PIĄTA ROCZNICA PROKLAMACJI AKTU INTRONIZACYJNEGO
I POŚWIĘCENIE MONUMETU TEGO AKTU

Zaproszenie

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 04.09.2021r. w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, spotkanie Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, podczas którego celebrować będziemy 5-rocznicę proklamacji Aktu Intronizacyjnego. Najważniejszym punktem tego spotkania będzie Eucharystia, poświęcenie Monumentu Aktu Intronizacyjnego – zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – oraz uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu.
Podczas tych obchodów uczcimy ponadto uroczyście następujące, jakże ważne wydarzenia intronizacyjne:
⦁ 120-lecie urodzin Sł. B. Rozalii Celakówny, bardzo ściśle związanej z Intronizacją Jezusa Chrystusa Króla;
⦁ 25-lecie działalności zrzeszeń intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla w Polsce;
⦁ 15-lecie konsekracji kościoła Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu – Zawodziu;
⦁ 10-lecie poświęcenia figury Chrystusa Króla przy tym kościele.
Kościół w Ustroniu – Zawodziu został wybudowany jako wotum błagalne o wyniesienie Rozalii Celakówny do chwały ołtarzy.
Więcej informacji na te tematy można znaleźć na stronach internetowych:
⦁ dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;
www.intronizacja.pl – prowadzonej przez Fundację Serca Jezusa i Stowarzyszenie „Róża”.

Program obchodów pięciolecia proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Ustroniu – Zawodziu, 4.09.2021 r.
1300
⦁ Przywitanie uczestników spotkania – ks. proboszcz Tadeusz Serwotka
⦁ Słowo wprowadzające – J.E. bp Stanisław Jamrozek
⦁ Informacja o kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu-Zawodziu – Adam Kędzierski
⦁ Modlitwa różańcowa – część radosna z rozważaniami o Chrystusie Królu, prowadzi Wspólnota św. Klaudiusza

1400 – 1430 Przerwa
⦁ Informacja o historii 25-ciu lat działalności ruchów intronizacyjnych – prof. Andrzej Flaga
⦁ Wystawienie Najświętszego Sakramentu
⦁ Nabożeństwo do Jezusa Chrystusa Króla – „Panie, przyjdź Królestwo Twoje” (z Nowenny ku czci Chrystusa Króla)
⦁ Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzi Adam Kędzierski

1530 – 1600 Przerwa
⦁ Msza Święta
⦁ Poświęcenie monumentu wraz z odnowieniem Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – J.E. bp Stanisław Jamrozek – Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

Króluj nam, Chryste!

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

 

Przewodniczący Zarządu
Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla

Mgr inż. Adam Kędzierski

Wiceprzewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla.
Główny organizator całości wydarzenia
Bp dr Stanisław Jamrozek

Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych