Sprawozdanie

W dniu 14 października 2022 roku w Domu Rekolekcyjnym w Szczyglicach odbyło się
zebranie Rady i Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.
W spotkaniu uczestniczyli:

Ks. bp Stanisław Jamrozek
Ks. Wojciech Medwid
Agnieszka Bialik
Andrzej Flaga
Adam Głodek
Artur Jasiński
Adam Kędzierski
Alicja Kondraciuk
Barbara Pasternak
Grażyna Berger

W spotkaniu uczestniczył także Artur Wolski, przedstawiciel Inicjatywy Zjednoczeni 2022.

Jan Łopuszański, mimo nieobecności, wyraził swą gotowość pomocy w przygotowywanych
działaniach i wydarzeniach.

Spotkanie rozpoczął modlitwą ks. Bp. Stanisław Jamrozek, wspominając zmarłego we wrześniu
Henryka Glinkowskiego, członka Rady ODIJChK.
Profesor Andrzej Flaga przedstawił główny cel spotkania – przygotowanie obchodów 6.
Rocznicy Proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz
Orszaku Chrystusa Króla w Warszawie.
Podjęto decyzję o równoległych obchodach 6. Rocznicy w Krakowie- Łagiewnikach oraz
Warszawie w dniu 20 listopada 2022 roku.
W Warszawie będzie to Orszak Chrystusa Króla pod hasłem: W rodzinach – króluj nam,
Chryste!
Artur Wolski przedstawił roboczy program tego wydarzenia. Rozdysponowano dalsze zadania.
W Krakowie przygotowywana jest Eucharystia w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
z przejściem Orszaku Chrystusa Króla do Sanktuarium św. Jana Pawła II.
Profesor Andrzej Flaga zaprezentował zebranym wydaną Księgę Kongresową, wyrażając
podziękowanie osobom szczególnie zaangażowanym w jej powstanie. Przedstawił również plan
jej dystrybucji.
Na spotkaniu poddano pod głosowanie propozycję przyjęcia w skład Rady ODIJChK Artura
Wolskiego, a w skład Zarządu Adama Głodka. Przedstawioną propozycję przyjęto jednogłośnie.

Grażyna Berger – Sekretarz