⦁ Niedziela 17 X 2021 roku – Rekolekcje Polaków
17.15 – Różaniec, 1800 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 3:

„W naszych parafiach – Króluj nam, Chryste!” – bp Jan Zając (Kraków);