rozegranej w 1920 r. Wielu z poległych polskich żołnierzy – ochotników miało zaledwie od 16 do 18 lat. W bitwie poległ młody, warszawski kapłan ochotnik ks. Ignacy Skorupka. W sierpniu trzymetrowa figura Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy stanie w Radzyminie pod Warszawą przy trasie E8. Będzie to votum wdzięczności za Cud nad Wisłą, uczyniony przez Maryję równo 100 lat temu.
Matka Boża w Warszawie ma też miano Matki Bożej Zwycięskiej. Jej imieniem nazwano dwa warszawskie kościoły na Pradze: Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie.
Matkę Bożą warszawiacy wzywali od wieków. Być może dlatego Maryja przyszła na Siekierki do 12 letniej dziewczynki Władzi Fronczak 3 maja 1943 r. i prosiła ludzi o nawrócenie oraz ostrzegała, jak wiele modlitwy Warszawa potrzebuje.
Warto też sięgnąć w tym trudnym czasie zarazy do starych modlitewników z modlitwami i pieśniami pełnymi głębokich treści, aby modlić się ich słowami.
Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez te łzy gorzkie, Matko Jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!

Matko Boża, patronko Warszawy i strażniczko Polski , broń nas przed wszelkimi zarazami i nieszczęściami !
⦁ Obraz Matki Bożej Częstochowskiej z dzieciątkiem Jezus – Naszej Matki i Królowej

Fot.5. Malarka Iza Malec maluje kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Kiedy w 1655 r. szwedzkie armaty dokonały już wyłomu w murach klasztoru na Jasnej Górze, a amunicja się już wyczerpywała i znikąd nie widać było pomocy, przeor klasztoru na Jasnej Górze i dowódca obrony ojciec Augustyn Kordecki do końca niezłomnie ufał w nadejście pomocy Matki Bożej – Pani Jasnogórskiej. Szwedzi 27 grudnia odstąpili od oblężenia.

Fot.6. Przeor Klasztoru na Jasnej Górze Augustyn Kordecki uprasza 27 grudnia w 1655 roku Matkę Bożą j Jezusa Chrystusa o interwencję bo Polska ginie.
1 kwietnia 1656 roku Król Polski Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, podczas Mszy Świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, złożył Śluby Lwowskie. Matka Boża została obrana Królową Korony Polskiej a cała Rzeczpospolita oddana została pod opiekę Matki Bożej i pozostaje pod tą opieką po dziś dzień.

Fot.7. Król Polski Jan II Kazimierz Waza składa Śluby Lwowskie i obiera Matkę Bożą za Królową. Fragment obrazu Jana Matejki.
Szwedzka zaraza rychło ustąpiła choć Rzeczpospolita nie dochowała ślubów. Autorem tekstu Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola męczennik – patron główny Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii, którego relikwie jeździły 12 kwietnia 2020 r. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po całej Warszawie. Za drugiego patrona Akcji obrany został bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko – męczennik. Jego relikwie także jeździły z nami. Z urzędu patronem Akcji był także św. Jan Bosco – patron od zarazy, którego relikwie również jeździły z nami.
⦁ Obraz Świętego Józefa – oblubieńca Maryi i wychowawcy Pana Jezusa
Namalowany i udostępniony przez malarkę Izę Malec. Święty Józef trzyma na rękach małego Jezusa a Jezus lilię (por. Fot.1).
Świętemu Józefowi powierzyliśmy całą Akcję a szczególnie konstrukcję obrazów na lawecie. Musiała być niezwykle stabilna, odporna na wstrząsy i podmuchy wiatru oraz takiej wysokości, żeby laweta zmieściła się pod wszystkimi mostami i wiaduktami pod którymi będziemy przejeżdżać. Święty Józef wywiązał się jak zawsze. Laweta przejeżdżając pod Mostem Siekierkowskim zahaczyła anteną o przęsło mostu, zaś wszystkie obrazy przejechały nawet nie ocierając. Różnica między czubkiem anteny a górną krawędzią obrazów wynosiła zaledwie kilka milimetrów. Obraz Świętego Józefa był pierwszym od kierunku jazdy.
⦁ Wizerunki świętych na lawecie:

⦁ św. Maksymilian Kolbe; 2) św. Bernadetta Soubirous; 3) św. Jose Sanchez del Rio; 4) św. Teresa z Avilla; 5) św. Ojciec Pio z Pietrelciny;

6) bł. Karolina Kózka; 7) św. Jan Paweł Wielki; 8) Sł.B. Rozalia Celakówn;a 9) św. Gerard Majella;10) św. Teresa Lissaux;

11) św. Pius X; 12) św. Teresa z Kalkuty; 13) św. Jan Bosco; 14) św. Siostra Faustyna Kowalska; 15) św. Konrad z Parzham ;

16) św. Joanna Beretta-Molla; 17) św. Charbel; 18) św. Jadwiga Królowa; 19) Sł.B. Stefan Wyszyński (wkrótce błogosławiony).
Fot. 8. Wizerunki świętych na lawecie z przodu
a)

b)

Fot.9. Patronowie główni Akcji, których relikwie integralne jadą z nami: na drzwiach pasażera – bł. Jerzy Popiełuszko (a); na drzwiach kierowcy – św. Andrzej Bobola.
⦁ Relikwie biorące udział w Akcji
54 relikwie świętych, które peregrynowały z nami:
1) dwie skrzyżowane drzazgi z Drzewa Krzyża Świętego z Krwią Zbawiciela, która czasami ożywa i zaczyna oddychać i lecą z niej bąbelki powietrza. Ponownie krzepnąc, ostatnie bąbelki zostawiają kratery a ich położenie się zmienia przy każdym kolejnym przejściu w stan płynny (podobnie jak krew Świętego Januarego); 2) fragment koszuli Matki Bożej; 3) brązowa nitka z płaszcza Świętego Józefa męża Maryj i wychowawcy Jezusa Chrystusa; 4) św. Joachim Ojciec Matki Bożej i dziadek Jezusa Chrystusa; 5) św. Piotr Apostoł, męczennik; 6) św. Andrzej Apostoł, męczennik; 7) św. Juda Tadeusz –Apostoł, patron spraw beznadziejnych, męczennik; 8) św. Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym) – Apostoł, męczennik; 9) św. Bartłomiej (Natanael z Ptolemaidy) – Apostoł, męczennik; 9) św. Filip z Betsaidy – Apostoł, męczennik; 10) św. Jakub Większy – Apostoł, męczennik, 11) św. Jakub Mniejszy – Apostoł, męczennik, 12) św. Mateusz Apostoł i Ewangelista , męczennik; 13) św. Tomasz (zwany Bliźniakiem) – Apostoł, męczennik; 14) św. Paweł z Tarsu – Apostoł Narodów, autor Listów Apostolskich, męczennik; 15) św. Jose Sanchez del Rio – męczennik, patron dzieł intronizacyjnych; 16) św. Jan Bosco – patron od zarazy; 17) św. Jan Paweł II Wielki – papież z Polski, patron rodziny i czasów ostatecznych; 18) św. Faustana Kowalska – patronka Bożego Miłosierdzia; 19) św. Joanna Beretta Molla – patronka kobiet rodzących i matek; 20) św. Gerard Majella – patron kobiet ciężarnych i dzieci poczętych. Z jego kości wydobywa się olej oraz na kości znajdują się krople żywej krwi; 21) św. Pius V – papież, dowódca floty chrześcijańskiej w bitwie pod Lepanto; 22) św. Grzegorz Wielki – papież, reformator kalendarza, autor Mszy gregoriańskiej, w czasie zarazy w Rzymie, kiedy wyszedł na ulicę z Sanctissimum ukazał mu się Archanioł Michał, który chował zakrwawiony miecz do pochwy. Od tego momentu zaraza całkowicie ustała; 23) św. Franciszek z Asyżu – stygmatyk; 24) św. Ojciec Pio z Pietrelciny- stygmatyk; 25) św. Jan z Dukli – patron Polski; 26) św. Konrad z Parzham – papież Benedykt zaświadczył, że to ten Święty prowadził go od kapłaństwa (razem z bratem podjęli decyzję o zostaniu księżmi na Mszy kanonizacyjnej) aż na tron Piotrowy. Każda sprawa tu na ziemi aby się dokonała musi mieć otwarte drzwi w Niebie. Jeśli drzwi w Niebie są zamknięte sprawa się nie dokona. Ten Święty był furtianem w największym niemieckim Sanktuarium Matki Bożej w Altötting i ma możliwość otworzyć lub zamknąć każde drzwi w niebie dla każdej sprawy. To On otworzył drzwi dla naszej Akcji pomimo, że miarą ludzką nie była ona możliwa, a jednak się dokonała; 27) św. Antoni Padewski – patron rzeczy zagubionych; 28) św. Klara z Asyżu; 29) św. Benedykt – patron Europy; 30) św. Maur – uczeń św. Benedykta; 31) św. Piotr z Werony męczennik; 32) św. Dominik Guzman – założyciel zakonu dominikanów; 33) św. Bonawentura –biskup, doktor Kościoła; 34) św. Klemens I (Klemens Rzymski), papież, męczennik, apostoł pokoju , ojciec Kościoła; 35) św. Kryspin; 36) św. Krescent; 36) św. Saturnin; 37) św. Małgorzata z Kortony; 38) św. Antonin z Florencji; 39) św. Grzegorz z Nazjanzu – doktor Kościoła; 40) św. Bazyli Wielki; 41) św. Aleksy; 42) św. Wawrzyniec Justiniani -doktor Kościoła; 43) św. Filip Nereusz, 44) św. Wincenty Ferreusz; 45) św. Gerwazy; 46) św. Homobonus, 47) św. Klemensa; 48) św. Jan Pustelnik; 49) św. Teresa z Avilla – doktor Kościoła; 50) św. Gertruda Wielka; 50) św. Balsamea – z przydomkiem Nutrix (Karmicielka) patronka matek karmiących, która wykarmiła swoim mlekiem dwóch świętych Remigiusza z Reims (jako mamka) i syna Celsiniusza (znanego też pod imieniem św. Souffina),; 51) św. Eutropia; 52) św. Andrzej Avellino; 52 Jan Jałmużnik z Cypru; 53) św. Franciszka Rzymska 54) św. Gertruda dziewica
Ufamy, że patronowie Akcji sprowadzili ze sobą całą armię Świętych, których relikwiarze nie pomieściłyby się w naszych samochodach a armii tej przewodził sam Archanioł Michał.

4.TRASA PRZEJAZDU – DROGA KRZYŻOWA WARSZAWY

św. Maur – uczeń św. Benedykta; 31) św. Piotr z Werony męczennik; 32) św. Dominik Guzman – założyciel zakonu dominikanów; 33) św. Bonawentura –biskup, doktor Kościoła; 34) św. Klemens I (Klemens Rzymski), papież, męczennik, apostoł pokoju , ojciec Kościoła; 35) św. Kryspin; 36) św. Krescent; 36) św. Saturnin; 37) św. Małgorzata z Kortony; 38) św. Antonin z Florencji; 39) św. Grzegorz z Nazjanzu – doktor Kościoła; 40) św. Bazyli Wielki; 41) św. Aleksy; 42) św. Wawrzyniec Justiniani -doktor Kościoła; 43) św. Filip Nereusz, 44) św. Wincenty Ferreusz; 45) św. Gerwazy; 46) św. Homobonus, 47) św. Klemensa; 48) św. Jan Pustelnik; 49) św. Teresa z Avilla – doktor Kościoła; 50) św. Gertruda Wielka; 50) św. Balsamea – z przydomkiem Nutrix (Karmicielka) patronka matek karmiących, która wykarmiła swoim mlekiem dwóch świętych Remigiusza z Reims (jako mamka) i syna Celsiniusza (znanego też pod imieniem św. Souffina),; 51) św. Eutropia; 52) św. Andrzej Avellino; 52 Jan Jałmużnik z Cypru; 53) św. Franciszka Rzymska 54) św. Gertruda dziewica
Ufamy, że patronowie Akcji sprowadzili ze sobą całą armię Świętych, których relikwiarze nie pomieściłyby się w naszych samochodach a armii tej przewodził sam Archanioł Michał.

4.TRASA PRZEJAZDU – DROGA KRZYŻOWA WARSZAWY

 

 

⦁ WYDARZENIA BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCE PEREGRYNACJĘ

⦁ 15 marca (niedziela) – Metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga pisze List Pasterski ze słowami otuchy na III Niedzielę Wielkiego Postu.
⦁ 17 marca (wtorek) – ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, podjął inicjatywę modlitewną w intencji zakończenia epidemii. Ksiądz Mirosław codziennie wieczorem odbywał procesję z relikwiami św. Antoniego z Padwy – patrona Lublina.
⦁ 19 marca (czwartek) – W święto liturgiczne św. Józefa podczas Mszy Świętej w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Ursusie zrodziła się idea peregrynacji O nawrócenie i ustanie epidemii; po procesji wokół kościoła wszystkie relikwiarze ustawione zostały na ołtarzu. Od razu przyszły na myśl wspomnienia o nieustającej procesji z relikwiami z Wawelu na Skałkę i z powrotem, gdy polskie wojska walczyły pod Wiedniem. Skoro medycyna nie zna leku na epidemię są metody wypróbowane przez stulecia: post, pokuta, modlitwa, święte obrazy i relikwie Świętych. Najlepszym czasem na przeprowadzenie Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii jest zbliżająca się Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia 2020 r. W tym dniu bowiem Zmartwychwstały Odkupiciel wszystko odnowi i uczyni nieskalanym. Nie mamy jeszcze ani jednego obrazu i prawie żadnych relikwii do dyspozycji, ale całą naszą Akcję zawierzamy Chrystusowi Królowi, Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi . Oni wszystko zorganizują i czasu wystarczy. Z powodu surowych zarządzeń epidemicznych wierni nie będą mogli w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przyjść do Jezusa Chrystusa w świątyni. Zatem sam Jezus Chrystus – Król królów i Pan panów – przybędzie do wiernych w swoim dwumetrowym wizerunku, umieszczonym na lawecie i z relikwią swojej Przenajświętszej Krwi, którą przelał na Krzyżu za zbawienie świata.
⦁ 22 marca (wtorek) 2020 r. – W kaplicy biskupiej diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński, ordynariusz, oraz bp Marek Solarczyk, sufragan, zawierzyli mieszkańców Warszawy i wszystkich Polaków opiece Matki Bożej Łaskawej. Kopia Jej obrazu jest właśnie malowana na Wawrze w diecezji warszawsko-praskiej.
⦁ 26 marca (czwartek) – W kaplicy Cudownego Obrazu, metropolita częstochowski abp. Wacław Depo, w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Dudy, generała zakonu paulinów Arnolda Chrapkowskiego, przeora klasztoru na Jasnej Górze Mariana Waligóry i innych paulinów, zawierza w imieniu Prezydenta RP całą Polskę i Polaków w kraju i zagranicą Matce Bożej – Przedziwnej Pomocy i Obronie naszego Narodu.
⦁ 8 kwietnia (Wielka Środa) – Ks. Krzysztof Kucharski z Parafii Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie-Ursusie dokonuje poświęcenia obrazu patrona swojej parafii – św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach – oraz obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Ksiądz Krzysztof odmówił także piękną modlitwę w intencji owoców Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii. Święty Józefie opiekuj się nami ! Zawierzamy Tobie Warszawę i Całą Polskę.

Fot.1. Poświęcenie obrazu św. Józefa przez ks. Krzysztofa Kucharskiego
8 kwietnia (Wielka Środa) – Pasterz duchowej stolicy Polski przed udzieleniem błogosławieństwa po Apelu Jasnogórskim mówi: „W tych dniach Wielkiego Tygodnia doświadczamy prawdy, że w Jezusie Chrystusie można było prawdę ukrzyżować, ale przebiła się ona zmartwychwstaniem. Dlatego wierzymy, wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że każda prawda o: Katyniu, Smoleńsku a nawet korona wirusie przebije się jak źródło! Matko Chrystusa Odkupiciela Módl się za nami!
⦁ 9 kwietnia (Wielki Czwartek) – Ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, dokonuje poświęcenia Obrazu Chrystusa Króla. Na zakończenie wypowiada znamienne słowa: „Od zarazy utraty wiary zachowaj nas Panie”.

Fot.2. Ks. proboszcz Mirosław Matuszny święci obraz Chrystusa Króla

⦁ 10 kwietnia (Wielki Piątek) – Rozpoczyna się montaż Obrazów na Lawecie.
⦁ 11 kwietnia (Wielka Sobota) – Pijar ks. Stanisław Suślik – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży – dokonuje poświęcenia Obrazu Matki Bożej Łaskawej. W akcie błogosławieństwa przypomina, że „Maryja jest matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie”.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 8.00. Laweta podjeżdża pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Rozpoczyna się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 16.30. Laweta po objechaniu całej Warszawy powraca pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Kończy się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii. Laweta przejechała 168 km a dwa samochody z Pragi ponad 200.

⦁ INTENCJE: O NAWRÓCENIE I USTANIE EPIDEMII
Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej deprawacji. Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016r. do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.
Do porzucenia grzechów i pokuty wzywała ludzkość Matka Boża we wszystkich Objawieniach jakie miały miejsca przez stulecia na całym świecie. Nawrócenie jest warunkiem koniecznym do tego, aby Matka Boża powstrzymała gniew Syna Bożego, który chce nam pomóc, a my gardzimy Jego łaskami i się nie nawracamy. W Objawieniach na Siekierkach 3 sierpnia 1943 r. Matka Boża powiedziała: Módlcie się o powstrzymanie gniewu Syna Mojego. Módlcie się, a otrzymacie łaski. Dokładnie rok później rozpoczęła się „Rzeź Woli”. 31 sierpnia 1943 roku Matka Boża oświadczyła: Nie mogę powstrzymać gniewu Syna Mego bo lud się nie nawraca. Bóg nie chce was karać, Bóg chce was uratować. 27 października 1943 r. Jezus ostrzegał: Wylałem na krzyżu Najświętszą Krew za was. Kochajcie wy Serce Moje tak, jak Ja kocham serca wasze. Przykazuję wam, Syn Boga Żywego, nawróćcie się! Bo jak się nie nawrócicie, będą okropne choroby. Śmierć będzie dla was straszna. Krew będzie płynęła rynsztokami. Nawróćcie się […] Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia. Ale 8 grudnia 1943 r. Jezus pocieszał nastoletnią Władzię Fronczak: Choćby z nieba siarczysty ogień leciał, a ty będziesz pod gołym niebem, jak będziesz ufała Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz.
Nasza Akcja to nawoływanie ludzi aby właśnie powiedzieli: „Jezu Ufam Tobie”, „Strażniczko Polski, módl się za nami”, „Matko nasza ratuj bo giniemy”,
Nie wiemy czy mamy do czynienia tylko z epidemią rzeczywistego wirusa wyprodukowanego w jakimś laboratorium lub laboratoriach, czy też jest to także światowa epidemia kłamstwa, spiskowa hipnoza, mająca na celu doprowadzić do kataklizmu gospodarczego, dramatów ludzkich i wyniszczenia ekonomicznego rodzimych firm i Kościoła katolickiego. Tak czy owak jest to szatańska epidemia, ale i dopust Boży, bowiem mapa zachorowań i zgonów statystycznie odpowiada ilości aborcji w Polsce. Trzeba przede wszystkim wynagradzać i przepraszać Boga Ojca, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa Króla, Matkę Najświętszą i Świętego Józefa za grzechy swoje i innych oraz błagać o zmiłowanie i miłosierdzie. To cel naszej Akcji. To nic, że nasze metody są średniowieczne. Były one skuteczne w średniowieczu i nie widać powodów dlaczego miałyby być nieskuteczne w czasach współczesnych.
Jezu Chryste Królu! Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twoje królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
3. OBRAZY, WIZERUNKI ŚWIĘTYCH I RELIKWIE BIORĄCE UDZIAŁ W PEREGRYNACJI
⦁ Obraz Chrystusa Króla

Fot. 3. Obraz Chrystusa Króla namalowany przez Michała Statkiewicza
Obraz namalowany został w ekspresowym tempie przez artystę Michała Stetkiewicza specjalnie na tę Akcję. Wariant obrazu został wstępnie przedyskutowany w Zespole d/s Ruchów Intronizacyjnych. Chrystus ma na głowie zamkniętą koronę królewską Jana Kazimierza, który zanim został królem Polski był kardynałem Kościoła katolickiego. Obraz namalowany jest do tekstu Dzieje Apostolskie 7.49 „Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich”. Chrystus trzyma w lewej dłoni jabłko królewskie – symbol władzy nad całym światem. Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa i przysięgi, symbolizując że Jego nauka jaką nam pozostawił w Ewangeliach są nieprzemijające. Na piersiach ma skrzyżowany paliusz – symbol najwyższej władzy kapłańskiej. Tron Chrystusa Króla znajduje się na globie ziemskim centralnie nad Polską – bowiem to Polska jako pierwszy kraj na świecie uznał Go za swojego Króla i Pana w 2016 roku.
Obraz ufundował Adam Głodek – prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski oraz Tomasz Koprowski z Piastowa. Obraz został poświęcony przez księdza Mirosława Matusznego z Lublina.

Fot.4. Najświętsza Maria Panna Łaskawa Patronka Warszawy
⦁ Obraz Matki Bożej Łaskawej – Głównej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
Obraz namalowany w bardzo krótkim czasie przez malarkę Izę Malec specjalnie na Akcję. Fundatorami byli moja rodzina oraz Pani Alicja Krosnowska z Wilanowa.
Historia obrazu
Jacek Orselli był pierwszym rektorem pijarskiego kolegium w Warszawie. Sam pochodził z miejscowości Brisighella, która leży w prowincji Ravenna ok. 30 km od miasteczka Faenza. Jak podają źródła historyczne Orselli miał kult do MB Łaskawej z Faenza. To spowodowało, że założone kolegium przy zbiegu ul. Długiej i Miodowej powierzył opiece MB z Faenza.  Nie wszyscy wiedzą, że obecne kolegium pijarów na Siekierkach za patronkę ma Matkę Bożą  Łaskawą, jako kontynuacja pierwszej fundacji ojców pijarów w Warszawie.  Rektor zamówił obraz Najświętszej Maryj Panny Łaskawej, inspirowany freskiem z 1410 r. z kościoła w Faenza, który był otaczany kultem we Włoszech za zatrzymanie zarazy . Nuncjusz papieski arcybiskup Jan de Torres przekazał królowi Janowi Kazimierzowi relikwie Świętych Prima i Felicjana, męczenników, dar od papieża Innocentego X. Król zaś przekazał je ojcom pijarom dla budowanego przez nich kościoła przy ul. Długiej. Rodzina de Torres była znana pijarom a pijarzy jej. Od tej rodziny w 1612 r. Józef Kalasancjusz – założyciel zakonu pijarów – zakupił kamienicę, która do dnia dzisiejszego jest domem generalnym zakonu. Według pijarskich danych o. Jacek Orselli miał być spowiednikiem nuncjusza Jana de Torres. W dniu 24 marca 1651 r. w obecności nuncjusza papieskiego obraz został uroczyście wprowadzony do kościoła ojców pijarów p.w. Świętych Prima i Felicjana przy ul. Długiej (obecnie Katedra Polowa Wojska Polskiego).
Strzały na obrazie symbolizują gniew Boga. Jednak Maryja – Matka Boża, jako Wspomożycielka i Orędowniczka, może uprosić wszelkie łaski u Swojego Syna i powstrzymać Jego gniew, co symbolizują połamane strzały. Jakimś argumentem popierającym tę tezę mogą być słowa pieśni „Serdeczna Matko”:
„Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości;
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna;
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.”
Przed tym obrazem modliły się o zwycięstwo wojska polskie wyruszające na bitwę pod Beresteczkiem w czerwcu 1651 r. Wojska polskie w jednej z największych bitew XVII wieku odniosły spektakularne zwycięstwo, które przypisano wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej i jako votum wysłano do katedry w Faenza sztandar a Matce Bożej Łaskawej nadano tytuł Custos Poloniae – Strażniczki Polski. W 1654 r. nastąpiła inauguracja Konfraterni Matris Gratiarum a w 1663 r. jej papieskie zatwierdzenie i nadanie tytułu patronki od „morowego powietrza, chorób i wszelkiego utrapienia”.
W niespełna rok potem „Bóg pokarał zarazą Rzeczpospolitą” jak pisał Albrycht Stanisław Radziwiłł. Przed tym obrazem wszystkie stany (magistrat Warszawy, rajcy miejscy, duchowieństwo, szlachta i lud Warszawy modliły się o powstrzymanie zarazy dżumy i obeszli z obrazem wokoło murów ówczesnej Warszawy. Ich modlitwy zostały wysłuchane, zaraza nie doszła do Warszawy i ustąpiła w całej Rzeczpospolitej. Magistrat Warszawy obrał Matkę Bożą Łaskawą za patronkę Warszawy.
W 1920 r. zaraza bolszewicka parła na Warszawę i znów modlono się do orędowniczki niezawodnej o cud. Ich modlitwy zostały wysłuchane – Matka Boża Łaskawa dokonała Cudu nad Wisłą, którego 100-lecie będziemy obchodzić w tym roku 15 sierpnia . 7 października 1973 r. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński koronował cieszący się wielowiekowym kultem obraz, a Najświętsza Maryja Panna Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy.
W roku stulecia Cudu nad Wisłą inna zaraza szerzy się w Polsce i na świecie. Garstka wiernych postanowiła więc uciec się raz jeszcze do Matki Bożej Łaskawej. Zlecono namalowanie dwu metrowej kopii obrazu, aby Matka Boża Łaskawa wyruszyła po ulicach Swojego Miasta Warszawy, którego od 1973 r. dzięki Prymasowi Tysiąclecia jest Główną Patronką.
Rano w Wielką Sobotę 11 kwietnia 2020 roku malarka Iza Malec kończy malowanie obrazu. Farby nie wyschły jeszcze. Prosto od malarki udajemy się do Kaplicy Objawień w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Warszawy, aby go poświęcić. Obraz ustawiono dokładnie w świętym miejscu, gdzie rosła wiśnia, w koronie której od 3 maja 1943 r. do 15 września 1949 r. objawiali się kilkunastoletniej Władzi Fronczak Matka Boża i Jezus Chrystus. Podobnie jak w 1651 r. obraz poświęcił pijar ks. Tadeusz Suślik- kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego obraz Matki Bożej Łaskawej będzie peregrynował podobnie jak w 1652 r. wokół całej Warszawy i w podobnej intencji. Matko Boża Łaskawa, patronko stolicy, broń nas przed zarazami! Biskupi diecezji warszawsko – praskiej w tych dniach zawierzyli się Matce Bożej Łaskawej, patronce stolicy. Prosili Maryję o przeprowadzenie wiernych przez trudny czas epidemii, jaka obecnie nawiedziła Polskę i świat. Bp. Romuald Kamiński powiedział: Zawierzmy się Patronce Warszawy i Strażniczce Polski słowami, jakimi uczynił to św. Jan Paweł II przy katedrze praskiej w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1999 r.: „ Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen”. Nasza grupa Modlitewna od długiego czasu zamawia intencję przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej przed Jej obrazem w Kościele Ojców Jezuitów przy ul. Świętojańskiej 10.
Kult Madonny Łaskawej trwa w Warszawie od 1651 roku, a więc blisko 370 lat. Obraz Bożej Matki Łaskawej czczony jest szczególnie jako wizerunek patronki Warszawy od 1664 roku, kiedy stolicę nawiedziła epidemia cholery. Wtedy to lud Warszawy błagał Maryję o ratunek. Matkę Bożą Łaskawą z pijarskiego kościoła na ul.Długiej ogłoszono patronką, by broniła miasta „od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Wizerunek Matki Bożej Łaskawej umieszczono nad Bramą Nowomiejską na rogatkach miasta, prosząc, by Maryja powstrzymała zarazę i zagrodziła jej dostęp do stolicy. Wkrótce epidemia wygasła. Zaraźliwe powietrze atakowało Warszawę wiele razy, m.in. w latach 1656, 1662, 1675, 1677, 1679, 1705, 1770, 1849, 1852, 1872, 1873, 1918.
Mieszkańcy Warszawy uciekali się każdorazowo do wielogodzinnych modlitw w nabożeństwach przed obrazem pijarskiej Matki Bożej Łaskawej na ul. Długiej , a potem na ul. Świętojańskiej oraz przy relikwiach bł. Władysława patrona Warszawy w kościele św. Anny i przy relikwiach św. Rocha w kościele św. Krzyża.
Figurę Matki Boskiej Łaskawej, jak i obraz patrona stolicy, bł. Władysława z Gielniowa wynoszono uroczyście na feretronach z kościołów w procesjach pokutno – błagalnych , śpiewając suplikacje dla uproszenia powstrzymania zarazy, klęsk żywiołowych , ustania wojen.
Po przemianowaniu przez carskiego zaborcę kościoła pijarów na ul. Długiej na cerkiew, w 1834 r. obraz został przeniesiony do kościoła ojców jezuitów przy ul. Świętojańskiej, gdzie znajduje się do dziś.
Gdy w sierpniu 1920 r. na przedpolu Warszawy , w Radzyminie i w Ossowie toczyła się zacięta walka z bolszewickimi wojskami, mieszkańcy Warszawy znowu błagali Matkę Bożą Łaskawą o ratunek. Dniem i nocą warszawiacy modlili się w domach i w kościołach o odparcie bolszewickiej nawałnicy i uratowanie Warszawy i Polski. Tłumy ludzi modliły się do Matki Bożej z połamanymi strzałami w kościele jezuitów na ul. Świętojańskiej, aby ponownie „połamała strzały” nieprzyjaciela i aby Bóg uczynił cud, jak dawniej, kiedy po wielkich modlitwach warszawiaków ustała epidemia cholery. Procesje wiernych szły przy biciu dzwonów Nowym Światem do kościoła św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży śpiewając pieśni maryjne i „Boże , coś Polskę”. Matka Boża Łaskawa obroniła Warszawę przed nawałą bolszewicką, roztaczając swój płaszcz nad stolicą. Przestraszeni bolszewiccy żołnierze , widząc na niebie postać Bogurodzicy, w popłochu uciekali przed Polakami. Był to dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1920 r. Wzięci do niewoli żołnierze rosyjscy opowiadali, że widzieli na niebie ogromną, kobiecą postać , Matkę Boską , ” Bożu Matier” idącą ku nim. Dlatego przestraszyli się i uciekli. Być może dlatego właśnie ta ważąca w dziejach Narodu Polskiego i całej Europy bitwa zyskała nazwę Cudu nad Wisłą, tym bardziej, że siły przeciwników były przeważające, a szansa na zwycięstwo mała.
W miejscu bitwy pod Ossowem znajduje się Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej rozegranej w 1920 r. Wielu z poległych polskich żołnierzy – ochotników miało zaledwie od 16 do 18 lat. W bitwie poległ młody, warszawski kapłan ochotnik ks. Ignacy Skorupka. W sierpniu trzymetrowa figura Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy stanie w Radzyminie pod Warszawą przy trasie E8. Będzie to votum wdzięczności za Cud nad Wisłą, uczyniony przez Maryję równo 100 lat temu.
Matka Boża w Warszawie ma też miano Matki Bożej Zwycięskiej. Jej imieniem nazwano dwa warszawskie kościoły na Pradze: Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie.
Matkę Bożą warszawiacy wzywali od wieków. Być może dlatego Maryja przyszła na Siekierki do 12 letniej dziewczynki Władzi Fronczak 3 maja 1943 r. i prosiła ludzi o nawrócenie oraz ostrzegała, jak wiele modlitwy Warszawa potrzebuje.
Warto też sięgnąć w tym trudnym czasie zarazy do starych modlitewników z modlitwami i pieśniami pełnymi głębokich treści, aby modlić się ich słowami.
Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez te łzy gorzkie, Matko Jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!

Matko Boża, patronko Warszawy i strażniczko Polski , broń nas przed wszelkimi zarazami i nieszczęściami !
⦁ Obraz Matki Bożej Częstochowskiej z dzieciątkiem Jezus – Naszej Matki i Królowej

Fot.5. Malarka Iza Malec maluje kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Kiedy w 1655 r. szwedzkie armaty dokonały już wyłomu w murach klasztoru na Jasnej Górze, a amunicja się już wyczerpywała i znikąd nie widać było pomocy, przeor klasztoru na Jasnej Górze i dowódca obrony ojciec Augustyn Kordecki do końca niezłomnie ufał w nadejście pomocy Matki Bożej – Pani Jasnogórskiej. Szwedzi 27 grudnia odstąpili od oblężenia.

Fot.6. Przeor Klasztoru na Jasnej Górze Augustyn Kordecki uprasza 27 grudnia w 1655 roku Matkę Bożą j Jezusa Chrystusa o interwencję bo Polska ginie.
1 kwietnia 1656 roku Król Polski Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, podczas Mszy Świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, złożył Śluby Lwowskie. Matka Boża została obrana Królową Korony Polskiej a cała Rzeczpospolita oddana została pod opiekę Matki Bożej i pozostaje pod tą opieką po dziś dzień.

Fot.7. Król Polski Jan II Kazimierz Waza składa Śluby Lwowskie i obiera Matkę Bożą za Królową. Fragment obrazu Jana Matejki.
Szwedzka zaraza rychło ustąpiła choć Rzeczpospolita nie dochowała ślubów. Autorem tekstu Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola męczennik – patron główny Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii, którego relikwie jeździły 12 kwietnia 2020 r. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po całej Warszawie. Za drugiego patrona Akcji obrany został bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko – męczennik. Jego relikwie także jeździły z nami. Z urzędu patronem Akcji był także św. Jan Bosco – patron od zarazy, którego relikwie również jeździły z nami.
⦁ Obraz Świętego Józefa – oblubieńca Maryi i wychowawcy Pana Jezusa
Namalowany i udostępniony przez malarkę Izę Malec. Święty Józef trzyma na rękach małego Jezusa a Jezus lilię (por. Fot.1).
Świętemu Józefowi powierzyliśmy całą Akcję a szczególnie konstrukcję obrazów na lawecie. Musiała być niezwykle stabilna, odporna na wstrząsy i podmuchy wiatru oraz takiej wysokości, żeby laweta zmieściła się pod wszystkimi mostami i wiaduktami pod którymi będziemy przejeżdżać. Święty Józef wywiązał się jak zawsze. Laweta przejeżdżając pod Mostem Siekierkowskim zahaczyła anteną o przęsło mostu, zaś wszystkie obrazy przejechały nawet nie ocierając. Różnica między czubkiem anteny a górną krawędzią obrazów wynosiła zaledwie kilka milimetrów. Obraz Świętego Józefa był pierwszym od kierunku jazdy.
⦁ Wizerunki świętych na lawecie:

⦁ św. Maksymilian Kolbe; 2) św. Bernadetta Soubirous; 3) św. Jose Sanchez del Rio; 4) św. Teresa z Avilla; 5) św. Ojciec Pio z Pietrelciny;

6) bł. Karolina Kózka; 7) św. Jan Paweł Wielki; 8) Sł.B. Rozalia Celakówn;a 9) św. Gerard Majella;10) św. Teresa Lissaux;

11) św. Pius X; 12) św. Teresa z Kalkuty; 13) św. Jan Bosco; 14) św. Siostra Faustyna Kowalska; 15) św. Konrad z Parzham ;

16) św. Joanna Beretta-Molla; 17) św. Charbel; 18) św. Jadwiga Królowa; 19) Sł.B. Stefan Wyszyński (wkrótce błogosławiony).
Fot. 8. Wizerunki świętych na lawecie z przodu
a)

b)

Fot.9. Patronowie główni Akcji, których relikwie integralne jadą z nami: na drzwiach pasażera – bł. Jerzy Popiełuszko (a); na drzwiach kierowcy – św. Andrzej Bobola.
⦁ Relikwie biorące udział w Akcji
54 relikwie świętych, które peregrynowały z nami:
1) dwie skrzyżowane drzazgi z Drzewa Krzyża Świętego z Krwią Zbawiciela, która czasami ożywa i zaczyna oddychać i lecą z niej bąbelki powietrza. Ponownie krzepnąc, ostatnie bąbelki zostawiają kratery a ich położenie się zmienia przy każdym kolejnym przejściu w stan płynny (podobnie jak krew Świętego Januarego); 2) fragment koszuli Matki Bożej; 3) brązowa nitka z płaszcza Świętego Józefa męża Maryj i wychowawcy Jezusa Chrystusa; 4) św. Joachim Ojciec Matki Bożej i dziadek Jezusa Chrystusa; 5) św. Piotr Apostoł, męczennik; 6) św. Andrzej Apostoł, męczennik; 7) św. Juda Tadeusz –Apostoł, patron spraw beznadziejnych, męczennik; 8) św. Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym) – Apostoł, męczennik; 9) św. Bartłomiej (Natanael z Ptolemaidy) – Apostoł, męczennik; 9) św. Filip z Betsaidy – Apostoł, męczennik; 10) św. Jakub Większy – Apostoł, męczennik, 11) św. Jakub Mniejszy – Apostoł, męczennik, 12) św. Mateusz Apostoł i Ewangelista , męczennik; 13) św. Tomasz (zwany Bliźniakiem) – Apostoł, męczennik; 14) św. Paweł z Tarsu – Apostoł Narodów, autor Listów Apostolskich, męczennik; 15) św. Jose Sanchez del Rio – męczennik, patron dzieł intronizacyjnych; 16) św. Jan Bosco – patron od zarazy; 17) św. Jan Paweł II Wielki – papież z Polski, patron rodziny i czasów ostatecznych; 18) św. Faustana Kowalska – patronka Bożego Miłosierdzia; 19) św. Joanna Beretta Molla – patronka kobiet rodzących i matek; 20) św. Gerard Majella – patron kobiet ciężarnych i dzieci poczętych. Z jego kości wydobywa się olej oraz na kości znajdują się krople żywej krwi; 21) św. Pius V – papież, dowódca floty chrześcijańskiej w bitwie pod Lepanto; 22) św. Grzegorz Wielki – papież, reformator kalendarza, autor Mszy gregoriańskiej, w czasie zarazy w Rzymie, kiedy wyszedł na ulicę z Sanctissimum ukazał mu się Archanioł Michał, który chował zakrwawiony miecz do pochwy. Od tego momentu zaraza całkowicie ustała; 23) św. Franciszek z Asyżu – stygmatyk; 24) św. Ojciec Pio z Pietrelciny- stygmatyk; 25) św. Jan z Dukli – patron Polski; 26) św. Konrad z Parzham – papież Benedykt zaświadczył, że to ten Święty prowadził go od kapłaństwa (razem z bratem podjęli decyzję o zostaniu księżmi na Mszy kanonizacyjnej) aż na tron Piotrowy. Każda sprawa tu na ziemi aby się dokonała musi mieć otwarte drzwi w Niebie. Jeśli drzwi w Niebie są zamknięte sprawa się nie dokona. Ten Święty był furtianem w największym niemieckim Sanktuarium Matki Bożej w Altötting i ma możliwość otworzyć lub zamknąć każde drzwi w niebie dla każdej sprawy. To On otworzył drzwi dla naszej Akcji pomimo, że miarą ludzką nie była ona możliwa, a jednak się dokonała; 27) św. Antoni Padewski – patron rzeczy zagubionych; 28) św. Klara z Asyżu; 29) św. Benedykt – patron Europy; 30) św. Maur – uczeń św. Benedykta; 31) św. Piotr z Werony męczennik; 32) św. Dominik Guzman – założyciel zakonu dominikanów; 33) św. Bonawentura –biskup, doktor Kościoła; 34) św. Klemens I (Klemens Rzymski), papież, męczennik, apostoł pokoju , ojciec Kościoła; 35) św. Kryspin; 36) św. Krescent; 36) św. Saturnin; 37) św. Małgorzata z Kortony; 38) św. Antonin z Florencji; 39) św. Grzegorz z Nazjanzu – doktor Kościoła; 40) św. Bazyli Wielki; 41) św. Aleksy; 42) św. Wawrzyniec Justiniani -doktor Kościoła; 43) św. Filip Nereusz, 44) św. Wincenty Ferreusz; 45) św. Gerwazy; 46) św. Homobonus, 47) św. Klemensa; 48) św. Jan Pustelnik; 49) św. Teresa z Avilla – doktor Kościoła; 50) św. Gertruda Wielka; 50) św. Balsamea – z przydomkiem Nutrix (Karmicielka) patronka matek karmiących, która wykarmiła swoim mlekiem dwóch świętych Remigiusza z Reims (jako mamka) i syna Celsiniusza (znanego też pod imieniem św. Souffina),; 51) św. Eutropia; 52) św. Andrzej Avellino; 52 Jan Jałmużnik z Cypru; 53) św. Franciszka Rzymska 54) św. Gertruda dziewica
Ufamy, że patronowie Akcji sprowadzili ze sobą całą armię Świętych, których relikwiarze nie pomieściłyby się w naszych samochodach a armii tej przewodził sam Archanioł Michał.

4.TRASA PRZEJAZDU – DROGA KRZYŻOWA WARSZAWY