Zapraszamy na drugi dzień Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla. Plan na dzisiaj: Piątek, 5 listopada 2021 r. I sesja kongresowa: Kościół święty a królestwo Boże 9.00 – 9.30 – Królestwo Boże – przestrzeń wiary i życia – Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ TCHR, UAM (Poznań). 9.30 – 10.00 – Kościół święty – królewski lud kapłański – Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC, UKSW (Ołtarzew). 10.00 – 10.30 – Przerwa. 10.30 – 11.00 – Królowanie Jezusa Chrystusa a „intronizacja” Najświętszego Serca Jezusowego – Ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI, UPJPII (Tarnów). 11.00 – 11.30 – Główne tematy encykliki „Quas primas” i ich aktualność – Ks. dr hab. Jarosław SUPERSON SAC, UPJPII (Kraków). 11.30 – 12.00 – Poddanie się władzy Chrystusa Króla – program społeczno-polityczny czy religijna utopia wynikająca z „Quas primas”? – Jan ŁOPUSZAŃSKI (Radom). 12.00 – 12.30 – Dyskusja. 12.30 – 14.30 – Przerwa obiadowa. II sesja kongresowa: Polscy prorocy królowania Chrystusa 14.30 – 15.00 – Święty Jan Paweł II o Chrystusie Królu – Dr hab. Dominika ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA, prof. UKSW, Kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa). 15.00 – 15.30 – Królestwo Boże w Polsce w nauczaniu błogosławionego Prymasa Tysiąclecia – Beata MACKIEWICZ, Wydawnictwo „Soli Deo”, Instytut Prymasowski (Warszawa-Choszczówka). 15.30 – 16.00 – Przerwa. 16.00 – 16.30 – Święta Faustyna w służbie Króla Miłosierdzia – Ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK, UPJPII (Kraków). 16.30 – 17.00 – Intronizacja Chrystusa Króla według pism Służebnicy Bożej Rozalii Celak – Barbara PASTERNAK, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Serca Jezusa (Szczyglice). 17.00 – 17.30 – Dyskusja. 18.00 – 19.00 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża – przewodniczenie i homilia: Abp Stanisław GĄDECKI, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (Poznań). 19.15 – Kolacja. 20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu wynagradzająca (I Piątek Miesiąca) – Bazylika Świętego Krzyża. Jutro po całym dniu konferencji o 18.00 Eucharystii w bazylice świętokrzyskiej przewodniczył będzie arcybiskup Stanisław Gądecki – przewodniczący Episkopatu Polski.