Ksiądz Biskup został wybrany na przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

 

Kraków, 29.06.2021 r.

J. E. Ks. Bp Andrzej CZAJA
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Najczcigodniejszy Księże Biskupie,

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że Ksiądz Biskup został wybrany na przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Gratulujemy tego wyboru z całego serca. Znamy przecież bardzo dobrze Ekscelencję z naszych dotychczasowych kontaktów, szczególnie zaś jako przewodniczącego Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, który to Zespół – wspólnie z Zespołem Przedstawicieli Ruchów Intronizacyjnych w Polsce – doprowadził do proklamacji historycznego Aktu Intronizacyjnego w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach 19.11.2016r. Doceniamy ogromny wkład Księdza Biskupa w całe Dzieło Intronizacji. Dlatego też wiążemy z wyborem Ekscelencji na przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, właśnie teraz, bardzo duże nadzieje, gdy chodzi o praktyczną realizację Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w naszym Kościele i Ojczyźnie.
Ekscelencjo – pragniemy nadmienić, iż wcześniej przesłaliśmy Księdzu Biskupowi kopię listu adresowanego do poprzedniego przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP abpa Wiktora Skworca. Do dziś nie otrzymaliśmy na ten list żadnej odpowiedzi od abpa Wiktora Skworca. Ponieważ sprawy, które poruszaliśmy w tym liście są i dziś w całości aktualne, przesyłamy Ekscelencji podobny w treści list, jako załącznik do niniejszego listu gratulacyjnego.
Księdza Biskupa, wraz z całą Komisją Duszpasterstwa KEP, polecamy w naszych modlitwach Jezusowi Chrystusowi Królowi i Matce Bożej Królowej Polski. Życzymy obfitości łask Boga Ojca i asystencji Ducha Świętego w pracy apostolskiej i na rzecz Dzieła Intronizacji i Kultu Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Króluj nam, Chryste!

W imieniu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, Zarząd Dzieła:

Andrzej FLAGA – Przewodniczący

Barbara PASTERNAK – Wiceprzewodnicząca

Adam KĘDZIERSKI – Wiceprzewodniczący
Piotr PIKUŁA – Sekretarz
Alicja KONDRACIUK – Skarbnik
Henryk GLINKOWSKI – Członek
Anna KROGULSKA – Członek