https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/246056,zyc-w-prawdzie.html

Ten, kto żyje prawdą i stara się realizować nakazy Boga, jest posłuszny temu, co Jezus mówił w Ewangelii – powiedział w Warszawie delegat KEP ds. ruchów intronizacyjnych ks. bp Stanisław Jamrozek. Mszą św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela zakończył się w niedzielę Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla. Odbywał się pod hasłem „W diecezjach i parafiach: »Króluj nam, Chryste!« – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”. W czasie liturgii ks. bp Jamrozek powiedział, że ubodzy w duchu to ludzie, którzy mają dystans do samego siebie oraz świata i jego propozycji. Mogą do nich należeć także ludzie bogaci, jeśli mają dystans do tego, co posiadają, dóbr materialnych, oraz prawdziwie ubodzy, którzy nie potrafią sobie sami poradzić, ale wierzą, że Pan nie zostawi ich samych i w Nim pokładają całą swoją ufność. Przyznał, że droga ubogich w duchu jest trudna, ale zmierza do osiągnięcia Bożego królestwa. Wyjaśnił, że sprawiedliwi w rozumieniu biblijnym to ludzie, którzy starają się żyć według pragnień Boga, zachowując Jego prawo. – Oddają Stwórcy to, co Mu się należy, czyli chwałę oraz swoje życie, a bliźniemu to, co jemu się należy, czyli szacunek dla godności ludzkiej osoby jako dziecka Bożego – powiedział ks. bp Jamrozek. Przyznał jednocześnie, że taka postawa spotyka się z nieprzychylnością otoczenia. – Ci ludzie doświadczają cierpień fizycznych czy duchowych, ale przeżywają je razem z cierpiącym Panem. […] Do chwały idzie się, dźwigając krzyż – stwierdził kaznodzieja. Przypomniał, że warunkiem dojścia do Królestwa Bożego jest zdecydowane opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem i podporządkowaniu Mu naszego życia – wierność Ewangelii i życiowemu powołaniu. – Jego królestwo to jest królestwo prawdy – wskazał ksiądz biskup. Ksiądz bp Jamrozek zaznaczył, że „Słowo Boże nie jest przeznaczone do prywatnego wyjaśnienia”. – Ono musi być przeżywane razem ze wspólnotą Kościoła i razem z Kościołem interpretowane, podobnie jak prywatne objawienia – wyjaśnił. Powiedział, że „ten, kto żyje prawdą i stara się realizować nakazy Boga, jest posłuszny temu, co Jezus mówił w Ewangelii”. – Słowo Boże ma stanowić światło dla naszych poczynań, wyborów – zaznaczył. Zwrócił również uwagę, że ten, kto żyje na co dzień w bliskości Boga, „broni także Jego prawa do obecności w życiu publicznym”. – Jeśli spotkałem Pana, to chcę, żeby inni także doświadczyli Jego łaskawości – dodał delegat KEP. Podkreślił, że pełnienie woli Bożej w pierwszej kolejności odnosi się do wypełniania swojego życiowego powołania. –My jako kapłani mamy starać się wiernie służyć Panu i wiernie posługiwać. Ten, kto jest mężem czy żoną, to jego pierwszym powołaniem jest staranie się o to, żeby być przy swoim współmałżonku i swoich dzieciach. To jest najpiękniejsze świadectwo, jakie dajemy – akcentował. Przypomniał, że „nie wolno nam wstydzić się Ewangelii”. Zachęcił jednocześnie, żeby naprawę świata zaczynać od samych siebie. Mszę św. poprzedził Orszak Jezusa Chrystusa Króla, który wyruszył sprzed bazyliki Świętego Krzyża. Po drodze wierni zatrzymywali się z modlitwą przy czterech stacjach. Pierwsza była przy Pałacu Staszica, druga – obok kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia, trzecia – przy Pałacu Prezydenckim, zaś czwarta – przy kościele akademickim św. Anny. Orszak miał charakter procesji liturgicznej. W czasie kongresu, który rozpoczął się w czwartek 4 listopada, przybliżono m.in. ujęcie królestwa Bożego w nauczaniu św. Jana Pawła II, bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, św. s. Faustyny Kowalskiej i Sługi Bożej Rozalii Celakówny. W skład Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, któremu przewodniczy ks. bp Stanisław Jamrozek, oprócz kilkunastu biskupów wchodzą świeccy liderzy zrzeszeń zajmujących się „szerzeniem królestwa Chrystusowego w Polsce”. 5 lutego 2019 r. ks. bp Stanisław Jamrozek powołał Radę Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, która zrzesza kilkanaście tysięcy wiernych z kilku ruchów, w tym m.in.: Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Fundacji Serca Jezusa, Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”, Stowarzyszenia „Róża” i Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski. JG, PAP

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/246056,zyc-w-prawdzie.html