Bp Czaja: Intronizacja domaga się walki z bałwochwalstwem

„Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego domaga się walki z wszelkimi formami bałwochwalstwa, z bożkami, których dziś tak wiele w życiu chrześcijańskim.” – powiedział bp Andrzej Czaja, podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice Św. Krzyża w Warszawie, rozpoczynającej trzeci dzień obrad Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla.

W homilii biskup opolski Andrzej Czaja odniósł się do liturgii słowa, która specjalnie dobrana na ten dzień, dotykała tematu królowania Boga. Zwrócił uwagę, że św. Paweł mówił o nowej jakości królowania Boga, której Izrael wcześniej nie znał: Bóg zstąpił z nieba na ziemię i zamieszkał pośród nas, co Chrystus tak prosto wyraził na początku swojej publicznej działalności: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”. – Nastąpiła radykalna zmiana w dziejach świata – zwrócił uwagę biskup.

– Śpiewaliśmy dziś w psalmie: „Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu” – Nie wystarczy tylko mówić o chwale królestwa, ale trzeba służyć Bogu, Królowi, z poddaniem całego swojego

„Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego domaga się walki z wszelkimi formami bałwochwalstwa, z bożkami, których dziś tak wiele w życiu chrześcijańskim.” – powiedział bp Andrzej Czaja, podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice Św. Krzyża w Warszawie, rozpoczynającej trzeci dzień obrad Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla.

W homilii biskup opolski Andrzej Czaja odniósł się do liturgii słowa, która specjalnie dobrana na ten dzień, dotykała tematu królowania Boga. Zwrócił uwagę, że św. Paweł mówił o nowej jakości królowania Boga, której Izrael wcześniej nie znał: Bóg zstąpił z nieba na ziemię i zamieszkał pośród nas, co Chrystus tak prosto wyraził na początku swojej publicznej działalności: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”. – Nastąpiła radykalna zmiana w dziejach świata – zwrócił uwagę biskup.

 Śpiewaliśmy dziś w psalmie: „Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu” – Nie wystarczy tylko mówić o chwale królestwa, ale trzeba służyć Bogu, Królowi, z poddaniem całego swojego życia. To oznacza, że trzeba jednoznacznie się opowiedzieć za naszym Panem, uznać w Nim jedynego Pana i Króla – napominał biskup i przywołał ostrzeżenie Chrystusa, że nie można służyć Bogu i mamonie, żaden bowiem sługa nie może dwom panom służyć.

– Realizacja jubileuszowego aktu intronizacyjnego domaga się walki z wszelkimi formami bałwochwalstwa, z bożkami, których dziś tak wiele w życiu chrześcijańskim. Trzeba wypędzić z naszych serc, z życia rodzin, parafii, diecezji, z życia naszego chrześcijańskiego społeczeństwa bożka światowości. Bożek światowości doprowadza nas do tego, że zamiast sługami, stajemy się nieprzyjaciółmi Boga.

– Światowa duchowość, bezbożna, przenika dziś chrześcijańskie życie na wielu jego poziomach – zwrócił uwagę biskup. – Trzeba podjąć wysiłek demaskowania ukrytych bożków, które sprawiają, że przestajemy służyć Bogu, a jesteśmy coraz bardziej zorientowani, właśnie za podpowiedzią świata, na zaspokajanie swoich nieraz bardzo egoistycznych, niskich potrzeb, pragnień, dążeń.

Biskup nawoływał, by bardziej zatroszczyć się o duchowy rozwój. W dobie pandemii mówimy o trosce o zdrowie fizyczne, psychiczne, a tak mało się mówi o trosce o zdrowie duchowe.

– Ulegliśmy duchowi tego świata, on przenika naszą codzienność. Trzeba przyjrzeć się, czy ten bożek świata nie siedzi w głębi naszego serca, co objawia się tym, że mam coraz mniej czasu na Boga, czasem tylko godzinę w Dzień Pański. Zatracamy też spojrzenie oczyma wiary na naszą codzienność. Nie wystarczy pięknie śpiewać „„Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu”, ale to królowanie Boga trzeba wprowadzić w czyn w naszym życiu – napominał biskup.

Bp Czaja nawiązał do ostatnich spotkań z papieżem Franciszkiem w Rzymie: Gdy pytaliśmy Ojca Świętego od czego zacząć przezwyciężanie duchowości świata, papież dał taką radę: „Zacznijcie od zbliżenia się do Boga, bliskość Boga i bliskość człowieka – to najlepsza odtrutka na ducha tego świata”.

– Zbliżyć się do Boga to prosta recepta, ale najpierw trzeba zacząć od diagnozy: co mi zabiera czas dla Boga? – kontynuował rozważanie biskup i proponował: – Trzeba dać więcej czasu Bogu w swoim codziennym życiu! Spróbujmy więcej czasu przeznaczać na modlitwę, medytację Słowa Bożego, adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, przynajmniej nawiedzenie Jezusa w świątyni. Od tego zacznijmy, zbliżmy się do Boga, bo to podstawowa forma prawdziwej czci i służby naszemu Panu i Królowi – zakończył homilię biskup.

Mszę świętą koncelebrował bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Rozpoczęty w czwartek Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla odbywa się pod hasłem „W diecezjach i parafiach: ‘Króluj nam, Chryste!’ realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego” Kongres nawiązuje do Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, który odbył się w 1937 r. w Poznaniu.

za eKai

Bp Czaja: Intronizacja domaga się walki z bałwochwalstwem