Artur Jasiński, Warszawska Intronizacyjna Grupa Modlitewna.
Członek Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

Fot. Władysława Papis z domu Fronczak, której od 3 maja 1943 roku do 1949 roku objawiali się Matka Boża i Jezus Chrystus z autorem przed kaplicą Objawień na Siekierkach.
JEZU CHRYSTE NASZ KRÓLU I PANIE
ODNÓW NAS MORALNIE I RATUJ NAS!
Peregrynacja obrazów i relikwii świętych z intencjami:
O nawrócenie i ustanie epidemii
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020 r.
⦁ II Księga Kornik 7.13-16. Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było Imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni.

⦁ Mt 13. 15 Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.

⦁ WYDARZENIA BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCE PEREGRYNACJĘ

⦁ 15 marca (niedziela) – Metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga pisze List Pasterski ze słowami otuchy na III Niedzielę Wielkiego Postu.
⦁ 17 marca (wtorek) – ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, podjął inicjatywę modlitewną w intencji zakończenia epidemii. Ksiądz Mirosław codziennie wieczorem odbywał procesję z relikwiami św. Antoniego z Padwy – patrona Lublina.
⦁ 19 marca (czwartek) – W święto liturgiczne św. Józefa podczas Mszy Świętej w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Ursusie zrodziła się idea peregrynacji O nawrócenie i ustanie epidemii; po procesji wokół kościoła wszystkie relikwiarze ustawione zostały na ołtarzu. Od razu przyszły na myśl wspomnienia o nieustającej procesji z relikwiami z Wawelu na Skałkę i z powrotem, gdy polskie wojska walczyły pod Wiedniem. Skoro medycyna nie zna leku na epidemię są metody wypróbowane przez stulecia: post, pokuta, modlitwa, święte obrazy i relikwie Świętych. Najlepszym czasem na przeprowadzenie Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii jest zbliżająca się Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia 2020 r. W tym dniu bowiem Zmartwychwstały Odkupiciel wszystko odnowi i uczyni nieskalanym. Nie mamy jeszcze ani jednego obrazu i prawie żadnych relikwii do dyspozycji, ale całą naszą Akcję zawierzamy Chrystusowi Królowi, Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi . Oni wszystko zorganizują i czasu wystarczy. Z powodu surowych zarządzeń epidemicznych wierni nie będą mogli w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przyjść do Jezusa Chrystusa w świątyni. Zatem sam Jezus Chrystus – Król królów i Pan panów – przybędzie do wiernych w swoim dwumetrowym wizerunku, umieszczonym na lawecie i z relikwią swojej Przenajświętszej Krwi, którą przelał na Krzyżu za zbawienie świata.
⦁ 22 marca (wtorek) 2020 r. – W kaplicy biskupiej diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński, ordynariusz, oraz bp Marek Solarczyk, sufragan, zawierzyli mieszkańców Warszawy i wszystkich Polaków opiece Matki Bożej Łaskawej. Kopia Jej obrazu jest właśnie malowana na Wawrze w diecezji warszawsko-praskiej.
⦁ 26 marca (czwartek) – W kaplicy Cudownego Obrazu, metropolita częstochowski abp. Wacław Depo, w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Dudy, generała zakonu paulinów Arnolda Chrapkowskiego, przeora klasztoru na Jasnej Górze Mariana Waligóry i innych paulinów, zawierza w imieniu Prezydenta RP całą Polskę i Polaków w kraju i zagranicą Matce Bożej – Przedziwnej Pomocy i Obronie naszego Narodu.
⦁ 8 kwietnia (Wielka Środa) – Ks. Krzysztof Kucharski z Parafii Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie-Ursusie dokonuje poświęcenia obrazu patrona swojej parafii – św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach – oraz obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Ksiądz Krzysztof odmówił także piękną modlitwę w intencji owoców Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii. Święty Józefie opiekuj się nami ! Zawierzamy Tobie Warszawę i Całą Polskę.

Fot.1. Poświęcenie obrazu św. Józefa przez ks. Krzysztofa Kucharskiego
8 kwietnia (Wielka Środa) – Pasterz duchowej stolicy Polski przed udzieleniem błogosławieństwa po Apelu Jasnogórskim mówi: „W tych dniach Wielkiego Tygodnia doświadczamy prawdy, że w Jezusie Chrystusie można było prawdę ukrzyżować, ale przebiła się ona zmartwychwstaniem. Dlatego wierzymy, wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że każda prawda o: Katyniu, Smoleńsku a nawet korona wirusie przebije się jak źródło! Matko Chrystusa Odkupiciela Módl się za nami!
⦁ 9 kwietnia (Wielki Czwartek) – Ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, dokonuje poświęcenia Obrazu Chrystusa Króla. Na zakończenie wypowiada znamienne słowa: „Od zarazy utraty wiary zachowaj nas Panie”.

Fot.2. Ks. proboszcz Mirosław Matuszny święci obraz Chrystusa Króla

⦁ 10 kwietnia (Wielki Piątek) – Rozpoczyna się montaż Obrazów na Lawecie.
⦁ 11 kwietnia (Wielka Sobota) – Pijar ks. Stanisław Suślik – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży – dokonuje poświęcenia Obrazu Matki Bożej Łaskawej. W akcie błogosławieństwa przypomina, że „Maryja jest matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie”.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 8.00. Laweta podjeżdża pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Rozpoczyna się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 16.30. Laweta po objechaniu całej Warszawy powraca pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Kończy się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii. Laweta przejechała 168 km a dwa samochody z Pragi ponad 200.

⦁ INTENCJE: O NAWRÓCENIE I USTANIE EPIDEMII
Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej deprawacji. Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016r. do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.
Do porzucenia grzechów i pokuty wzywała ludzkość Matka Boża we wszystkich Objawieniach jakie miały miejsca przez stulecia na całym świecie. Nawrócenie jest warunkiem koniecznym do tego, aby Matka Boża powstrzymała gniew Syna Bożego, który chce nam pomóc, a my gardzimy Jego łaskami i się nie nawracamy. W Objawieniach na Siekierkach 3 sierpnia 1943 r. Matka Boża powiedziała: Módlcie się o powstrzymanie gniewu Syna Mojego. Módlcie się, a otrzymacie łaski. Dokładnie rok później rozpoczęła się „Rzeź Woli”. 31 sierpnia 1943 roku Matka Boża oświadczyła: Nie mogę powstrzymać gniewu Syna Mego bo lud się nie nawraca. Bóg nie chce was karać, Bóg chce was uratować. 27 października 1943 r. Jezus ostrzegał: Wylałem na krzyżu Najświętszą Krew za was. Kochajcie wy Serce Moje tak, jak Ja kocham serca wasze. Przykazuję wam, Syn Boga Żywego, nawróćcie się! Bo jak się nie nawrócicie, będą okropne choroby. Śmierć będzie dla was straszna. Krew będzie płynęła rynsztokami. Nawróćcie się […] Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia. Ale 8 grudnia 1943 r. Jezus pocieszał nastoletnią Władzię Fronczak: Choćby z nieba siarczysty ogień leciał, a ty będziesz pod gołym niebem, jak będziesz ufała Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz.
Nasza Akcja to nawoływanie ludzi aby właśnie powiedzieli: „Jezu Ufam Tobie”, „Strażniczko Polski, módl się za nami”, „Matko nasza ratuj bo giniemy”,
Nie wiemy czy mamy do czynienia tylko z epidemią rzeczywistego wirusa wyprodukowanego w jakimś laboratorium lub laboratoriach, czy też jest to także światowa epidemia kłamstwa, spiskowa hipnoza, mająca na celu doprowadzić do kataklizmu gospodarczego, dramatów ludzkich i wyniszczenia ekonomicznego rodzimych firm i Kościoła katolickiego. Tak czy owak jest to szatańska epidemia, ale i dopust Boży, bowiem mapa zachorowań i zgonów statystycznie odpowiada ilości aborcji w Polsce. Trzeba przede wszystkim wynagradzać i przepraszać Boga Ojca, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa Króla, Matkę Najświętszą i Świętego Józefa za grzechy swoje i innych oraz błagać o zmiłowanie i miłosierdzie. To cel naszej Akcji. To nic, że nasze metody są średniowieczne. Były one skuteczne w średniowieczu i nie widać powodów dlaczego miałyby być nieskuteczne w czasach współczesnych.
Jezu Chryste Królu! Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twoje królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
3. OBRAZY, WIZERUNKI ŚWIĘTYCH I RELIKWIE BIORĄCE UDZIAŁ W PEREGRYNACJI
⦁ Obraz Chrystusa Króla

Fot. 3. Obraz Chrystusa Króla namalowany przez Michała Statkiewicza
Obraz namalowany został w ekspresowym tempie przez artystę Michała Stetkiewicza specjalnie na tę Akcję. Wariant obrazu został wstępnie przedyskutowany w Zespole d/s Ruchów Intronizacyjnych. Chrystus ma na głowie zamkniętą koronę królewską Jana Kazimierza, który zanim został królem Polski był kardynałem Kościoła katolickiego. Obraz namalowany jest do tekstu Dzieje Apostolskie 7.49 „Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich”. Chrystus trzyma w lewej dłoni jabłko królewskie – symbol władzy nad całym światem. Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa i przysięgi, symbolizując że Jego nauka jaką nam pozostawił w Ewangeliach są nieprzemijające. Na piersiach ma skrzyżowany paliusz – symbol najwyższej władzy kapłańskiej. Tron Chrystusa Króla znajduje się na globie ziemskim centralnie nad Polską – bowiem to Polska jako pierwszy kraj na świecie uznał Go za swojego Króla i Pana w 2016 roku.
Obraz ufundował Adam Głodek – prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski oraz Tomasz Koprowski z Piastowa. Obraz został poświęcony przez księdza Mirosława Matusznego z Lublina.

Fot.4. Najświętsza Maria Panna Łaskawa Patronka Warszawy
⦁ Obraz Matki Bożej Łaskawej – Głównej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
Obraz namalowany w bardzo krótkim czasie przez malarkę Izę Malec specjalnie na Akcję. Fundatorami byli moja rodzina oraz Pani Alicja Krosnowska z Wilanowa.
Historia obrazu
Jacek Orselli był pierwszym rektorem pijarskiego kolegium w Warszawie. Sam pochodził z miejscowości Brisighella, która leży w prowincji Ravenna ok. 30 km od miasteczka Faenza. Jak podają źródła historyczne Orselli miał kult do MB Łaskawej z Faenza. To spowodowało, że założone kolegium przy zbiegu ul. Długiej i Miodowej powierzył opiece MB z Faenza.  Nie wszyscy wiedzą, że obecne kolegium pijarów na Siekierkach za patronkę ma Matkę Bożą  Łaskawą, jako kontynuacja pierwszej fundacji ojców pijarów w Warszawie.  Rektor zamówił obraz Najświętszej Maryj Panny Łaskawej, inspirowany freskiem z 1410 r. z kościoła w Faenza, który był otaczany kultem we Włoszech za zatrzymanie zarazy . Nuncjusz papieski arcybiskup Jan de Torres przekazał królowi Janowi Kazimierzowi relikwie Świętych Prima i Felicjana, męczenników, dar od papieża Innocentego X. Król zaś przekazał je ojcom pijarom dla budowanego przez nich kościoła przy ul. Długiej. Rodzina de Torres była znana pijarom a pijarzy jej. Od tej rodziny w 1612 r. Józef Kalasancjusz – założyciel zakonu pijarów – zakupił kamienicę, która do dnia dzisiejszego jest domem generalnym zakonu. Według pijarskich danych o. Jacek Orselli miał być spowiednikiem nuncjusza Jana de Torres. W dniu 24 marca 1651 r. w obecności nuncjusza papieskiego obraz został uroczyście wprowadzony do kościoła ojców pijarów p.w. Świętych Prima i Felicjana przy ul. Długiej (obecnie Katedra Polowa Wojska Polskiego).
Strzały na obrazie symbolizują gniew Boga. Jednak Maryja – Matka Boża, jako Wspomożycielka i Orędowniczka, może uprosić wszelkie łaski u Swojego Syna i powstrzymać Jego gniew, co symbolizują połamane strzały. Jakimś argumentem popierającym tę tezę mogą być słowa pieśni „Serdeczna Matko”:
„Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości;
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna;
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.”
Przed tym obrazem modliły się o zwycięstwo wojska polskie wyruszające na bitwę pod Beresteczkiem w czerwcu 1651 r. Wojska polskie w jednej z największych bitew XVII wieku odniosły spektakularne zwycięstwo, które przypisano wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej i jako votum wysłano do katedry w Faenza sztandar a Matce Bożej Łaskawej nadano tytuł Custos Poloniae – Strażniczki Polski. W 1654 r. nastąpiła inauguracja Konfraterni Matris Gratiarum a w 1663 r. jej papieskie zatwierdzenie i nadanie tytułu patronki od „morowego powietrza, chorób i wszelkiego utrapienia”.
W niespełna rok potem „Bóg pokarał zarazą Rzeczpospolitą” jak pisał Albrycht Stanisław Radziwiłł. Przed tym obrazem wszystkie stany (magistrat Warszawy, rajcy miejscy, duchowieństwo, szlachta i lud Warszawy modliły się o powstrzymanie zarazy dżumy i obeszli z obrazem wokoło murów ówczesnej Warszawy. Ich modlitwy zostały wysłuchane, zaraza nie doszła do Warszawy i ustąpiła w całej Rzeczpospolitej. Magistrat Warszawy obrał Matkę Bożą Łaskawą za patronkę Warszawy.
W 1920 r. zaraza bolszewicka parła na Warszawę i znów modlono się do orędowniczki niezawodnej o cud. Ich modlitwy zostały wysłuchane – Matka Boża Łaskawa dokonała Cudu nad Wisłą, którego 100-lecie będziemy obchodzić w tym roku 15 sierpnia . 7 października 1973 r. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński koronował cieszący się wielowiekowym kultem obraz, a Najświętsza Maryja Panna Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy.
W roku stulecia Cudu nad Wisłą inna zaraza szerzy się w Polsce i na świecie. Garstka wiernych postanowiła więc uciec się raz jeszcze do Matki Bożej Łaskawej. Zlecono namalowanie dwu metrowej kopii obrazu, aby Matka Boża Łaskawa wyruszyła po ulicach Swojego Miasta Warszawy, którego od 1973 r. dzięki Prymasowi Tysiąclecia jest Główną Patronką.
Rano w Wielką Sobotę 11 kwietnia 2020 roku malarka Iza Malec kończy malowanie obrazu. Farby nie wyschły jeszcze. Prosto od malarki udajemy się do Kaplicy Objawień w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Warszawy, aby go poświęcić. Obraz ustawiono dokładnie w świętym miejscu, gdzie rosła wiśnia, w koronie której od 3 maja 1943 r. do 15 września 1949 r. objawiali się kilkunastoletniej Władzi Fronczak Matka Boża i Jezus Chrystus. Podobnie jak w 1651 r. obraz poświęcił pijar ks. Tadeusz Suślik- kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego obraz Matki Bożej Łaskawej będzie peregrynował podobnie jak w 1652 r. wokół całej Warszawy i w podobnej intencji. Matko Boża Łaskawa, patronko stolicy, broń nas przed zarazami! Biskupi diecezji warszawsko – praskiej w tych dniach zawierzyli się Matce Bożej Łaskawej, patronce stolicy. Prosili Maryję o przeprowadzenie wiernych przez trudny czas epidemii, jaka obecnie nawiedziła Polskę i świat. Bp. Romuald Kamiński powiedział: Zawierzmy się Patronce Warszawy i Strażniczce Polski słowami, jakimi uczynił to św. Jan Paweł II przy katedrze praskiej w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1999 r.: „ Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen”. Nasza grupa Modlitewna od długiego czasu zamawia intencję przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej przed Jej obrazem w Kościele Ojców Jezuitów przy ul. Świętojańskiej 10.
Kult Madonny Łaskawej trwa w Warszawie od 1651 roku, a więc blisko 370 lat. Obraz Bożej Matki Łaskawej czczony jest szczególnie jako wizerunek patronki Warszawy od 1664 roku, kiedy stolicę nawiedziła epidemia cholery. Wtedy to lud Warszawy błagał Maryję o ratunek. Matkę Bożą Łaskawą z pijarskiego kościoła na ul.Długiej ogłoszono patronką, by broniła miasta „od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Wizerunek Matki Bożej Łaskawej umieszczono nad Bramą Nowomiejską na rogatkach miasta, prosząc, by Maryja powstrzymała zarazę i zagrodziła jej dostęp do stolicy. Wkrótce epidemia wygasła. Zaraźliwe powietrze atakowało Warszawę wiele razy, m.in. w latach 1656, 1662, 1675, 1677, 1679, 1705, 1770, 1849, 1852, 1872, 1873, 1918.
Mieszkańcy Warszawy uciekali się każdorazowo do wielogodzinnych modlitw w nabożeństwach przed obrazem pijarskiej Matki Bożej Łaskawej na ul. Długiej , a potem na ul. Świętojańskiej oraz przy relikwiach bł. Władysława patrona Warszawy w kościele św. Anny i przy relikwiach św. Rocha w kościele św. Krzyża.
Figurę Matki Boskiej Łaskawej, jak i obraz patrona stolicy, bł. Władysława z Gielniowa wynoszono uroczyście na feretronach z kościołów w procesjach pokutno – błagalnych , śpiewając suplikacje dla uproszenia powstrzymania zarazy, klęsk żywiołowych , ustania wojen.
Po przemianowaniu przez carskiego zaborcę kościoła pijarów na ul. Długiej na cerkiew, w 1834 r. obraz został przeniesiony do kościoła ojców jezuitów przy ul. Świętojańskiej, gdzie znajduje się do dziś.
Gdy w sierpniu 1920 r. na przedpolu Warszawy , w Radzyminie i w Ossowie toczyła się zacięta walka z bolszewickimi wojskami, mieszkańcy Warszawy znowu błagali Matkę Bożą Łaskawą o ratunek. Dniem i nocą warszawiacy modlili się w domach i w kościołach o odparcie bolszewickiej nawałnicy i uratowanie Warszawy i Polski. Tłumy ludzi modliły się do Matki Bożej z połamanymi strzałami w kościele jezuitów na ul. Świętojańskiej, aby ponownie „połamała strzały” nieprzyjaciela i aby Bóg uczynił cud, jak dawniej, kiedy po wielkich modlitwach warszawiaków ustała epidemia cholery. Procesje wiernych szły przy biciu dzwonów Nowym Światem do kościoła św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży śpiewając pieśni maryjne i „Boże , coś Polskę”. Matka Boża Łaskawa obroniła Warszawę przed nawałą bolszewicką, roztaczając swój płaszcz nad stolicą. Przestraszeni bolszewiccy żołnierze , widząc na niebie postać Bogurodzicy, w popłochu uciekali przed Polakami. Był to dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1920 r. Wzięci do niewoli żołnierze rosyjscy opowiadali, że widzieli na niebie ogromną, kobiecą postać , Matkę Boską , ” Bożu Matier” idącą ku nim. Dlatego przestraszyli się i uciekli. Być może dlatego właśnie ta ważąca w dziejach Narodu Polskiego i całej Europy bitwa zyskała nazwę Cudu nad Wisłą, tym bardziej, że siły przeciwników były przeważające, a szansa na zwycięstwo mała.
W miejscu bitwy pod Ossowem znajduje się Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej rozegranej w 1920 r. Wielu z poległych polskich żołnierzy – ochotników miało zaledwie od 16 do 18 lat. W bitwie poległ młody, warszawski kapłan ochotnik ks. Ignacy Skorupka. W sierpniu trzymetrowa figura Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy stanie w Radzyminie pod Warszawą przy trasie E8. Będzie to votum wdzięczności za Cud nad Wisłą, uczyniony przez Maryję równo 100 lat temu.
Matka Boża w Warszawie ma też miano Matki Bożej Zwycięskiej. Jej imieniem nazwano dwa warszawskie kościoły na Pradze: Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie.
Matkę Bożą warszawiacy wzywali od wieków. Być może dlatego Maryja przyszła na Siekierki do 12 letniej dziewczynki Władzi Fronczak 3 maja 1943 r. i prosiła ludzi o nawrócenie oraz ostrzegała, jak wiele modlitwy Warszawa potrzebuje.
Warto też sięgnąć w tym trudnym czasie zarazy do starych modlitewników z modlitwami i pieśniami pełnymi głębokich treści, aby modlić się ich słowami.
Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez te łzy gorzkie, Matko Jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!

Matko Boża, patronko Warszawy i strażniczko Polski , broń nas przed wszelkimi zarazami i nieszczęściami !
⦁ Obraz Matki Bożej Częstochowskiej z dzieciątkiem Jezus – Naszej Matki i Królowej

Fot.5. Malarka Iza Malec maluje kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Kiedy w 1655 r. szwedzkie armaty dokonały już wyłomu w murach klasztoru na Jasnej Górze, a amunicja się już wyczerpywała i znikąd nie widać było pomocy, przeor klasztoru na Jasnej Górze i dowódca obrony ojciec Augustyn Kordecki do końca niezłomnie ufał w nadejście pomocy Matki Bożej – Pani Jasnogórskiej. Szwedzi 27 grudnia odstąpili od oblężenia.

Fot.6. Przeor Klasztoru na Jasnej Górze Augustyn Kordecki uprasza 27 grudnia w 1655 roku Matkę Bożą j Jezusa Chrystusa o interwencję bo Polska ginie.
1 kwietnia 1656 roku Król Polski Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, podczas Mszy Świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, złożył Śluby Lwowskie. Matka Boża została obrana Królową Korony Polskiej a cała Rzeczpospolita oddana została pod opiekę Matki Bożej i pozostaje pod tą opieką po dziś dzień.

Fot.7. Król Polski Jan II Kazimierz Waza składa Śluby Lwowskie i obiera Matkę Bożą za Królową. Fragment obrazu Jana Matejki.
Szwedzka zaraza rychło ustąpiła choć Rzeczpospolita nie dochowała ślubów. Autorem tekstu Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola męczennik – patron główny Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii, którego relikwie jeździły 12 kwietnia 2020 r. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po całej Warszawie. Za drugiego patrona Akcji obrany został bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko – męczennik. Jego relikwie także jeździły z nami. Z urzędu patronem Akcji był także św. Jan Bosco – patron od zarazy, którego relikwie również jeździły z nami.
⦁ Obraz Świętego Józefa – oblubieńca Maryi i wychowawcy Pana Jezusa
Namalowany i udostępniony przez malarkę Izę Malec. Święty Józef trzyma na rękach małego Jezusa a Jezus lilię (por. Fot.1).
Świętemu Józefowi powierzyliśmy całą Akcję a szczególnie konstrukcję obrazów na lawecie. Musiała być niezwykle stabilna, odporna na wstrząsy i podmuchy wiatru oraz takiej wysokości, żeby laweta zmieściła się pod wszystkimi mostami i wiaduktami pod którymi będziemy przejeżdżać. Święty Józef wywiązał się jak zawsze. Laweta przejeżdżając pod Mostem Siekierkowskim zahaczyła anteną o przęsło mostu, zaś wszystkie obrazy przejechały nawet nie ocierając. Różnica między czubkiem anteny a górną krawędzią obrazów wynosiła zaledwie kilka milimetrów. Obraz Świętego Józefa był pierwszym od kierunku jazdy.
⦁ Wizerunki świętych na lawecie:

⦁ św. Maksymilian Kolbe; 2) św. Bernadetta Soubirous; 3) św. Jose Sanchez del Rio; 4) św. Teresa z Avilla; 5) św. Ojciec Pio z Pietrelciny;

6) bł. Karolina Kózka; 7) św. Jan Paweł Wielki; 8) Sł.B. Rozalia Celakówn;a 9) św. Gerard Majella;10) św. Teresa Lissaux;

11) św. Pius X; 12) św. Teresa z Kalkuty; 13) św. Jan Bosco; 14) św. Siostra Faustyna Kowalska; 15) św. Konrad z Parzham ;

16) św. Joanna Beretta-Molla; 17) św. Charbel; 18) św. Jadwiga Królowa; 19) Sł.B. Stefan Wyszyński (wkrótce błogosławiony).
Fot. 8. Wizerunki świętych na lawecie z przodu
a)

b)

Fot.9. Patronowie główni Akcji, których relikwie integralne jadą z nami: na drzwiach pasażera – bł. Jerzy Popiełuszko (a); na drzwiach kierowcy – św. Andrzej Bobola.
⦁ Relikwie biorące udział w Akcji
54 relikwie świętych, które peregrynowały z nami:
1) dwie skrzyżowane drzazgi z Drzewa Krzyża Świętego z Krwią Zbawiciela, która czasami ożywa i zaczyna oddychać i lecą z niej bąbelki powietrza. Ponownie krzepnąc, ostatnie bąbelki zostawiają kratery a ich położenie się zmienia przy każdym kolejnym przejściu w stan płynny (podobnie jak krew Świętego Januarego); 2) fragment koszuli Matki Bożej; 3) brązowa nitka z płaszcza Świętego Józefa męża Maryj i wychowawcy Jezusa Chrystusa; 4) św. Joachim Ojciec Matki Bożej i dziadek Jezusa Chrystusa; 5) św. Piotr Apostoł, męczennik; 6) św. Andrzej Apostoł, męczennik; 7) św. Juda Tadeusz –Apostoł, patron spraw beznadziejnych, męczennik; 8) św. Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym) – Apostoł, męczennik; 9) św. Bartłomiej (Natanael z Ptolemaidy) – Apostoł, męczennik; 9) św. Filip z Betsaidy – Apostoł, męczennik; 10) św. Jakub Większy – Apostoł, męczennik, 11) św. Jakub Mniejszy – Apostoł, męczennik, 12) św. Mateusz Apostoł i Ewangelista , męczennik; 13) św. Tomasz (zwany Bliźniakiem) – Apostoł, męczennik; 14) św. Paweł z Tarsu – Apostoł Narodów, autor Listów Apostolskich, męczennik; 15) św. Jose Sanchez del Rio – męczennik, patron dzieł intronizacyjnych; 16) św. Jan Bosco – patron od zarazy; 17) św. Jan Paweł II Wielki – papież z Polski, patron rodziny i czasów ostatecznych; 18) św. Faustana Kowalska – patronka Bożego Miłosierdzia; 19) św. Joanna Beretta Molla – patronka kobiet rodzących i matek; 20) św. Gerard Majella – patron kobiet ciężarnych i dzieci poczętych. Z jego kości wydobywa się olej oraz na kości znajdują się krople żywej krwi; 21) św. Pius V – papież, dowódca floty chrześcijańskiej w bitwie pod Lepanto; 22) św. Grzegorz Wielki – papież, reformator kalendarza, autor Mszy gregoriańskiej, w czasie zarazy w Rzymie, kiedy wyszedł na ulicę z Sanctissimum ukazał mu się Archanioł Michał, który chował zakrwawiony miecz do pochwy. Od tego momentu zaraza całkowicie ustała; 23) św. Franciszek z Asyżu – stygmatyk; 24) św. Ojciec Pio z Pietrelciny- stygmatyk; 25) św. Jan z Dukli – patron Polski; 26) św. Konrad z Parzham – papież Benedykt zaświadczył, że to ten Święty prowadził go od kapłaństwa (razem z bratem podjęli decyzję o zostaniu księżmi na Mszy kanonizacyjnej) aż na tron Piotrowy. Każda sprawa tu na ziemi aby się dokonała musi mieć otwarte drzwi w Niebie. Jeśli drzwi w Niebie są zamknięte sprawa się nie dokona. Ten Święty był furtianem w największym niemieckim Sanktuarium Matki Bożej w Altötting i ma możliwość otworzyć lub zamknąć każde drzwi w niebie dla każdej sprawy. To On otworzył drzwi dla naszej Akcji pomimo, że miarą ludzką nie była ona możliwa, a jednak się dokonała; 27) św. Antoni Padewski – patron rzeczy zagubionych; 28) św. Klara z Asyżu; 29) św. Benedykt – patron Europy; 30) św. Maur – uczeń św. Benedykta; 31) św. Piotr z Werony męczennik; 32) św. Dominik Guzman – założyciel zakonu dominikanów; 33) św. Bonawentura –biskup, doktor Kościoła; 34) św. Klemens I (Klemens Rzymski), papież, męczennik, apostoł pokoju , ojciec Kościoła; 35) św. Kryspin; 36) św. Krescent; 36) św. Saturnin; 37) św. Małgorzata z Kortony; 38) św. Antonin z Florencji; 39) św. Grzegorz z Nazjanzu – doktor Kościoła; 40) św. Bazyli Wielki; 41) św. Aleksy; 42) św. Wawrzyniec Justiniani -doktor Kościoła; 43) św. Filip Nereusz, 44) św. Wincenty Ferreusz; 45) św. Gerwazy; 46) św. Homobonus, 47) św. Klemensa; 48) św. Jan Pustelnik; 49) św. Teresa z Avilla – doktor Kościoła; 50) św. Gertruda Wielka; 50) św. Balsamea – z przydomkiem Nutrix (Karmicielka) patronka matek karmiących, która wykarmiła swoim mlekiem dwóch świętych Remigiusza z Reims (jako mamka) i syna Celsiniusza (znanego też pod imieniem św. Souffina),; 51) św. Eutropia; 52) św. Andrzej Avellino; 52 Jan Jałmużnik z Cypru; 53) św. Franciszka Rzymska 54) św. Gertruda dziewica
Ufamy, że patronowie Akcji sprowadzili ze sobą całą armię Świętych, których relikwiarze nie pomieściłyby się w naszych samochodach a armii tej przewodził sam Archanioł Michał.

4.TRASA PRZEJAZDU – DROGA KRZYŻOWA WARSZAWY

 

JĄCE PEREGRYNACJĘ

⦁ 15 marca (niedziela) – Metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga pisze List Pasterski ze słowami otuchy na III Niedzielę Wielkiego Postu.
⦁ 17 marca (wtorek) – ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, podjął inicjatywę modlitewną w intencji zakończenia epidemii. Ksiądz Mirosław codziennie wieczorem odbywał procesję z relikwiami św. Antoniego z Padwy – patrona Lublina.
⦁ 19 marca (czwartek) – W święto liturgiczne św. Józefa podczas Mszy Świętej w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Ursusie zrodziła się idea peregrynacji O nawrócenie i ustanie epidemii; po procesji wokół kościoła wszystkie relikwiarze ustawione zostały na ołtarzu. Od razu przyszły na myśl wspomnienia o nieustającej procesji z relikwiami z Wawelu na Skałkę i z powrotem, gdy polskie wojska walczyły pod Wiedniem. Skoro medycyna nie zna leku na epidemię są metody wypróbowane przez stulecia: post, pokuta, modlitwa, święte obrazy i relikwie Świętych. Najlepszym czasem na przeprowadzenie Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii jest zbliżająca się Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia 2020 r. W tym dniu bowiem Zmartwychwstały Odkupiciel wszystko odnowi i uczyni nieskalanym. Nie mamy jeszcze ani jednego obrazu i prawie żadnych relikwii do dyspozycji, ale całą naszą Akcję zawierzamy Chrystusowi Królowi, Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi . Oni wszystko zorganizują i czasu wystarczy. Z powodu surowych zarządzeń epidemicznych wierni nie będą mogli w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przyjść do Jezusa Chrystusa w świątyni. Zatem sam Jezus Chrystus – Król królów i Pan panów – przybędzie do wiernych w swoim dwumetrowym wizerunku, umieszczonym na lawecie i z relikwią swojej Przenajświętszej Krwi, którą przelał na Krzyżu za zbawienie świata.
⦁ 22 marca (wtorek) 2020 r. – W kaplicy biskupiej diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński, ordynariusz, oraz bp Marek Solarczyk, sufragan, zawierzyli mieszkańców Warszawy i wszystkich Polaków opiece Matki Bożej Łaskawej. Kopia Jej obrazu jest właśnie malowana na Wawrze w diecezji warszawsko-praskiej.
⦁ 26 marca (czwartek) – W kaplicy Cudownego Obrazu, metropolita częstochowski abp. Wacław Depo, w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Dudy, generała zakonu paulinów Arnolda Chrapkowskiego, przeora klasztoru na Jasnej Górze Mariana Waligóry i innych paulinów, zawierza w imieniu Prezydenta RP całą Polskę i Polaków w kraju i zagranicą Matce Bożej – Przedziwnej Pomocy i Obronie naszego Narodu.
⦁ 8 kwietnia (Wielka Środa) – Ks. Krzysztof Kucharski z Parafii Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie-Ursusie dokonuje poświęcenia obrazu patrona swojej parafii – św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach – oraz obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Ksiądz Krzysztof odmówił także piękną modlitwę w intencji owoców Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii. Święty Józefie opiekuj się nami ! Zawierzamy Tobie Warszawę i Całą Polskę.

Fot.1. Poświęcenie obrazu św. Józefa przez ks. Krzysztofa Kucharskiego
8 kwietnia (Wielka Środa) – Pasterz duchowej stolicy Polski przed udzieleniem błogosławieństwa po Apelu Jasnogórskim mówi: „W tych dniach Wielkiego Tygodnia doświadczamy prawdy, że w Jezusie Chrystusie można było prawdę ukrzyżować, ale przebiła się ona zmartwychwstaniem. Dlatego wierzymy, wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że każda prawda o: Katyniu, Smoleńsku a nawet korona wirusie przebije się jak źródło! Matko Chrystusa Odkupiciela Módl się za nami!
⦁ 9 kwietnia (Wielki Czwartek) – Ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, dokonuje poświęcenia Obrazu Chrystusa Króla. Na zakończenie wypowiada znamienne słowa: „Od zarazy utraty wiary zachowaj nas Panie”.

Fot.2. Ks. proboszcz Mirosław Matuszny święci obraz Chrystusa Króla

⦁ 10 kwietnia (Wielki Piątek) – Rozpoczyna się montaż Obrazów na Lawecie.
⦁ 11 kwietnia (Wielka Sobota) – Pijar ks. Stanisław Suślik – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży – dokonuje poświęcenia Obrazu Matki Bożej Łaskawej. W akcie błogosławieństwa przypomina, że „Maryja jest matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie”.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 8.00. Laweta podjeżdża pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Rozpoczyna się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii.
⦁ 12 kwietnia (Wielka Niedziela) – Godzina 16.30. Laweta po objechaniu całej Warszawy powraca pod Kościół Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Kończy się Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii. Laweta przejechała 168 km a dwa samochody z Pragi ponad 200.

⦁ INTENCJE: O NAWRÓCENIE I USTANIE EPIDEMII
Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej deprawacji. Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016r. do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.
Do porzucenia grzechów i pokuty wzywała ludzkość Matka Boża we wszystkich Objawieniach jakie miały miejsca przez stulecia na całym świecie. Nawrócenie jest warunkiem koniecznym do tego, aby Matka Boża powstrzymała gniew Syna Bożego, który chce nam pomóc, a my gardzimy Jego łaskami i się nie nawracamy. W Objawieniach na Siekierkach 3 sierpnia 1943 r. Matka Boża powiedziała: Módlcie się o powstrzymanie gniewu Syna Mojego. Módlcie się, a otrzymacie łaski. Dokładnie rok później rozpoczęła się „Rzeź Woli”. 31 sierpnia 1943 roku Matka Boża oświadczyła: Nie mogę powstrzymać gniewu Syna Mego bo lud się nie nawraca. Bóg nie chce was karać, Bóg chce was uratować. 27 października 1943 r. Jezus ostrzegał: Wylałem na krzyżu Najświętszą Krew za was. Kochajcie wy Serce Moje tak, jak Ja kocham serca wasze. Przykazuję wam, Syn Boga Żywego, nawróćcie się! Bo jak się nie nawrócicie, będą okropne choroby. Śmierć będzie dla was straszna. Krew będzie płynęła rynsztokami. Nawróćcie się […] Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia. Ale 8 grudnia 1943 r. Jezus pocieszał nastoletnią Władzię Fronczak: Choćby z nieba siarczysty ogień leciał, a ty będziesz pod gołym niebem, jak będziesz ufała Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz.
Nasza Akcja to nawoływanie ludzi aby właśnie powiedzieli: „Jezu Ufam Tobie”, „Strażniczko Polski, módl się za nami”, „Matko nasza ratuj bo giniemy”,
Nie wiemy czy mamy do czynienia tylko z epidemią rzeczywistego wirusa wyprodukowanego w jakimś laboratorium lub laboratoriach, czy też jest to także światowa epidemia kłamstwa, spiskowa hipnoza, mająca na celu doprowadzić do kataklizmu gospodarczego, dramatów ludzkich i wyniszczenia ekonomicznego rodzimych firm i Kościoła katolickiego. Tak czy owak jest to szatańska epidemia, ale i dopust Boży, bowiem mapa zachorowań i zgonów statystycznie odpowiada ilości aborcji w Polsce. Trzeba przede wszystkim wynagradzać i przepraszać Boga Ojca, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa Króla, Matkę Najświętszą i Świętego Józefa za grzechy swoje i innych oraz błagać o zmiłowanie i miłosierdzie. To cel naszej Akcji. To nic, że nasze metody są średniowieczne. Były one skuteczne w średniowieczu i nie widać powodów dlaczego miałyby być nieskuteczne w czasach współczesnych.
Jezu Chryste Królu! Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twoje królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
3. OBRAZY, WIZERUNKI ŚWIĘTYCH I RELIKWIE BIORĄCE UDZIAŁ W PEREGRYNACJI
⦁ Obraz Chrystusa Króla

Fot. 3. Obraz Chrystusa Króla namalowany przez Michała Statkiewicza
Obraz namalowany został w ekspresowym tempie przez artystę Michała Stetkiewicza specjalnie na tę Akcję. Wariant obrazu został wstępnie przedyskutowany w Zespole d/s Ruchów Intronizacyjnych. Chrystus ma na głowie zamkniętą koronę królewską Jana Kazimierza, który zanim został królem Polski był kardynałem Kościoła katolickiego. Obraz namalowany jest do tekstu Dzieje Apostolskie 7.49 „Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich”. Chrystus trzyma w lewej dłoni jabłko królewskie – symbol władzy nad całym światem. Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa i przysięgi, symbolizując że Jego nauka jaką nam pozostawił w Ewangeliach są nieprzemijające. Na piersiach ma skrzyżowany paliusz – symbol najwyższej władzy kapłańskiej. Tron Chrystusa Króla znajduje się na globie ziemskim centralnie nad Polską – bowiem to Polska jako pierwszy kraj na świecie uznał Go za swojego Króla i Pana w 2016 roku.
Obraz ufundował Adam Głodek – prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski oraz Tomasz Koprowski z Piastowa. Obraz został poświęcony przez księdza Mirosława Matusznego z Lublina.

Fot.4. Najświętsza Maria Panna Łaskawa Patronka Warszawy
⦁ Obraz Matki Bożej Łaskawej – Głównej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski
Obraz namalowany w bardzo krótkim czasie przez malarkę Izę Malec specjalnie na Akcję. Fundatorami byli moja rodzina oraz Pani Alicja Krosnowska z Wilanowa.
Historia obrazu
Jacek Orselli był pierwszym rektorem pijarskiego kolegium w Warszawie. Sam pochodził z miejscowości Brisighella, która leży w prowincji Ravenna ok. 30 km od miasteczka Faenza. Jak podają źródła historyczne Orselli miał kult do MB Łaskawej z Faenza. To spowodowało, że założone kolegium przy zbiegu ul. Długiej i Miodowej powierzył opiece MB z Faenza.  Nie wszyscy wiedzą, że obecne kolegium pijarów na Siekierkach za patronkę ma Matkę Bożą  Łaskawą, jako kontynuacja pierwszej fundacji ojców pijarów w Warszawie.  Rektor zamówił obraz Najświętszej Maryj Panny Łaskawej, inspirowany freskiem z 1410 r. z kościoła w Faenza, który był otaczany kultem we Włoszech za zatrzymanie zarazy . Nuncjusz papieski arcybiskup Jan de Torres przekazał królowi Janowi Kazimierzowi relikwie Świętych Prima i Felicjana, męczenników, dar od papieża Innocentego X. Król zaś przekazał je ojcom pijarom dla budowanego przez nich kościoła przy ul. Długiej. Rodzina de Torres była znana pijarom a pijarzy jej. Od tej rodziny w 1612 r. Józef Kalasancjusz – założyciel zakonu pijarów – zakupił kamienicę, która do dnia dzisiejszego jest domem generalnym zakonu. Według pijarskich danych o. Jacek Orselli miał być spowiednikiem nuncjusza Jana de Torres. W dniu 24 marca 1651 r. w obecności nuncjusza papieskiego obraz został uroczyście wprowadzony do kościoła ojców pijarów p.w. Świętych Prima i Felicjana przy ul. Długiej (obecnie Katedra Polowa Wojska Polskiego).
Strzały na obrazie symbolizują gniew Boga. Jednak Maryja – Matka Boża, jako Wspomożycielka i Orędowniczka, może uprosić wszelkie łaski u Swojego Syna i powstrzymać Jego gniew, co symbolizują połamane strzały. Jakimś argumentem popierającym tę tezę mogą być słowa pieśni „Serdeczna Matko”:
„Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości;
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna;
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.”
Przed tym obrazem modliły się o zwycięstwo wojska polskie wyruszające na bitwę pod Beresteczkiem w czerwcu 1651 r. Wojska polskie w jednej z największych bitew XVII wieku odniosły spektakularne zwycięstwo, które przypisano wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej i jako votum wysłano do katedry w Faenza sztandar a Matce Bożej Łaskawej nadano tytuł Custos Poloniae – Strażniczki Polski. W 1654 r. nastąpiła inauguracja Konfraterni Matris Gratiarum a w 1663 r. jej papieskie zatwierdzenie i nadanie tytułu patronki od „morowego powietrza, chorób i wszelkiego utrapienia”.
W niespełna rok potem „Bóg pokarał zarazą Rzeczpospolitą” jak pisał Albrycht Stanisław Radziwiłł. Przed tym obrazem wszystkie stany (magistrat Warszawy, rajcy miejscy, duchowieństwo, szlachta i lud Warszawy modliły się o powstrzymanie zarazy dżumy i obeszli z obrazem wokoło murów ówczesnej Warszawy. Ich modlitwy zostały wysłuchane, zaraza nie doszła do Warszawy i ustąpiła w całej Rzeczpospolitej. Magistrat Warszawy obrał Matkę Bożą Łaskawą za patronkę Warszawy.
W 1920 r. zaraza bolszewicka parła na Warszawę i znów modlono się do orędowniczki niezawodnej o cud. Ich modlitwy zostały wysłuchane – Matka Boża Łaskawa dokonała Cudu nad Wisłą, którego 100-lecie będziemy obchodzić w tym roku 15 sierpnia . 7 października 1973 r. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński koronował cieszący się wielowiekowym kultem obraz, a Najświętsza Maryja Panna Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy.
W roku stulecia Cudu nad Wisłą inna zaraza szerzy się w Polsce i na świecie. Garstka wiernych postanowiła więc uciec się raz jeszcze do Matki Bożej Łaskawej. Zlecono namalowanie dwu metrowej kopii obrazu, aby Matka Boża Łaskawa wyruszyła po ulicach Swojego Miasta Warszawy, którego od 1973 r. dzięki Prymasowi Tysiąclecia jest Główną Patronką.
Rano w Wielką Sobotę 11 kwietnia 2020 roku malarka Iza Malec kończy malowanie obrazu. Farby nie wyschły jeszcze. Prosto od malarki udajemy się do Kaplicy Objawień w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Warszawy, aby go poświęcić. Obraz ustawiono dokładnie w świętym miejscu, gdzie rosła wiśnia, w koronie której od 3 maja 1943 r. do 15 września 1949 r. objawiali się kilkunastoletniej Władzi Fronczak Matka Boża i Jezus Chrystus. Podobnie jak w 1651 r. obraz poświęcił pijar ks. Tadeusz Suślik- kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego obraz Matki Bożej Łaskawej będzie peregrynował podobnie jak w 1652 r. wokół całej Warszawy i w podobnej intencji. Matko Boża Łaskawa, patronko stolicy, broń nas przed zarazami! Biskupi diecezji warszawsko – praskiej w tych dniach zawierzyli się Matce Bożej Łaskawej, patronce stolicy. Prosili Maryję o przeprowadzenie wiernych przez trudny czas epidemii, jaka obecnie nawiedziła Polskę i świat. Bp. Romuald Kamiński powiedział: Zawierzmy się Patronce Warszawy i Strażniczce Polski słowami, jakimi uczynił to św. Jan Paweł II przy katedrze praskiej w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1999 r.: „ Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen”. Nasza grupa Modlitewna od długiego czasu zamawia intencję przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej przed Jej obrazem w Kościele Ojców Jezuitów przy ul. Świętojańskiej 10.
Kult Madonny Łaskawej trwa w Warszawie od 1651 roku, a więc blisko 370 lat. Obraz Bożej Matki Łaskawej czczony jest szczególnie jako wizerunek patronki Warszawy od 1664 roku, kiedy stolicę nawiedziła epidemia cholery. Wtedy to lud Warszawy błagał Maryję o ratunek. Matkę Bożą Łaskawą z pijarskiego kościoła na ul.Długiej ogłoszono patronką, by broniła miasta „od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Wizerunek Matki Bożej Łaskawej umieszczono nad Bramą Nowomiejską na rogatkach miasta, prosząc, by Maryja powstrzymała zarazę i zagrodziła jej dostęp do stolicy. Wkrótce epidemia wygasła. Zaraźliwe powietrze atakowało Warszawę wiele razy, m.in. w latach 1656, 1662, 1675, 1677, 1679, 1705, 1770, 1849, 1852, 1872, 1873, 1918.
Mieszkańcy Warszawy uciekali się każdorazowo do wielogodzinnych modlitw w nabożeństwach przed obrazem pijarskiej Matki Bożej Łaskawej na ul. Długiej , a potem na ul. Świętojańskiej oraz przy relikwiach bł. Władysława patrona Warszawy w kościele św. Anny i przy relikwiach św. Rocha w kościele św. Krzyża.
Figurę Matki Boskiej Łaskawej, jak i obraz patrona stolicy, bł. Władysława z Gielniowa wynoszono uroczyście na feretronach z kościołów w procesjach pokutno – błagalnych , śpiewając suplikacje dla uproszenia powstrzymania zarazy, klęsk żywiołowych , ustania wojen.
Po przemianowaniu przez carskiego zaborcę kościoła pijarów na ul. Długiej na cerkiew, w 1834 r. obraz został przeniesiony do kościoła ojców jezuitów przy ul. Świętojańskiej, gdzie znajduje się do dziś.
Gdy w sierpniu 1920 r. na przedpolu Warszawy , w Radzyminie i w Ossowie toczyła się zacięta walka z bolszewickimi wojskami, mieszkańcy Warszawy znowu błagali Matkę Bożą Łaskawą o ratunek. Dniem i nocą warszawiacy modlili się w domach i w kościołach o odparcie bolszewickiej nawałnicy i uratowanie Warszawy i Polski. Tłumy ludzi modliły się do Matki Bożej z połamanymi strzałami w kościele jezuitów na ul. Świętojańskiej, aby ponownie „połamała strzały” nieprzyjaciela i aby Bóg uczynił cud, jak dawniej, kiedy po wielkich modlitwach warszawiaków ustała epidemia cholery. Procesje wiernych szły przy biciu dzwonów Nowym Światem do kościoła św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży śpiewając pieśni maryjne i „Boże , coś Polskę”. Matka Boża Łaskawa obroniła Warszawę przed nawałą bolszewicką, roztaczając swój płaszcz nad stolicą. Przestraszeni bolszewiccy żołnierze , widząc na niebie postać Bogurodzicy, w popłochu uciekali przed Polakami. Był to dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1920 r. Wzięci do niewoli żołnierze rosyjscy opowiadali, że widzieli na niebie ogromną, kobiecą postać , Matkę Boską , ” Bożu Matier” idącą ku nim. Dlatego przestraszyli się i uciekli. Być może dlatego właśnie ta ważąca w dziejach Narodu Polskiego i całej Europy bitwa zyskała nazwę Cudu nad Wisłą, tym bardziej, że siły przeciwników były przeważające, a szansa na zwycięstwo mała.
W miejscu bitwy pod Ossowem znajduje się Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej rozegranej w 1920 r. Wielu z poległych polskich żołnierzy – ochotników miało zaledwie od 16 do 18 lat. W bitwie poległ młody, warszawski kapłan ochotnik ks. Ignacy Skorupka. W sierpniu trzymetrowa figura Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy stanie w Radzyminie pod Warszawą przy trasie E8. Będzie to votum wdzięczności za Cud nad Wisłą, uczyniony przez Maryję równo 100 lat temu.
Matka Boża w Warszawie ma też miano Matki Bożej Zwycięskiej. Jej imieniem nazwano dwa warszawskie kościoły na Pradze: Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie.
Matkę Bożą warszawiacy wzywali od wieków. Być może dlatego Maryja przyszła na Siekierki do 12 letniej dziewczynki Władzi Fronczak 3 maja 1943 r. i prosiła ludzi o nawrócenie oraz ostrzegała, jak wiele modlitwy Warszawa potrzebuje.
Warto też sięgnąć w tym trudnym czasie zarazy do starych modlitewników z modlitwami i pieśniami pełnymi głębokich treści, aby modlić się ich słowami.
Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez te łzy gorzkie, Matko Jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!

Matko Boża, patronko Warszawy i strażniczko Polski , broń nas przed wszelkimi zarazami i nieszczęściami !
⦁ Obraz Matki Bożej Częstochowskiej z dzieciątkiem Jezus – Naszej Matki i Królowej

Fot.5. Malarka Iza Malec maluje kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Kiedy w 1655 r. szwedzkie armaty dokonały już wyłomu w murach klasztoru na Jasnej Górze, a amunicja się już wyczerpywała i znikąd nie widać było pomocy, przeor klasztoru na Jasnej Górze i dowódca obrony ojciec Augustyn Kordecki do końca niezłomnie ufał w nadejście pomocy Matki Bożej – Pani Jasnogórskiej. Szwedzi 27 grudnia odstąpili od oblężenia.

Fot.6. Przeor Klasztoru na Jasnej Górze Augustyn Kordecki uprasza 27 grudnia w 1655 roku Matkę Bożą j Jezusa Chrystusa o interwencję bo Polska ginie.
1 kwietnia 1656 roku Król Polski Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, podczas Mszy Świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, złożył Śluby Lwowskie. Matka Boża została obrana Królową Korony Polskiej a cała Rzeczpospolita oddana została pod opiekę Matki Bożej i pozostaje pod tą opieką po dziś dzień.

Fot.7. Król Polski Jan II Kazimierz Waza składa Śluby Lwowskie i obiera Matkę Bożą za Królową. Fragment obrazu Jana Matejki.
Szwedzka zaraza rychło ustąpiła choć Rzeczpospolita nie dochowała ślubów. Autorem tekstu Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola męczennik – patron główny Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii, którego relikwie jeździły 12 kwietnia 2020 r. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po całej Warszawie. Za drugiego patrona Akcji obrany został bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko – męczennik. Jego relikwie także jeździły z nami. Z urzędu patronem Akcji był także św. Jan Bosco – patron od zarazy, którego relikwie również jeździły z nami.
⦁ Obraz Świętego Józefa – oblubieńca Maryi i wychowawcy Pana Jezusa
Namalowany i udostępniony przez malarkę Izę Malec. Święty Józef trzyma na rękach małego Jezusa a Jezus lilię (por. Fot.1).
Świętemu Józefowi powierzyliśmy całą Akcję a szczególnie konstrukcję obrazów na lawecie. Musiała być niezwykle stabilna, odporna na wstrząsy i podmuchy wiatru oraz takiej wysokości, żeby laweta zmieściła się pod wszystkimi mostami i wiaduktami pod którymi będziemy przejeżdżać. Święty Józef wywiązał się jak zawsze. Laweta przejeżdżając pod Mostem Siekierkowskim zahaczyła anteną o przęsło mostu, zaś wszystkie obrazy przejechały nawet nie ocierając. Różnica między czubkiem anteny a górną krawędzią obrazów wynosiła zaledwie kilka milimetrów. Obraz Świętego Józefa był pierwszym od kierunku jazdy.
⦁ Wizerunki świętych na lawecie:

⦁ św. Maksymilian Kolbe; 2) św. Bernadetta Soubirous; 3) św. Jose Sanchez del Rio; 4) św. Teresa z Avilla; 5) św. Ojciec Pio z Pietrelciny;

6) bł. Karolina Kózka; 7) św. Jan Paweł Wielki; 8) Sł.B. Rozalia Celakówn;a 9) św. Gerard Majella;10) św. Teresa Lissaux;

11) św. Pius X; 12) św. Teresa z Kalkuty; 13) św. Jan Bosco; 14) św. Siostra Faustyna Kowalska; 15) św. Konrad z Parzham ;

16) św. Joanna Beretta-Molla; 17) św. Charbel; 18) św. Jadwiga Królowa; 19) Sł.B. Stefan Wyszyński (wkrótce błogosławiony).
Fot. 8. Wizerunki świętych na lawecie z przodu
a)

b)

Fot.9. Patronowie główni Akcji, których relikwie integralne jadą z nami: na drzwiach pasażera – bł. Jerzy Popiełuszko (a); na drzwiach kierowcy – św. Andrzej Bobola.
⦁ Relikwie biorące udział w Akcji
54 relikwie świętych, które peregrynowały z nami:
1) dwie skrzyżowane drzazgi z Drzewa Krzyża Świętego z Krwią Zbawiciela, która czasami ożywa i zaczyna oddychać i lecą z niej bąbelki powietrza. Ponownie krzepnąc, ostatnie bąbelki zostawiają kratery a ich położenie się zmienia przy każdym kolejnym przejściu w stan płynny (podobnie jak krew Świętego Januarego); 2) fragment koszuli Matki Bożej; 3) brązowa nitka z płaszcza Świętego Józefa męża Maryj i wychowawcy Jezusa Chrystusa; 4) św. Joachim Ojciec Matki Bożej i dziadek Jezusa Chrystusa; 5) św. Piotr Apostoł, męczennik; 6) św. Andrzej Apostoł, męczennik; 7) św. Juda Tadeusz –Apostoł, patron spraw beznadziejnych, męczennik; 8) św. Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym) – Apostoł, męczennik; 9) św. Bartłomiej (Natanael z Ptolemaidy) – Apostoł, męczennik; 9) św. Filip z Betsaidy – Apostoł, męczennik; 10) św. Jakub Większy – Apostoł, męczennik, 11) św. Jakub Mniejszy – Apostoł, męczennik, 12) św. Mateusz Apostoł i Ewangelista , męczennik; 13) św. Tomasz (zwany Bliźniakiem) – Apostoł, męczennik; 14) św. Paweł z Tarsu – Apostoł Narodów, autor Listów Apostolskich, męczennik; 15) św. Jose Sanchez del Rio – męczennik, patron dzieł intronizacyjnych; 16) św. Jan Bosco – patron od zarazy; 17) św. Jan Paweł II Wielki – papież z Polski, patron rodziny i czasów ostatecznych; 18) św. Faustana Kowalska – patronka Bożego Miłosierdzia; 19) św. Joanna Beretta Molla – patronka kobiet rodzących i matek; 20) św. Gerard Majella – patron kobiet ciężarnych i dzieci poczętych. Z jego kości wydobywa się olej oraz na kości znajdują się krople żywej krwi; 21) św. Pius V – papież, dowódca floty chrześcijańskiej w bitwie pod Lepanto; 22) św. Grzegorz Wielki – papież, reformator kalendarza, autor Mszy gregoriańskiej, w czasie zarazy w Rzymie, kiedy wyszedł na ulicę z Sanctissimum ukazał mu się Archanioł Michał, który chował zakrwawiony miecz do pochwy. Od tego momentu zaraza całkowicie ustała; 23) św. Franciszek z Asyżu – stygmatyk; 24) św. Ojciec Pio z Pietrelciny- stygmatyk; 25) św. Jan z Dukli – patron Polski; 26) św. Konrad z Parzham – papież Benedykt zaświadczył, że to ten Święty prowadził go od kapłaństwa (razem z bratem podjęli decyzję o zostaniu księżmi na Mszy kanonizacyjnej) aż na tron Piotrowy. Każda sprawa tu na ziemi aby się dokonała musi mieć otwarte drzwi w Niebie. Jeśli drzwi w Niebie są zamknięte sprawa się nie dokona. Ten Święty był furtianem w największym niemieckim Sanktuarium Matki Bożej w Altötting i ma możliwość otworzyć lub zamknąć każde drzwi w niebie dla każdej sprawy. To On otworzył drzwi dla naszej Akcji pomimo, że miarą ludzką nie była ona możliwa, a jednak się dokonała; 27) św. Antoni Padewski – patron rzeczy zagubionych; 28) św. Klara z Asyżu; 29) św. Benedykt – patron Europy; 30) św. Maur – uczeń św. Benedykta; 31) św. Piotr z Werony męczennik; 32) św. Dominik Guzman – założyciel zakonu dominikanów; 33) św. Bonawentura –biskup, doktor Kościoła; 34) św. Klemens I (Klemens Rzymski), papież, męczennik, apostoł pokoju , ojciec Kościoła; 35) św. Kryspin; 36) św. Krescent; 36) św. Saturnin; 37) św. Małgorzata z Kortony; 38) św. Antonin z Florencji; 39) św. Grzegorz z Nazjanzu – doktor Kościoła; 40) św. Bazyli Wielki; 41) św. Aleksy; 42) św. Wawrzyniec Justiniani -doktor Kościoła; 43) św. Filip Nereusz, 44) św. Wincenty Ferreusz; 45) św. Gerwazy; 46) św. Homobonus, 47) św. Klemensa; 48) św. Jan Pustelnik; 49) św. Teresa z Avilla – doktor Kościoła; 50) św. Gertruda Wielka; 50) św. Balsamea – z przydomkiem Nutrix (Karmicielka) patronka matek karmiących, która wykarmiła swoim mlekiem dwóch świętych Remigiusza z Reims (jako mamka) i syna Celsiniusza (znanego też pod imieniem św. Souffina),; 51) św. Eutropia; 52) św. Andrzej Avellino; 52 Jan Jałmużnik z Cypru; 53) św. Franciszka Rzymska 54) św. Gertruda dziewica
Ufamy, że patronowie Akcji sprowadzili ze sobą całą armię Świętych, których relikwiarze nie pomieściłyby się w naszych samochodach a armii tej przewodził sam Archanioł Michał.

4.TRASA PRZEJAZDU – DROGA KRZYŻOWA WARSZAWY

Mapa Warszawy z trasą oznaczoną na żółto
Przed rozpoczęciem Akcji Anna Nowocin i ja podjeżdżamy pod najstarszą parafię na Mazowszu w Pruszkowie-Żbikowie p/w Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zawierzamy Matce Bożej naszą dzisiejszą Akcję. Parafia została erygowana w 1236 roku.

Fot.10. Wejście do kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie-Żbikowie, najstarszej parafii na Mazowszu erygowanej w 1236 roku.

⦁ Za początek i koniec Akcji wybrany został parking przed kościołem Bożego Miłosierdzia, ul. Poznańska 183, 05-850 w Ożarowie Mazowieckim. Nad przestronnym wejściem do świątyni znajduje się napis „JEZU UFAM TOBIE”. Ufni Tobie Jezu Chryste – Nasz Królu i Panie dedykujemy Ci całą naszą Akcję w dniu Twojego Zmartwychwstania. Po przeciwnej stronie ulicy (po skosie od kościoła) znajduje się zabytkowy krucyfiks – votum. Tablica na cokole informuje: „Ten pamiątkowy krzyż został ufundowany w 1852 r. – jako wyraz wdzięczności wobec Boga, gdy ustała straszliwa epidemia cholery, która dziesiątkowała starszych, młodzież i dzieci. Miłosierny Boże miej nas zawsze w swej opiece”. Jest 12 kwietnia 2020 r. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego godzina 8.00. Ruszamy z hasłem „Miłosierny Boże miej nas zawsze w swej opiece”.

 

Fot. 11. Zabytkowy krucyfiks – votum z 1852 r. w Ożarowie Mazowiecki z Anną Nowocin.
⦁ Parafia Świętego Michała Archanioła, ul. Elizy Orzeszkowej 23, 05-820 Piastów. Jego obrony potrzebujemy w tym dniu najbardziej. Praktycznie za wszystko grożą uznaniowe kary od 5000 do 30000 zł. Ksiądz Dawid Dudek udziela nam błogosławieństwa i zawierza całą Akcję opiece patrona parafii Świętego Michała Archanioła, który jest także patronem policji, która może nas kontrolować i nakładać mandaty lub kierować wnioski o do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Odmawiamy wspólnie na głos: „Święty Michale Archaniele broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Aby go Bóg pogromić raczył, pokornie prosimy. A Ty, Wodzu wojsk niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.
3) Około 200 metrów za kościołem, na rogu ulicy ks. Jerzego Popiełuszki Jego pomnik -Głównego Patrona Akcji „O nawrócenie i ustanie epidemii”. Miasto Piastów zostało zawierzone Matce Bożej podczas rozpoczęcia peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Piastów nie przypadkiem został wybrany miastem, w którym rozpoczęła się trwająca rok peregrynacja Obrazu. 26 marca 2013 r. Rada Miejska Piastowa, odpowiadając na prośbę parafian, podjęła przez aklamację decyzję o poświęceniu miasta i mieszkańców szczególnej opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Akt zawierzenia odbył się na stadionie miejskim z udziałem wszystkich biskupów Archidiecezji Warszawskiej i biskupa Polowego Wojska Polskiego, Burmistrza Piastowa, Rady Miejskiej, kapłanów wszystkich trzech parafii z Piastowa oraz parafii sąsiadujących (np. Pruszkowa) oraz tłumnie zgromadzonych mieszkańców. Akcję peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zainicjował w 1957 r. kard. Stefan Wyszyński.
4) Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Aleja Krakowska 17, 05-820 Piastów. Dwumetrowy obraz Patronki znajduje się na lawecie. Pod Jej obronę się uciekamy!
5) Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa-Ursus. Przejedziemy dzisiaj specjalnie pod Ambasadą Rosji prosić o wypełnienie Objawień Fatimskich.
6) Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Stanisława Wojciechowskiego 32, 02-495 Warszawa-Ursus. Krew Zbawiciela jest na dwóch drzazgach w Relikwiarzu 34 Relikwii Świętych, który peregrynował w kabinie lawety.
7) Parafia Świętego Józefa Oblubieńca, ul. Generała Kazimierza Sosnowskiego 34, w Warszawie-Ursusie. Kapłan z tego Kościoła, ksiądz Krzysztof Kucharski, poświęcił obraz patrona swojej parafii oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz Krzysztof odmówił także piękną modlitwę w intencji owoców Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii. Święty Józefie opiekuj się nami! Zawierzamy Tobie Warszawę i Całą Polskę.
8) Z oddali Parafia Świętej Rodziny w Warszawie. Na rodzinę planowany jest następny atak po koronawirusie. Obrazy Świętej Rodziny jadą z nami na lawecie.
9) Mijamy Cmentarz we Włochach. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!
10) Prawosławna cerkiew św. Jana Klimaka – mnicha. Tu w 1944 r. znajdował się sierociniec prawosławny. Niemcy i ich poplecznicy, aby oszczędzać kule, dokonali w tym miejscu najbardziej barbarzyńskiej zbrodni II Wojny Światowej, zabijając dzieci sieroty, roztrzaskując im żywcem czaszki kolbami karabinów. Dwie dziewczynki z sierocińca przeżyły ukrywając się przez 3 dni w grobie, by potem zaświadczyć o tej okrutnej zbrodni. Przed kilkoma laty poprosiliśmy księży prawosławnych, abyśmy mogli razem z nimi pomodlić się o spokój duszy tych dzieci. Księża zapewnili nas, że dusze małych męczenników są w niebie i nie powinniśmy się modlić za nich lecz do nich. Także w rozmowie o ponownym zjednoczeniu się Kościołów: prawosławnego i katolickiego, bardzo mądry kapłan prawosławny stwierdził „gdyby to zależało od nas, zwykłych ludzi już dawno oba Kościoły by się zjednoczyły”. Dzieci męczennicy z sierocińca prawosławnego na Woli – módlcie się za nami!

Fot.12. Grób pomordowanych bestialsko w sierpniu 1944 roku dzieci z sierocińca prawosławnego.
11) Nieco w oddali wieże kościoła św. Wojciecha – Głównego Patrona Polski. Cała Wola w tym regionie jest przesiąknięta krwią Polaków pomordowanych w dniach 3-10 sierpnia 1944 r. W tych siedmiu dniach zostało zamordowanych około 160 000 ludzi, a ich zwłoki złożone jedne na drugich sięgały wysokości 2 piętra. Zwłoki były kremowane w piecu do wytopu stali Fabryki Ursus i rozsypywane w okolicach ulicy Grzybowskiej. Jednym z ocalałych był 11 letni Wiesław Kępiński, który cudem przeżył Rzeź Woli. Miał być 61 osobą rozstrzelaną podczas egzekucji 5 sierpnia 1944 r. na ul. Wolskiej. Po wojnie wychowywany był przez rodzinę Iwaszkiewiczów. Święty Wojciechu, Patronie nasz – módl się za nami i naszą Ojczyzną – Polską.
12) Niemiecki Obóz Koncentracyjny KL Warschau, który mieścił się w tunelu koło Dworca Zachodniego – miejsce męczeństwa Polaków. Wszyscy powinni wiedzieć, że istniał w Warszawie niemiecki obóz zagłady dla Polaków KL Warschau. Na temat tego obozu nadal istnieje dziwna zmowa milczenia. Łącznie w tym niemieckim obozie zginęło około 200 000 tysięcy Polaków, ale ginęli także po wojnie. Lata pracy nad przywróceniem pamięci o ofiarach obozu poświęciła pani sędzia Maria Trzcińska, która zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Część mozolnie zdobywanej dokumentacji zaginęła po jej śmierci. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci! Cześć Ich pamięci!
13) Parafia św. Stanisława Biskupa – Głównego Patrona Polski, ul. Józefa Bema 73/75, 01-244 Warszawa. Na zewnętrznym murze tego kościoła znajduje się tablica upamiętniająca ofiary Rzezi Woli z sierpnia 1944 r. Święty Stanisławie, Patronie nasz – módl się za nami i naszą Ojczyzną – Polską.
14) Symboliczny Pomnik Ofiar KL Warschau przy starej gazowni warszawskiej, gdzie ludzie do tej pory znoszą głazy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!
15) Parafia św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, Polecamy opiece Jezusa Chrystusa Króla, Matki Najświętszej i Świętego Józefa oraz Świętych, wszystkie dzieła Ojców Redemptorystów: Radio Maryja, Telewizję Trwam i Nasz Dziennik. Święty Klemensie Hofbauerze – módl się za nami! Święty Gerardzie Majello – módl się za nami!
16) Siedziba Episkopatu Polski – modlimy się o dary Ducha Świętego dla polskich pasterzy.
17) Sanktuarium św. Siostry Faustyny, ul. Żytnia 1, 01-014 Warszawa. Tu przebywała Siostra Faustyna i pracowała w kuchni. Wieziemy Jej relikwie. Siostro Faustyno – módl się za nami!
18) Kościół św. Augustyna. Tutaj 7 października 1959 r. na wieży kościelnej objawiła się Matka Boża Łaskawa. Jej wizerunek utrwalił się na blasze wieży. Cud ten nazywany jest Cudem na Nowolipkach. Komuniści kazali zamalować wizerunek Matki Bożej farbą. 8 listopada 2013 r. w piątek doszło do satanistycznej profanacji Kościoła. Pod nieobecność proboszcza, który wyjechał 6 listopada z pielgrzymką do Ziemi Świętej, sataniści urządzili pokaz mody, gdzie roznegliżowane panienki paradowały w rytm satanistycznej muzyki przed tabernakulum. Organizator tego pokazu był i jest jawnym satanistą i homoseksualistą. Pokaz zaczął się o 21.30. Miał być trzymany w tajemnicy, ale niektórzy celebryci porobili zdjęcia i filmiki, które wyciekły do Internetu i gazet. Modlimy się, aby profanacja i zbezczeszczenie nie powtórzyły się już nigdy w żadnym kościele! Święty Augustynie – módl się za nami! Święta Heleno, módl się za nami!
19) Muzeum na Pawiaku – miejsce męczeństwa Polaków. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie! Cześć ich pamięci!
20) Po lewej stronie w oddali mijamy Cmentarz Powązkowski i kościół św. Karola Boromeusza. Święty Karolu Boromeuszu – módl się za nami! Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! Niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Amen!
21) Rondo Zgrupowania AK „Radosław” (dawne Rondo ONZ). Tu na najwyższym maszcie w Warszawie powiewa polska flaga. Jeszcze Polska nie zginęła! Póki mamy Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana oraz Królową Polski naszą Matkę i Strażniczkę oraz Świętego Józefa opiekuna Kościoła.
22) Parafia św. Jana Kantego, ul. Krasińskiego 31, 01-784 Warszawa – patrona profesorów. Święty Janie Kanty – módl się za nami!
Fot. 13. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik
23) Parafia św. Stanisława Kostki, ul. Kardynała Hozjuza 2, 05-077 Warszawa, patrona młodzieży i grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – męczennika. Księże Jerzy jesteś naszym głównym patronem, gdyż przez swoją krew i mękę raczyłeś odkupić grzechy naszej Ojczyzny podobnie jak drugi nasz patron Andrzej Bobola. Laweta podjeżdża pod same schody Kościoła, aby pokazać księdzu Jerzemu obrazy. Składamy meldunek: oto jesteśmy! Dziękujemy Ci za pomoc w przeprowadzeniu Akcji. Dziękujemy za wstawiennictwo w doprowadzeniu do Aktu Łagiewnickiego. Błogosławiony księże Jerzy – dziękujemy! Modlimy się o rychłą Twoją kanonizację. Modlimy się przy Twoim grobie i prosimy o owoce naszej Akcji, której jesteś głównym patronem. Twoje relikwie jeżdżą z nami po całej Warszawie. Tutaj przy Twoim grobie podczas obchodów 31-rocznicy Męczeńskiej Śmierci w dniu 19 października 2015 r., Anna Lichocka i ja pełniliśmy wielogodzinną wartę honorową z relikwiarzami, które znów przyjechały do Ciebie. Wówczas panował w kościele i przed kościołem taki tłok, że ludzie stali ramię w ramię. Upłynęło niespełna 5 lat i w największe święto katolickie Zmartwychwstania Pańskiego nie ma tu prawie nikogo, a wejściowe drzwi frontowe do kościoła są zamknięte dla wiernych. Przychodzą na myśl wspomnienia i umiłowany ksiądz Stanisław Małkowski – Twój i nasz przyjaciel, który miał być zgładzony jako pierwszy, ale Bóg go zachował dla nas.

Fot.16. Chrystus Król przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki
24) Cytadela Warszawska, ul. Gwardii, 01-538 Warszawa – miejsce straceń polskich bohaterów, w tym dowódcy Powstania Styczniowego z 1863 r. Romualda Traugutta. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! Cześć i chwała Bohaterom!
25) Jedziemy Wisłostradą – po prawej stronie widzimy wieże kościołów Nowego i Starego Miasta w tym Katedry Warszawskiej, gdzie znajdują się relikwie integralne św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego – Arcybiskupa Warszawskiego i spoczywają doczesne szczątki sług Bożych i prymasów kard. Stefana Wyszyńskiego i prymasa kard. Augusta Hlonda. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego ma nastąpić 6 czerwca 2020 r. Aby mogli przybyć na nią tłumnie wierni, intencja naszej Akcji powinna zostać wysłuchana i stać się cud. Kardynał Stefan Wyszyński był ewangeliczną skałą daną naszemu Narodowi od Boga, na którą runęły fale czerwonej zarazy, a ten nawet się nie zachwiał. Obok widać wieżę Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie przechowywany jest oryginał Obrazu Matki Bożej Łaskawej, którego kopię wieziemy na lawecie.

Fot.17. Oryginał obrazu Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Przed tym obrazem odbyły się dwie części Nowenny Pierwszych Piątków w intencji Intronizacji.

 

Fot.21. Laweta przed Sanktuarium św. Andrzeja Boboli
31) Mijamy Ambasadę Rosji. Modlimy się o wypełnienie objawień fatimskich. Na terenie należącym dzisiaj do Ambasady Rosji, przed wojną, przy ulicy Belgijskiej mój pradziadek uprawiał ogród; teraz ja sadzę kwiaty Matce Bożej na Siekierkach, do których zmierzamy.
32) Przejeżdżamy ulicą Bartycką u podnóża kopca Powstania Warszawskiego mającego nazwy: „Pomnik Zburzonej Warszawy”, „Grób Warszawy” czy „Kopiec Wolności”. Tutaj zwieziono gruzy Warszawy z fragmentami ludzkich ciał Powstańców i mieszkańców. Część ich pamięci! Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! Niech odpoczywają w pokoju! Amen!
33) Mijamy kościół św. Stefana – Króla Węgier, ul.Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa, oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek (które ukończyła moja córka Karolina). Nazaretanka siostra Wenancja uczestniczyła we wszystkich częściach Nowenny pierwszych piątków i wymodliła Akt w Łagiewnikach. Święty Stefanie – módl się za nami!
34) Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, Gwintowa 3, 00-704 Warszawa. Tu rosła wiśnia na której od 3 maja 1943 do 1949 r. objawiali się Władzi Fronczak (z męża Papis) Matka Boża i Jezus Chrystus. Wciąż pracuje komisja badająca objawienia. Komisja zdążyła jeszcze za życia przesłuchać panią Władysławę Papis. Miałem zaszczyt odwozić Ją po przesłuchaniu do domu. Pani Władzia zmarła 16 kwietnia w roku 2016. Także w dniu 16 kwietnia w roku 1879 r. odeszła do domu Ojca Święta Maria Bernadetta Soubirous. Poza dniem śmierci mistyczek jest wiele innych cech wspólnych objawień z Siekierek i Lourdes. Wizerunek św. Bernardetty znajduje się na froncie lawety wraz z innymi Świętymi. Tutaj w Kaplicy Objawień odbyły się 3 pierwsze Nowenny pierwszych piątków przed Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Tutaj w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. zostało odprawione trzydniowe nabożeństwo „O Dary Ducha Świętego dla Episkopatu przy zatwierdzaniu treści Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (w tych właśnie dniach w Gnieźnie i Poznaniu trwało 372 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które zatwierdziło przygotowaną w naszym Zespole d/s Ruchów Intronizacyjnych treść Aktu bez uwag) . Kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii ks. Tadeusz Suślik (który dzień wcześniej poświęcił nam Obraz Matki Bożej Łaskawej namalowany specjalnie na Akcję) udziela nam błogosławieństwa relikwiarzem 34 Relikwii Świętych. Wyjeżdżając z Siekierek biją dzwony. Ojcowie Pijarzy uznali, że peregrynowały do nich Obrazy i Relikwie Święte. W 1944 r. Matka Boża mówiła „Niedługo zadzwonią dzwony i wszyscy uwierzą, że Ja tu byłam”.

Fot.22. Laweta przed Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.
35) Mijamy Cmentarz Czerniakowski, gdzie 22 kwietnia 216 roku spoczęła Pani Władzia – mistyczka, świadek objawień Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Modlimy się o cud za jej wstawiennictwem i rychłe zakończenie procesu uznania przez Kościół Objawień na Siekierkach.
36) Mijamy kościół św. Antoniego z Padwy, ul. Czerniakowska 2/4, 00-710 Warszawa. Jego relikwie jadą z nami. Św. Antoni Padewski – módl się za nami!
37) Mijamy klasztor Ojców Bernardynów i parafię św. Bonifacego. Tutaj znajdują się relikwie integralne św. Bonifacego z Tarsu – męczennika, jednego z tzw. trzech zimnych ogrodników (jestem z wykształcenia ogrodnikiem). Święty Bernardzie patronie kierowcy lawety – módl się za nami! Święty Bonifacy przymnóż Warszawie i Polsce nawróconych i wspomóż owoce naszej Akcji.
38) W oddali widać Kościół św. Jana z Dukli. Jego relikwie jadą z nami. Święty Janie z Dukli Patronie Polski – módl się za naszą Ojczyzną!
39) Mijamy Pałac w Wilanowie, siedzibę Króla Jana III Sobieskiego i jego żony Królowej Marysieńki. W głębi znajduje kościół św. Anny w Wilanowie. Królu Janie III Sobieski zwołaj raz jeszcze swoich husarzy i przeprowadźcie szarżę na wszystkie dzieła szatańskie w naszej Ojczyźnie. Święta Anno – módl się za nami! Święty Joachimie – módl się za nami!
40) Mijamy Świątynie Opatrzności Bożej, ul.Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa. W 1791 r. wmurowano kamień węgielny pod jej budowę, ale Polska wkrótce utraciła byt państwowy i dopiero teraz ukończono budowę. W podziemiach znajdują się groby wybitnych Polaków, w tym ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i poprzedniego kustosza Sanktuarium na Siekierkach księdza Józefa Jońca – twórcy parafiady. Zarówno Ryszard Kaczorowski jak i ksiądz Józef Joniec zginęli w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. Koło ich grobów znajdują się relikwie patronów naszej Akcji i wielu innych Świętych. 7 czerwca 2015 r. przed Świątynią zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To tutaj prezydent elekt Andrzej Duda podniósł konsekrowaną Hostię, którą wiatr wywiał z puszki z komunikantami Metropolicie Warszawskiemu i przeturlał (Hostia dotykała ziemi tylko krawędzią) pod relikwiarz 34 Relikwii Świętych w którym jest żywa Krew Zbawiciela. Relikwiarz stał na stole razem z innymi relikwiarzami. Była to znak, że Andrzej Duda został namaszczony przez Boga, aby już jako urzędujący Prezydent Polski odmówił wraz z Narodem w dniu 19 października 2016 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Jubileuszowy Akt Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pan Prezydent oddelegował do Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych swojego kapelana ks. Zbigniewa Krasa, aby na bieżąco informował go o postępach prac nad Aktem. Miałem zaszczyt wozić go swoim samochodem na obrady.

Fot.23. Widać stół z relikwiarzami oraz linie krawędzi stołu (linia niebieska) i linia relikwiarza 34 Relikwii Świętych (linia zielona); biały punkt na tej linii w czerwonym okręgu jest miejscem podniesienia Hostii przez Andrzeja Dudę. Byliśmy z żoną Marianną, Anną Nowocin i Sławkiem Zielińskim naocznymi świadkami tego wydarzenia – stoimy od lewej w trzecim rzędzie (za generałami).

Fot.24. Moment podniesienia Hostii (czerwone okrąg), niebieska linia (linia krawędzi stołu z relikwiarzami), linia relikwiarza 34 relikwii świętych (zielona linia). Linie biegną po fugach płytek co drugi rząd.
41) W oddali widać kościół Ojców Barnabitów pod wezwaniem św. Antoniego Marii Zaccariego, ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa. Święty Antoni Zacarii – módl się za nami!
42) Wjeżdżamy na trasę Siekierkowską. Mijamy znowu po lewej Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży i nowoczesną Szkołę Podstawową Ojców Pijarów. To założyciel zakonu pijarów św. Józef Kalasancjusz wymodlił pierwszą publiczną szkołę podstawową i 8-letni cykl nauczania do której uczęszczaliśmy. Chciano zmienić ten wielowiekowy system 8-letni na inny, który się nie sprawdził więc wrócono do systemu Józefa Kalasancjusza.
43) Parafia pw. św. Ojca Pio, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 1, 03-984 Warszawa. Relikwie Ojca Pio z Petrelciny jadą z nami. Ty obiecałeś, że po swojej śmierci będziesz mógł zdziałać dużo więcej jak za życia! Święty Ojcze Pio – módl się za nami! Święty Ojcze Pio – opiekuj się nami! Święty Ojcze Pio spraw by lud Warszawy masowo się nawracał i odwrócił karę za swoje grzechy.
44) Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Ateńska 12, 03-978 Warszawa. Tu znajdują się relikwie św. Charbela, którego wizerunek znajduje się na froncie lawety. Święty Charbelu – módl się za nami!
45) Parafia św. Apostołów Jana i Pawła, ul. Kapelanów Armii Krajowej 2, 04-046 Warszawa. Ich relikwie jadą z nami. Święty Janie Apostole – patronie czasów ostatecznych – módl się za nami! Święty Pawle – Apostole Narodów i patronie nawróconych – módl się o liczne nawrócenia! Apostołowie Janie i Pawle opiekujcie się nami!
46) Parafia św. Patryka, ul. Tadeusza Rechniewskiego 14, 03-980 Warszawa. Ten Święty szczególnie nam pomógł w zorganizowaniu Akcji, ale zarówno kościół pod Jego wezwaniem jak i my nie mamy Jego relikwii. Święty Patryku nadal módl się i opiekuj się nami!

Fot. 18. 1 kwietnia 2016 roku (rocznica Ślubów Lwowskich i dzień śmierci wielkiego szermierza Intronizacji w Polsce posła Artura Górskiego) – przyjaciel bł. Jerzego Popiełuszki ks. Stanisław Małkowski odprawia Mszę Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej podczas Nowenny Pierwszych Piątków w Intencji Intronizacji Jezusa Chrystusa.
26) Po prawej stronie widać trasę WZ i kościół św. Anny. Brzemienna Matko Boża Łaskawa i Święty Gerardzie Majello – uczyńcie cud, aby aborcja w naszym kraju została całkowicie zakazana! Święta Anno – módl się za nami!
27) Mijamy kościół św. Trójcy, Solec 61, 00-424 Warszawa i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na Solcu. Wszechmogący Boże w Trójcy Świętej Jedyny – zlituj się nad nami!
28) Pomnik Chwała Saperom. Tutaj ginęli żołnierze z desantu 3 Dywizji 1 Armii Wojska Polskiego, śpieszących na pomoc walczącym Powstańcom Warszawskim. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! Cześć ich pamięci!
29) Kościół Najświętszego Zbawiciela, plac Zbawiciela 1, 00-639 Warszawa, na którym do niedawna stał pomnik LGTB – kolorowa tęcza, symbol zwycięstwa szatańskiej demagogii nad Prawdą Ewangelii. Kościół Najświętszego Zbawiciela, broniliśmy przed profanacją podczas Parady Równości 13 czerwca 2015 r. Laweta objeżdża Plac Zbawiciela trzy razy. Tutaj odbyły się 3 ostatnie Nowenny pierwszych piątków przed Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Po ostatniej Nowennie w dniu 18 listopada 2016 r. około godziny 22, uczestnicy wsiedli do autobusu i pojechali prosto do Łagiewnik na wymodlony Akt w dniu 19 listopada 2016 r. Proboszcz ks. Tadeusz Sowa udostępnił wówczas relikwiarz bł. Jerzego Popiełuszki (wewnątrz w Bazylice Bożego Miłosierdzia, 19 listopada 2016 r. były obecne podczas Aktu tylko 3 relikwiarze: 34. Relikwii Świętych, św. Jose Sancheza del Rio i bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wszystkie przyjechały z Warszawy). Dwa z tych relikwiarzy uczestniczą w Akcji: O nawrócenie i ustanie epidemii, a relikwie ks. Jerzego też są, ale w innym relikwiarzu.

Fot.19. Relikwie Andrzeja Boboli po przybyciu z Rzymu do Polski w 1938 roku.
30) Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli – męczennika, patrona głównego naszej Akcji. Tak jak u ks. Jerzego Popiełuszki, na parkingu wewnętrznym, ani jednego samochodu (normalnie zaparkowanie tu graniczyło z cudem). Małymi grupami wchodzimy do prawie pustego Sanktuarium i ustawiamy wszystkie relikwiarze na szklanym wieku nad trumną z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Składamy meldunek: oto Jesteśmy! Dziękujemy Ci za pomoc w przeprowadzeniu Akcji. Modlimy się przed relikwiami. Wspominamy Twoją heroiczną postawę niesienia pomocy potrzebujących podczas epidemii w latach 1625-1629, które nawiedziły Wilno. Wspominamy jak w 1920 r. w ostatnim dniu nowenny do Ciebie i bł. Władysława z Gielniowa (patrona Warszawy), nastąpił przełom w bitwie i miał miejsce Cud nad Wisłą. Na Placu Zamkowym w Warszawie modliło się wtedy 100 tysięcy warszawiaków. Wspominamy podróż Twojego umęczonego ciała z bolszewickiego muzeum przez Rzym do Ojczyzny; drogę w Powstaniu Warszawskim przez barykady i ukrycie w pomieszczeniu razem z Obrazem Matki Bożej Łaskawej w piwnicy Klasztoru Dominikańskiego na ulicy Freta, który został zniszczony, a piwnica ocalała. Dziękujemy Ci za Śluby Lwowskie – dzięki którym Polska ma po dziś dzień swoją Królową. Dziękujemy za wstawiennictwo w doprowadzeniu do Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, dzięki któremu Polska ma teraz swojego Króla i Pana. Tu w tym Sanktuarium, przy Twoich relikwiach, każdego 16-go dnia miesiąca celebrowana była Msza Święta o doprowadzenie do Intronizacji w Polsce. Święty Andrzeju – dziękujemy! Błogosław nam i całej naszej Ojczyźnie, której Jesteś patronem! Ufamy, że wkrótce staniesz się głównym patronem Polski.

Fot.20. Pani Anna Michalska modli się przed relikwiami św. Andrzeja Boboli. Na szklanym wieku sarkofagu stoją wszystkie relikwiarze uczestniczące w Akcji: „O nawrócenie i ustanie epidemii”

Fot. 14. październik 2015 r. – wielogodzinna warta honorowa przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w intencji Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce.

Fot. 15. Krótka warta honorowa przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki w dniu 12 kwietnia 2020 r.
Jeden z uczestników miernikiem PEM mierzy natężenie pola elektromagnetycznego w tym miejscu. Na mierniku zabrakło skali. Jest wielkie niebezpieczeństwo dla osób mieszkających w tej okolicy w tym księży z Parafii św. Stanisława Kostki. Nadajniki 5G to także zaraza, która przychodzi właśnie do Polski razem z koronawirusem. Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami i całą Polską młodzieżą! Błogosławiony księże Jerzy – módl się za nami i Naszą Ojczyzną – Polską, błogosław nam na dalszą część Akcji.

Fot.21. Laweta przed Sanktuarium św. Andrzeja Boboli
31) Mijamy Ambasadę Rosji. Modlimy się o wypełnienie objawień fatimskich. Na terenie należącym dzisiaj do Ambasady Rosji, przed wojną, przy ulicy Belgijskiej mój pradziadek uprawiał ogród; teraz ja sadzę kwiaty Matce Bożej na Siekierkach, do których zmierzamy.
32) Przejeżdżamy ulicą Bartycką u podnóża kopca Powstania Warszawskiego mającego nazwy: „Pomnik Zburzonej Warszawy”, „Grób Warszawy” czy „Kopiec Wolności”. Tutaj zwieziono gruzy Warszawy z fragmentami ludzkich ciał Powstańców i mieszkańców. Część ich pamięci! Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! Niech odpoczywają w pokoju! Amen!
33) Mijamy kościół św. Stefana – Króla Węgier, ul.Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa, oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek (które ukończyła moja córka Karolina). Nazaretanka siostra Wenancja uczestniczyła we wszystkich częściach Nowenny pierwszych piątków i wymodliła Akt w Łagiewnikach. Święty Stefanie – módl się za nami!
34) Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, Gwintowa 3, 00-704 Warszawa. Tu rosła wiśnia na której od 3 maja 1943 do 1949 r. objawiali się Władzi Fronczak (z męża Papis) Matka Boża i Jezus Chrystus. Wciąż pracuje komisja badająca objawienia. Komisja zdążyła jeszcze za życia przesłuchać panią Władysławę Papis. Miałem zaszczyt odwozić Ją po przesłuchaniu do domu. Pani Władzia zmarła 16 kwietnia w roku 2016. Także w dniu 16 kwietnia w roku 1879 r. odeszła do domu Ojca Święta Maria Bernadetta Soubirous. Poza dniem śmierci mistyczek jest wiele innych cech wspólnych objawień z Siekierek i Lourdes. Wizerunek św. Bernardetty znajduje się na froncie lawety wraz z innymi Świętymi. Tutaj w Kaplicy Objawień odbyły się 3 pierwsze Nowenny pierwszych piątków przed Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Tutaj w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. zostało odprawione trzydniowe nabożeństwo „O Dary Ducha Świętego dla Episkopatu przy zatwierdzaniu treści Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (w tych właśnie dniach w Gnieźnie i Poznaniu trwało 372 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które zatwierdziło przygotowaną w naszym Zespole d/s Ruchów Intronizacyjnych treść Aktu bez uwag) . Kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii ks. Tadeusz Suślik (który dzień wcześniej poświęcił nam Obraz Matki Bożej Łaskawej namalowany specjalnie na Akcję) udziela nam błogosławieństwa relikwiarzem 34 Relikwii Świętych. Wyjeżdżając z Siekierek biją dzwony. Ojcowie Pijarzy uznali, że peregrynowały do nich Obrazy i Relikwie Święte. W 1944 r. Matka Boża mówiła „Niedługo zadzwonią dzwony i wszyscy uwierzą, że Ja tu byłam”.

Fot.22. Laweta przed Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.
35) Mijamy Cmentarz Czerniakowski, gdzie 22 kwietnia 216 roku spoczęła Pani Władzia – mistyczka, świadek objawień Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Modlimy się o cud za jej wstawiennictwem i rychłe zakończenie procesu uznania przez Kościół Objawień na Siekierkach.
36) Mijamy kościół św. Antoniego z Padwy, ul. Czerniakowska 2/4, 00-710 Warszawa. Jego relikwie jadą z nami. Św. Antoni Padewski – módl się za nami!
37) Mijamy klasztor Ojców Bernardynów i parafię św. Bonifacego. Tutaj znajdują się relikwie integralne św. Bonifacego z Tarsu – męczennika, jednego z tzw. trzech zimnych ogrodników (jestem z wykształcenia ogrodnikiem). Święty Bernardzie patronie kierowcy lawety – módl się za nami! Święty Bonifacy przymnóż Warszawie i Polsce nawróconych i wspomóż owoce naszej Akcji.
38) W oddali widać Kościół św. Jana z Dukli. Jego relikwie jadą z nami. Święty Janie z Dukli Patronie Polski – módl się za naszą Ojczyzną!
39) Mijamy Pałac w Wilanowie, siedzibę Króla Jana III Sobieskiego i jego żony Królowej Marysieńki. W głębi znajduje kościół św. Anny w Wilanowie. Królu Janie III Sobieski zwołaj raz jeszcze swoich husarzy i przeprowadźcie szarżę na wszystkie dzieła szatańskie w naszej Ojczyźnie. Święta Anno – módl się za nami! Święty Joachimie – módl się za nami!
40) Mijamy Świątynie Opatrzności Bożej, ul.Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa. W 1791 r. wmurowano kamień węgielny pod jej budowę, ale Polska wkrótce utraciła byt państwowy i dopiero teraz ukończono budowę. W podziemiach znajdują się groby wybitnych Polaków, w tym ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i poprzedniego kustosza Sanktuarium na Siekierkach księdza Józefa Jońca – twórcy parafiady. Zarówno Ryszard Kaczorowski jak i ksiądz Józef Joniec zginęli w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. Koło ich grobów znajdują się relikwie patronów naszej Akcji i wielu innych Świętych. 7 czerwca 2015 r. przed Świątynią zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To tutaj prezydent elekt Andrzej Duda podniósł konsekrowaną Hostię, którą wiatr wywiał z puszki z komunikantami Metropolicie Warszawskiemu i przeturlał (Hostia dotykała ziemi tylko krawędzią) pod relikwiarz 34 Relikwii Świętych w którym jest żywa Krew Zbawiciela. Relikwiarz stał na stole razem z innymi relikwiarzami. Była to znak, że Andrzej Duda został namaszczony przez Boga, aby już jako urzędujący Prezydent Polski odmówił wraz z Narodem w dniu 19 października 2016 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Jubileuszowy Akt Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pan Prezydent oddelegował do Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych swojego kapelana ks. Zbigniewa Krasa, aby na bieżąco informował go o postępach prac nad Aktem. Miałem zaszczyt wozić go swoim samochodem na obrady.

Fot.23. Widać stół z relikwiarzami oraz linie krawędzi stołu (linia niebieska) i linia relikwiarza 34 Relikwii Świętych (linia zielona); biały punkt na tej linii w czerwonym okręgu jest miejscem podniesienia Hostii przez Andrzeja Dudę. Byliśmy z żoną Marianną, Anną Nowocin i Sławkiem Zielińskim naocznymi świadkami tego wydarzenia – stoimy od lewej w trzecim rzędzie (za generałami).

Fot.24. Moment podniesienia Hostii (czerwone okrąg), niebieska linia (linia krawędzi stołu z relikwiarzami), linia relikwiarza 34 relikwii świętych (zielona linia). Linie biegną po fugach płytek co drugi rząd.
41) W oddali widać kościół Ojców Barnabitów pod wezwaniem św. Antoniego Marii Zaccariego, ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa. Święty Antoni Zacarii – módl się za nami!
42) Wjeżdżamy na trasę Siekierkowską. Mijamy znowu po lewej Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży i nowoczesną Szkołę Podstawową Ojców Pijarów. To założyciel zakonu pijarów św. Józef Kalasancjusz wymodlił pierwszą publiczną szkołę podstawową i 8-letni cykl nauczania do której uczęszczaliśmy. Chciano zmienić ten wielowiekowy system 8-letni na inny, który się nie sprawdził więc wrócono do systemu Józefa Kalasancjusza.
43) Parafia pw. św. Ojca Pio, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 1, 03-984 Warszawa. Relikwie Ojca Pio z Petrelciny jadą z nami. Ty obiecałeś, że po swojej śmierci będziesz mógł zdziałać dużo więcej jak za życia! Święty Ojcze Pio – módl się za nami! Święty Ojcze Pio – opiekuj się nami! Święty Ojcze Pio spraw by lud Warszawy masowo się nawracał i odwrócił karę za swoje grzechy.
44) Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Ateńska 12, 03-978 Warszawa. Tu znajdują się relikwie św. Charbela, którego wizerunek znajduje się na froncie lawety. Święty Charbelu – módl się za nami!
45) Parafia św. Apostołów Jana i Pawła, ul. Kapelanów Armii Krajowej 2, 04-046 Warszawa. Ich relikwie jadą z nami. Święty Janie Apostole – patronie czasów ostatecznych – módl się za nami! Święty Pawle – Apostole Narodów i patronie nawróconych – módl się o liczne nawrócenia! Apostołowie Janie i Pawle opiekujcie się nami!
46) Parafia św. Patryka, ul. Tadeusza Rechniewskiego 14, 03-980 Warszawa. Ten Święty szczególnie nam pomógł w zorganizowaniu Akcji, ale zarówno kościół pod Jego wezwaniem jak i my nie mamy Jego relikwii. Święty Patryku nadal módl się i opiekuj się nami!

 

Fot.25. Leszek Dyga współorganizator i kierownik Akcji po stronie praskiej Warszawy przed swoją parafią.
47) Parafia św. Karola Boromeusza, ul. Kadetów 33, 03-987 Warszawa. Św. Karolu Boromeuszu – módl się za nami!
48) Parafia św. Benedykta, ul. Lucerny 95, 04-687 Warszawa. Wieziemy Jego relikwię. Święty Benedykcie Patronie Europy módl się za nami! Święty Maurze, uczniu Świętego Benedykta, módl się za nami!
49) Parafia p.w. Najczystszego Serca Maryi, ul. Józefa Chłopickiego 2, 04-314 Warszawa (plac Szembeka). Święta Maryjo uczyń serca nasze na wzór Serca Twego!
50) Parafia Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników, Aleja Stanów Zjednoczonych 55, 04-024 Warszawa. Matko Boża przytul do Swego Serca wszystkich Polskich Męczenników i wspólnie wyjednajcie nam wybawienie!.
51) Parafia p.w. Bożego Ciała na Kamionku, ul. Grochowska 365, 03-822 Warszawa. Tutaj spoczywają ofiary Rzezi Pragi, w tym dowódca obrony Pragi generał Jakub Jasiński. Wszystkim poległy obrońcom Pragi i pomordowanym mieszkańcom – wieczny odpoczynek racz dać Panie! Cześć i chwała bohaterem!
52) Parafia św. Wincentego Pallotiego (pallotyni), ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa. Tutaj mieścił się obraz Chrystusa Króla autorstwa Adama Styki, który spłonął 14 stycznia 2007r. kiedy zapaliła się dekoracja bożonarodzeniowa w kościele. Ogień błyskawicznie przeniósł się na obraz. Pomimo natychmiastowej interwencji zgromadzonych ludzi obraz spłonął całkowicie. Pozostały jedynie nadpalone ramy. Wierną kopię wykonał Krzysztof Antoni Kudelski. Nowy obraz został poświęcony 25 listopada 2007 r. w Uroczystość Chrystusa Króla. Poświęcenia dokonał ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk. To tutaj gościnnie odbywają się od lat spotkania Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski, które organizowało kilka Marszy dla Jezusa Chrystusa Króla Polski. Św. Wincenty Palloti – módl się za nami!
53) Bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa. Święty Michale Archaniele i Święty Florianie – módlcie się za nami!
54) Parafia p.w. Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ratuszowa 5A, 03-461 Warszawa. Po zatwierdzeniu przypadającego na 3. maja liturgicznego święta NMP Królowej Polski, 12 października 1923 r. dołączono do Litanii tytuł Królowo Polskiej Korony, który po drugiej wojnie światowej zmieniono na: Królowo Polski. Polska wersja Litanii ma więc dziś 52 wezwania – o jedno więcej niż łacińska. Królowo Polski módl się za nami!
55) Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa. Wizerunek Świętej Bernardetty, której Matka Boża objawiła się w Lourdes jest na froncie lawety.
56) Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa. Najświętsze Serce Jezusa – uczyń serca nasze na wzór Serca Twego!
57) Dom Inspektorialny Salezjanów Księdza Bosco, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa. Tutaj przed Domem Inspektorialnym, salezjanin – ksiądz Artur Subik, gratuluje nam odwagi, zapytuje o reakcje ludzi i udziela błogosławieństwa Relikwiarzem 34 relikwii Świętych. Patron i założyciel salezjanów św. Jan Bosco – patron od zarazy, jest też patronem naszej Akcji z urzędu. Jego relikwie jeżdżą z nami. Święty Janie Bosco – módl się za nami! Oręduj w niebie o owoce naszej Akcji.

Fot.26. Salezjanin ks. Artur Subik udziela błogosławieństwa uczestnikom Akcji „O nawrócenie i ustanie epidemii”
58) Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa. Nasza Akcja odbywa się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Jezu Chryste nasz Królu i Panie – odnów wszystko w naszej Ojczyźnie i uczyń nieskalanym!
59) Parafia p.w. św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa. Święty Marku – módl się za nami!
60) Parafia p.w. Chrystusa Króla, ul. Tykocińska 27/35, 03-546 Warszawa. Obraz Chrystusa Króla jedzie z nami jak i relikwia Jego męki i Przenajświętszej Krwi wylanej za nas na odkupienie grzechów. Dwóch uczestników naszej Akcji znajdowało się wewnątrz Bazyliki Bożego Miłosierdzia podczas Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz dwa relikwiarze. Trzy uczestniczki znajdowały się w tym czasie na zewnątrz Bazyliki. Jezu Chryste nasz Królu i Panie – odnów wszystko w naszej Ojczyźnie i uczyń nieskalanym!
61) Mijamy Cmentarz Bródnowski. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci! Niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Amen!
62) Parafia p.w. św. Wincentego a Paulo, ul. św. Wincentego 83, 03-530 Warszawa. Święty Wincenty a Paulo – módl się za nami!
63) Parafia p.w. św. Faustyny, ul. Żuromińska 2, 03-341 Warszawa. Jej relikwie jadą z nami. Siostro Faustyno – módl się za nami!
64) Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej, ul. Piotra Wysockiego 8, 03-371 Warszawa. Matko Boża Różańcowa – przyczyń się za nami!
65) Parafia p.w. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Modlińska 4, 03-216 Warszawa. Święta Jadwigo Śląska – módl się za nami! Święta Królowo Jadwigo – módl się za nami!
66) Parafia p.w. św. Jakuba, ul.Mehoffera 4, 03-131 Warszawa. Św. Jakubie Większy Apostole – módl się za nami! Św. Jakubie Mniejszy Apostole – módl się za nami! Ich relikwie jadą z nami.
67) Parafia p.w. św. Łukasza Ewangelisty, ul. Sprawna 9, 03-147 Warszawa. Święty Łukaszu, dziękujemy za pomoc w namalowaniu obrazów w ekspresowym tempie! Święty Łukaszu – módl się za nami! Opiekuj się nami!
68) Parafia p.w. św. Franciszka, ul. Strumykowa 25, 03-138 Warszawa. Jego relikwie jadą z nami. Święty Franciszku – módl się za nami! Święta Klaro – módl się za nami!
69) Parafia p.w. Matki Bożej Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa. Matko Boża Pięknej Miłości – módl się za nami!
70) Mijamy Wojskowy Cmentarz Powązkowski. Tu spoczywają polegli Polscy powstańcy i żołnierze obu wojen światowych, ofiary ze Smoleńska i posmoleńskie. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! Niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Cześć ich pamięci! Amen!
Wracamy do kościoła Bożego Miłosierdzia w Ożarowie Mazowieckim – skąd wyruszaliśmy rano. Jezu zaufaliśmy Tobie, ufamy Tobie, będziemy ufać Tobie!
Akcja pielgrzymkowa trwała ponad 8 i pół godziny. Laweta przejechała w tym czasie 168 kilometrów okrążając całą Warszawę po obydwu stronach Wisły. Ludzie stający przed kościołami podczas Mszy Świętych spoglądali na obrazy znajdujące się na lawecie, niektórzy klękali, składali ręce do modlitwy, mężczyźni zdejmowali czapki z głów, młodzież robiła zdjęcia. Mijające nas samochody pozdrawiały klaksonami.
Modlimy się nadal o to, aby nasza Akcja: O nawrócenie i ustanie epidemii została wysłuchana w Niebie i przyniosła obfite owoce.
12 kwietnia 2020 r. w Święto Swojego Zmartwychwstania, Jezus Chrystus prawdziwie zakrólował na ulicach Ożarowa Mazowieckiego, Piastowa i Warszawy – Stolicy Polski. W Jubileuszowym Akcie Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, wzywaliśmy Go wołając: W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! – W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Wraz z Chrystusem Królem zakrólowali także: Matka Boża Królowa i Strażniczka Polski oraz Święty Józef – Opiekun Jezusa, Kościoła Świętego i nas samych.
5. UCZESTNICY PEREGRYNACJI
⦁ Bernard Kmiotek – Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, kierowca lawety;
⦁ Sławek Zieliński – Parafia św. Łucji, Warszawa Rembertów, operator kamery, Warszawska Intronizacyjna Grupa Modlitewna oraz Stowarzyszenie Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski;
⦁ Anna Nowocin – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie, Warszawska Intronizacyjna Grupa Modlitewna;
⦁ Anna Michalska – Parafia Świętego Stefana w Warszawie, Warszawska Intronizacyjna Grupa Modlitewna;
⦁ Alicja Krosnowska – Parafia św. Tadeusza Apostoła Warszawa, Warszawska Intronizacyjna Grupa Modlitewna i Akcja Katolicka. Jeszcze o 7. rano chętnych do uczestniczenia w Akcji było tylko 9 osób. W Księdze Rodzaju 18.32 Abraham zapytuje Boga Ojca o zniszczenie grzesznej Sodomy: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu [sprawiedliwych]?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». Lotowi nie udało się znaleźć tej dziesiątki. Dzwonię do pani Alicji i informuję, że brakuję nam tego dziesiątego sprawiedliwego. Pani Alicja waha się jeszcze. Wkrótce nadjeżdżają Ania Michalska, Leszek Dyga i Kazimierz Hinz i niemalże przymuszają ją do pojechania z nami. Po Akcji pani Alicja powie, że czuje się jak Szymon Cyrenejczyk, który nie chciał nieść krzyża Pana Jezusa, ale go przymusili;
⦁ Paweł Gontarczyk – Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, konstrukcja obrazów na lawecie;
⦁ Krzysztof Rembiewski – Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, pomocnik konstrukcji obrazów;
⦁ Leszek Dyga – Parafia św. Patryka, współorganizator i kierownik Akcji po stronie Praskiej (prawobrzeżnej);
⦁ Kazimierz Hinz – Parafia św. Patryka;
⦁ Artur Jasiński – Parafia św. Michała Archanioła w Piastowie, Warszawska Intronizacyjna Grupa Modlitewna, współorganizator i kierownik Akcji w lewobrzeżnej Warszawie.