Zapraszamy na drugi dzień Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla. Plan na dzisiaj: 9.00 – 10.00 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża – przewodniczenie i homilia: Bp prof. dr hab. Andrzej CZAJA. III sesja kongresowa: Powszechne królestwo Boże w Kościele lokalnym 10.15 – 10.45 – Biskup i prezbiterzy budowniczowie królestwa Bożego – Bp prof. dr hab. Andrzej CZAJA, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP (Opole). 10.45 – 11.15 – Przerwa. 11.15 – 11.45 – Osoby konsekrowane – „w oczekiwaniu na nadejście Królestwa niebieskiego” (por. VC 6) – Bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF, Przewodniczący Komisji do spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, PWT (Wrocław). 11.45 – 12.15 – Świeccy w Akcji Katolickiej w służbie królestwa Chrystusowego w Polsce – Urszula FURTAK, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (Zielona Góra). 12.15 – 12.45 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w służbie królestwa Chrystusowego w Polsce – Ks. dr Andrzej LUBOWICKI, Asystent Generalny KSM (Sulejówek). 12.45 – 13.00 – Dyskusja. 13.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa. IV sesja kongresowa: „Przyjdź królestwo Twoje” – w parafii Sekcja A: Parafianie a królestwo Boże (Sala A) 15.00 – 15.30 – „Jeśli się nie […] staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3) – O. Piotr DETTLAFF CSSR, Radio Maryja i TV Trwam, Podwórkowe Kółka Różańcowe (Toruń). 15.30 – 16.00 – Młodzi uobecniają królowanie Chrystusa – Ks. Dariusz KOWALCZYK, Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia (Warszawa). 16.00 – 16.30 – Przerwa. 16.30 – 17.00 – Rodzina powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach (por. FC 49) – Piotr PIKUŁA, Prezes Stowarzyszenia „Róża” (Kraków). 17.00 – 17.30 – Starsi i chorzy – „uczestnicy cierpień Chrystusa stają się godni królestwa” (SD 21) – Ks. dr Wojciech BARTOSZEK, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych (Katowice). Sekcja B: Chrystus Król w życiu parafii (Sala C) 15.00 – 15.30 – Chrystus Król w liturgii parafialnej – Ks. dr Maciej ZACHARA MIC, WSD Księży Marianów (Lublin). 15.30 – 16.00 – Przepowiadanie (katecheza) słowem Chrystusa Króla – Ks. dr hab. Wojciech MEDWID, UPJPII (Andrychów). 16.00 – 16.30 – Przerwa. 16.30 – 17.00 – Dzieła miłosierdzia budowaniem królestwa Bożego – Ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA, KUL (Lublin). 17.00 – 17.30 – Parafia a Boży ład w lokalnej społeczności – Ks. prał. Bogdan BARTOŁD, Proboszcz Archikatedry św. Jana Chrzciciela (Warszawa). 17.30 – 18.00 – Dyskusja w sekcjach. 18.30 – Kolacja. 19.30 – Koncert pieśni religijno-patriotycznych ‒ Chór i Orkiestra Kameralna „Jubilaeum” z Lublina.