REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA
W KOŚCIELE, NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

Rekolekcje Polaków
połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym
przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki,
15-24.10.2021 r.

Zaproszenie

 

W dniach 4-7.11.2021r. odbędzie się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pod hasłem: W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego.

Przed Kongresem, w dniach 15-24.10.2021r., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, odbędą się 10-dniowe Rekolekcje Polaków, połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym, pod hasłem: Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim.

Nauki rekolekcyjne będą głoszone codziennie przez 10 dni, podczas Eucharystii, przez różnych Księży Biskupów, którzy będą rozważać poszczególne wezwania Aktu Intronizacyjnego oraz praktyczną realizację tych wezwań w życiu narodowym, parafialnym, rodzinnym i indywidualnym.

Głównymi organizatorami Rekolekcji są Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Jezusa Chrystusa Króla, we współpracy z: bp. Stanisławem Jamrozkiem, delegatem KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych i ks. dr. Zbigniewem Bielasem, Rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Ramowy program Rekolekcji jest następujący:

Piątek 15 X:

1500 – Rozpoczęcie Rekolekcji, Godzina Miłosierdzia, Eucharystia, nauka rekolekcyjna 1: W naszych sercach – Króluj nam, Chryste! – bp Leszek Leszkiewicz (Tarnów);

Sobota 16 X:

1715 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 2: W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste! – bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych (Przemyśl).

Niedziela 17 X:

1715 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 3: W naszych parafiach – Króluj nam, Chryste! – bp Jan Zając (Kraków);

Poniedziałek 18 X

1715 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 4: W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam, Chryste! – bp Janusz Mastalski (Kraków);

Wtorek 19 X:

1715 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 5: W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam, Chryste! – bp Piotr Greger (Bielsko-Biała);

Środa 20 X:

1715 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 6: W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam, Chryste! – bp Damian Muskus OFM (Kraków);

Czwartek 21 X:

1715 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 7: W naszych miastach i wioskach – Króluj nam, Chryste! – bp Jan Piotrowski (Kielce);

Piątek 22 X

1715 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 8: W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam, Chryste! – bp Krzysztof Chudzio (Przemyśl);

Sobota 23 X:

1715– Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna wprowadzająca do Nabożeństwa Ekspiacyjnego, Nabożeństwo Ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem – bp Ignacy Dec (Świdnica);

Niedziela 24 X:

1200 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna końcowa, odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed Najświętszym Sakramentem, błogosławieństwo wieńczące Rekolekcje – kard. Stanisław Dziwisz (Kraków).

Podczas każdego dnia Rekolekcji odmawiane będą specjalne modlitwy za Kościół, Naród i Państwo Polskie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że tematyką wiodącą homilii, nauczania i przemówień św. Jana Pawła II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny pod hasłem: Bogu dziękujcie! Ducha nie gaście!, w dniach 1-9 czerwca 1991 r., był Dekalog. Po upadku muru berlińskiego i rozpadzie imperium komunistycznego na Wschodzie okazało się bowiem, że my Polacy jako Naród nie umiemy właściwie korzystać z wolności danej nam przez Opatrzność. Papież stał się podczas tej pielgrzymki budzicielem sumień, surowym ojcem wytykającym nam nasze narodowe grzechy i słabości oraz wskazującym nam drogę odnowy moralnej. Pielgrzymkę tę można więc uznać za nasze Rekolekcje Narodowe, którym przewodził św. Jan Paweł II.

Jakże te homilie Jana Pawła II są aktualne i ważne zwłaszcza dzisiaj!

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich uczestników Rekolekcji, osoby duchowne i świeckie, czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, o rozważanie codziennie jednej nauki Dekalogu ze św. Janem Pawłem II.

W tym celu został opracowany i wydany Biuletyn Specjalny Króluj nam, Chryste! Nr 3 Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla pt. Dekalog ze św. Janem Pawłem II – rekolekcje dla Polaków przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla. Jego wersja elektroniczna i inne informacje dotyczące Dzieła Intronizacji są dostępne na stronach internetowych:

 

dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;

krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;

www.intronizacja.pl – prowadzonej przez Stowarzyszenie „Róża”;

www.fundacjasercajezusa.pl ‒ prowadzonej przez Fundację Serca Jezusa.

 

Transmisja Rekolekcji: Telewizja Miłosierdzie i Radio Miłosierdzie

Retransmisja nazajutrz dostępna całodobowo w mediach społecznościowych. Linki są dostępne na podanych wyżej stornach internetowych.

Króluj nam, Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Przewodniczący Zarządu

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

Bp dr Stanisław Jamrozek