Kraków, 29.06.2021 r.

J. E. Ks. Bp Andrzej CZAJA
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Ekscelencjo,

Jako przedstawiciele Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, współpracujący z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, zwracamy się z prośbą o włączenie do programu duszpasterskiego przygotowywanego na kolejne lata treści związanych z Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (w skrócie Aktem Intronizacyjnym).
Wspomniany Akt Intronizacyjny został uroczyście proklamowany 19.11.2016 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przez Przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego, w obecności licznych przedstawicieli Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce oraz władz świeckich z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele, przy udziale około 200 tysięcy wiernych. Następnego dnia Akt Intronizacyjny został odczytany w kościołach całej Polski.
Zasadniczym celem tego Aktu, określonym w Liście pasterskim Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana podpisanym na 374. Zebraniu Plenarnym w Warszawie w dniu 5.10.2016 r. było „uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa”. Obecnie widzimy, że wciąż wielu członków Kościoła w Polsce otwarcie sprzeciwia się prawu Bożemu i kształtowaniu życia narodowego w zgodzie z nim. W pełni podzielamy stanowisko wyrażone w Komentarzu KEP do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, że Akt „nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim”. Komentarz stwierdza też, że „aby tak ważne dzieło intronizacji Jezusa w narodzie polskim mogło zostać zrealizowane, trzeba z pewnością zadbać o większe otwarcie na nie społeczności Kościoła w Polsce, a to wymaga solidnej prezentacji dzieła”.
Po Akcie Intronizacyjnym, przez trzy kolejne lata miały miejsce obchody rocznicowe tego historycznego wydarzenia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Z każdego z tych obchodów rocznicowych wydane zostały następujące książki – albumy, które wysłaliśmy do wszystkich Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, wybranych Ojców Duchownych i Rządzących Polską:
⦁ Trzeba, aby Chrystus królował. Opracowania i redakcja: ks. prof. Marek Chmielewski, ks. dr Joachim Kobienia, prof. Andrzej Flaga. Wydawcy: Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla i Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”; Kraków, czerwiec 2018r.
⦁ Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa. Opracowanie i redakcja: ks. prof. Marek Chmielewski, prof. Andrzej Flaga, Wydawcy: Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla i Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”; Kraków, czerwiec 2019r.
⦁ Króluj nam Chryste! Opracowanie i redakcja: ks. prof. Marek Chmielewski, prof. Andrzej Flaga, Wydawcy: Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla i Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”; Kraków, czerwiec 2020r.
Przedstawiciele ruchów/stowarzyszeń/grup/wspólnot/organizacji intronizacyjnych – zwanych dalej zrzeszeniami intronizacyjnymi – najpierw aktywnie współpracowali z Zespołem ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski, kierowanym przez Ekscelencję, a następnie utworzyli Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla (w skrócie Dzieło Intronizacji), owocnie współpracujące z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych bp. Stanisławem Jamrozkiem.
Zrzeszenia intronizacyjne wchodzące w skład Dzieła Intronizacji i związani z nimi kapłani, przygotowali wiele materiałów, które mogą stanowić realną pomoc dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć i aktywnie włączyć się w Dzieło Intronizacji. Na szczególną uwagę zasługuje tu – poza wymienionymi wyżej książkami–albumami – obszerny, znakomicie opracowany przez ks. prof. Marka Chmielewskiego oraz ładnie wydany przez pana Adama Kędzierskiego Modlitewnik Czcicieli Chrystusa Króla – Króluj nam Chryste!, wydanie trzecie, Ustroń 2018r., który został przesłany jako dar, między innymi do każdego biskupa, kurii i każdej parafii w Polsce oraz jest rozprowadzany przez zrzeszenia intronizacyjne i duszpasterstwa w diecezjach.
Po drugiej i trzeciej rocznicy Aktu Intronizacyjnego, w ten sam sposób zostały rozesłane broszurki zawierające teksty:
– Drogi Krzyżowej, jako pomoc dla duszpasterzy na Wielki Post, opracowane przez księży Wojciecha Medwida i Ryszarda Barglika-Makowskiego,
– homilie arcybiskupów Andrzeja Dzięgi i Józefa Michalika, które jasno określają zadania, jakie wynikają z Aktu Intronizacyjnego.
Coroczne sympozja w rocznicę Aktu Intronizacyjnego są okazją do rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”, dedykowanego dzieciom i młodzieży.
Z myślą o dzieciach i młodzieży zostały opracowane konspekty katechez o Jezusie Królu dla wszystkich grup wiekowych, od przedszkola poczynając. Konspekty zostały przesłane do wszystkich kurii diecezjalnych do wykorzystania przez wydziały duszpasterskie i katechetów.
Ponadto, w ramach prac formacyjnych Dzieła Intronizacji zostały opracowane i wydane broszurki:
⦁ Jezus Chrystus naszym Królem (Piotr Pikuła, Stowarzyszenie „Róża”, Kraków 2016, s.52) – zbiór 31 rozważań przybliżających poszczególne zagadnienia poruszone w Akcie Intronizacyjnym służących jako październikowe czytania różańcowe. Do rozważań dołączony jest tekst Aktu, komentarz do Aktu opublikowany przez KEP. Materiał zawarty w broszurce został zatwierdzony przez przewodniczącego Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych bpa Andrzeja Czaję;
⦁ Bóg zakrólował (Fundacja Serca Jezusa, Kraków 2017, s.65) – zawierająca podstawowe informacje o historii procesu intronizacyjnego z tekstem Aktu Intronizacyjnego oraz komentarzem do tego Aktu;
⦁ Królewskie prawo miłości. Dekalog w życiu Apostołów Jezusa Króla (Piotr Pikuła, Stowarzyszenie „Róża”, Kraków 2019, s.52) – zawiera rozważania wprowadzające w tematykę poszczególnych przykazań Dekalogu w powiązaniu z Aktem Intronizacyjnym.
⦁ Królewskie znaki. Sakramenty w życiu Apostołów Jezusa Króla (Piotr Pikuła, Stowarzyszenie „Róża”, Kraków 2020, s.79).
Z myślą o współpracy z duszpasterzami polskich parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla przygotowujemy pomoce duszpasterskie, które wpisując się w liturgię ostatnich kilkunastu dni roku liturgicznego, służyć będą przygotowaniu do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (nowenna przed uroczystością), jak również pogłębieniu treści tej uroczystości z wprowadzeniem do Adwentu (oktawa po uroczystości).
Na dziś gotowa jest Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą opracował ks. prof. Marek Chmielewski. Współwydawcami Nowenny są Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla i Adam Kędzierski. Została ona wysłana jako dar – podobnie jak wcześniej Modlitewnik Czcicieli Jezusa Króla – Króluj nam Chryste! i dwie Drogi Krzyżowe – między innymi do każdego biskupa, kurii i każdej parafii w Polsce.
Jest to pierwszy tego rodzaju i zarazem nowatorski materiał do wykorzystania duszpasterskiego w ramach Eucharystii, aby jak najwięcej kapłanów i wiernych włączyło się w Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim, w realizację postanowień Aktu Intronizacyjnego.
Oprócz tego dwa stowarzyszenia, wchodzące w skład Dzieła Intronizacji, tj. Stowarzyszenie „Róża”, z siedzibą w Krakowie, i Stowarzyszenie „Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski”, z siedzibą w Warszawie, za zgodą Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych i w oparciu o Jego pismo, skierowane do Czcigodnych Księży Proboszczów, podjęły działania dotyczące tworzenia w parafiach grup szerzących królowanie Chrystusa Pana.
Przed nami kolejne, jakże ważne, wydarzenie intronizacyjne – Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla: W diecezjach i parafiach – Króluj nam Chryste! – Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, który zaplanowany był wcześniej na listopad 2020r. w Warszawie. Niestety – z uwagi na pandemię koronawirusa – przesunęliśmy termin tego Kongresu na ten rok. Odbędzie się on w dniach 4 XI -7 XI 2021r. w Warszawie. Będzie to zarazem rok ważkich rocznic:
⦁ 120-lecie urodzin Sł. B. Rozalii Celakówny, Apostołki Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, której proces beatyfikacyjny jest już na ukończeniu;
⦁ 25-lecie działalności zrzeszeń intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla w Polsce;
⦁ 5-lecie proklamacji Aktu Intronizacyjnego.
Tegoroczne obchody 5-rocznicy proklamacji Aktu Intronizacyjnego będą miały inny charakter i formę. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 04.09.2021r. w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, spotkanie czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, podczas którego celebrowane będą główne obchody tej rocznicy. Najważniejszym punktem tego spotkania będzie Eucharystia, poświęcenie Monumentu Aktu Intronizacyjnego – zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – oraz uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu.
Z kolei zaś na słupie frontowym przy Bramie Miłosierdzia Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach umieszczona zostanie tablica pamiątkowa upamiętniająca proklamację Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z 19 XI 2016r. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tej tablicy odbędzie się po Mszy św. odprawionej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 12.00 w tej Bazylice. Będzie to dopełnienie głównych obchodów 5-rocznicy proklamacji Aktu Intronizacyjnego, które będą miały miejsce w Ustroniu – Zawodziu.
Wymienione działania na rzecz promocji Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce stały się możliwe dzięki zgodnej współpracy przedstawicieli różnych środowisk intronizacyjnych, najpierw w ramach Zespołu do spraw Ruchów Intronizacyjnych, a następnie w ramach Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 1 tego Dzieła pt.: Aby Jezus Chrystus Król był rzeczywiście Królem Narodu i Państwa Polskiego, jest również wyrazem tej współpracy. Został on wysłany m.in. do wszystkich Pasterzy Kościoła katolickiego i przedstawicieli najwyższych władz RP. Obecnie w druku jest wydanie specjalne, przedkongresowe, Biuletynu Króluj nam, Chryste! Nr 2: W diecezjach i parafiach – Króluj nam, Chryste!
Przed Kongresem – w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – planujemy odbyć 10-dniowe Rekolekcje Polaków połączone ze specjalnym Nabożeństwem Pokutnym. W tym też celu przygotowujemy specjalne wydanie Biuletynu Króluj nam, Chryste! Nr 3 Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla pt.: Dekalog ze św. Janem Pawłem II – Rekolekcje dla Polaków.
Wszystkie wymienione wyżej materiały duszpasterskie – a także i inne związane z Dziełem Intronizacji – znajdują się na stronach internetowych:
⦁ dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;
www.intronizacja.pl – prowadzonej przez Fundację Serca Jezusa i Stowarzyszenie „Róża”.
Można je już dziś wykorzystać w pracy duszpasterskiej i formacyjnej, w homiliach, katechezach, rekolekcjach, nabożeństwach, nauczaniu religii itp., przez biskupów, proboszczów, kapłanów, katechetów i katechetki oraz świeckich czcicieli Jezusa Chrystusa Króla.
W listopadzie tego roku minie pięć lat od proklamacji Aktu Intronizacyjnego. Bardzo niepokojące jest to, że praktycznie całkowicie – z nielicznymi wyjątkami – temat Intronizacji jest przemilczany w listach pasterskich, homiliach, rekolekcjach, katechezach, programach duszpasterskich, przez hierarchów, proboszczów i kapłanów. Jest on także praktycznie nieobecny w katolickich środkach społecznego komunikowania się, a więc w ogólnopolskich i diecezjalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, prasie, periodykach itp.
Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą do Ekscelencji – jako przewodniczącego Komisji Duszpasterza KEP – o opracowanie i wysłanie do wszystkich proboszczów oraz dyrektorów i redaktorów naczelnych katolickich środków społecznego komunikowania się specjalnego listu pasterskiego, w którym:
⦁ Poinformuje się te osoby jakie materiały duszpasterskie dotyczące Intronizacji zostały już opracowane oraz gdzie i w jaki sposób można z nich już dziś korzystać (zostały one wraz ze stronami internetowymi wymienione wyżej).
⦁ Zachęci się adresatów tego listu do praktycznego wykorzystania tych materiałów w pracy duszpasterskiej, edukacji, publikacjach, audycjach radiowych i telewizyjnych.
⦁ Podkreśli się ogromną rolę duszpasterską planowanego Kongresu oraz zachęci się do wzięcia w nim udziału przynajmniej jednego reprezentanta z każdej diecezji oraz parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla (jest takich parafii w Polsce około 150).
Bylibyśmy ogromnie wdzięczni, gdyby taki list Ekscelencji został ponadto odczytany na niedzielnych Mszach św. w całej Polsce, możliwie w niedługim czasie, znacznie przed Kongresem.
Odrębną, jakże ważna sprawą, jest opracowanie ram długofalowego programu duszpasterskiego dotyczącego praktycznego wypełnienia zobowiązań zawartych w Akcie Intronizacyjnym. Bardzo cenne i jakże na czasie byłoby poświęcenie królowaniu Jezusa Chrystusa jednego z najbliższych rocznych programów duszpasterskich Kościoła katolickiego w Polsce, np. pod hasłem Jezus Chrystus nasz Król i Pan. Wskazane jest, aby program taki był rozwinięciem poszczególnych wersetów i wezwań Aktu Intronizacyjnego.
Ze swej strony możemy zapewnić o wsparciu merytorycznym tego przedsięwzięcia i modlitwie o jego liczne i dobre owoce.

W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam, Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

……………………………………………….
Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Mgr Piotr Pikuła
……………………………………………….
Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Bp dr Stanisław Jamrozek
……………………………………………….
Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych